org.eclipse.equinox.jsp.jasper_1.0.400.v20120912-130548

16:43:59.141 INFO jd.cli.Main - Decompiling org.eclipse.equinox.jsp.jasper_1.0.400.v20120912-130548.jar
package org.eclipse.equinox.internal.jsp.jasper;

import org.apache.jasper.servlet.JspServlet;
import org.osgi.framework.Bundle;
import org.osgi.framework.BundleActivator;
import org.osgi.framework.BundleContext;
import org.osgi.framework.ServiceReference;
import org.osgi.service.packageadmin.ExportedPackage;
import org.osgi.service.packageadmin.PackageAdmin;
import org.osgi.util.tracker.ServiceTracker;
import org.osgi.util.tracker.ServiceTrackerCustomizer;

public class Activator
 implements BundleActivator, ServiceTrackerCustomizer
{
 private ServiceTracker packageAdminTracker;
 private static PackageAdmin packageAdmin;
 private static volatile Bundle thisBundle;
 private BundleContext context;
 
 public void start(BundleContext context)
  throws Exception
 {
  System.setProperty("org.apache.jasper.compiler.disablejsr199", Boolean.TRUE.toString());
  this.context = context;
  thisBundle = context.getBundle();
  packageAdminTracker = new ServiceTracker(context, PackageAdmin.class.getName(), this);
  packageAdminTracker.open();
 }
 
 public void stop(BundleContext context)
  throws Exception
 {
  packageAdminTracker.close();
  packageAdminTracker = null;
  thisBundle = null;
  this.context = null;
 }
 
 public Object addingService(ServiceReference reference)
 {
  synchronized (Activator.class)
  {
   packageAdmin = (PackageAdmin)context.getService(reference);
  }
  return packageAdmin;
 }
 
 public void modifiedService(ServiceReference reference, Object service) {}
 
 public void removedService(ServiceReference reference, Object service)
 {
  synchronized (Activator.class)
  {
   context.ungetService(reference);
   packageAdmin = null;
  }
 }
 
 public static synchronized Bundle getBundle(Class clazz)
 {
  if (packageAdmin == null) {
   throw new IllegalStateException("Not started");
  }
  return packageAdmin.getBundle(clazz);
 }
 
 public static Bundle[] getFragments(Bundle bundle)
 {
  if (packageAdmin == null) {
   throw new IllegalStateException("Not started");
  }
  return packageAdmin.getFragments(bundle);
 }
 
 public static Bundle getJasperBundle()
 {
  Bundle bundle = getBundle(JspServlet.class);
  if (bundle != null) {
   return bundle;
  }
  if (thisBundle == null) {
   throw new IllegalStateException("Not started");
  }
  ExportedPackage[] exportedPackages = packageAdmin.getExportedPackages("org.apache.jasper.servlet");
  for (int i = 0; i < exportedPackages.length; i++)
  {
   Bundle[] importingBundles = exportedPackages[i].getImportingBundles();
   for (int j = 0; j < importingBundles.length; j++) {
    if (thisBundle.equals(importingBundles[j])) {
     return exportedPackages[i].getExportingBundle();
    }
   }
  }
  return null;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.equinox.internal.jsp.jasper.Activator
 * Java Class Version: 1.1 (45.3)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.equinox.internal.jsp.jasper;

import java.io.IOException;
import java.net.URL;
import java.util.Enumeration;
import org.osgi.framework.Bundle;

public class BundleProxyClassLoader
 extends ClassLoader
{
 private Bundle bundle;
 private ClassLoader parent;
 
 public BundleProxyClassLoader(Bundle bundle)
 {
  this.bundle = bundle;
 }
 
 public BundleProxyClassLoader(Bundle bundle, ClassLoader parent)
 {
  super(parent);
  this.parent = parent;
  this.bundle = bundle;
 }
 
 public Enumeration findResources(String name)
  throws IOException
 {
  return bundle.getResources(name);
 }
 
 public URL findResource(String name)
 {
  return bundle.getResource(name);
 }
 
 public Class findClass(String name)
  throws ClassNotFoundException
 {
  return bundle.loadClass(name);
 }
 
 public URL getResource(String name)
 {
  return parent == null ? findResource(name) : super.getResource(name);
 }
 
 protected Class loadClass(String name, boolean resolve)
  throws ClassNotFoundException
 {
  Class clazz = parent == null ? findClass(name) : super.loadClass(name, false);
  if (resolve) {
   super.resolveClass(clazz);
  }
  return clazz;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.equinox.internal.jsp.jasper.BundleProxyClassLoader
 * Java Class Version: 1.1 (45.3)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.equinox.internal.jsp.jasper;

import java.security.PrivilegedAction;

class JSPContextFinder$1
 implements PrivilegedAction
{
 public Object run()
 {
  JSPContextFinder.contextFinder = new JSPContextFinder.Finder();
  return null;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.equinox.internal.jsp.jasper.JSPContextFinder.1
 * Java Class Version: 1.1 (45.3)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.equinox.internal.jsp.jasper;

final class JSPContextFinder$Finder
 extends SecurityManager
{
 public Class[] getClassContext()
 {
  return super.getClassContext();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.equinox.internal.jsp.jasper.JSPContextFinder.Finder
 * Java Class Version: 1.1 (45.3)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.equinox.internal.jsp.jasper;

import java.io.IOException;
import java.net.URL;
import java.security.AccessController;
import java.security.PrivilegedAction;
import java.util.AbstractList;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Enumeration;
import java.util.HashSet;
import java.util.Iterator;
import java.util.Set;

public class JSPContextFinder
 extends ClassLoader
 implements PrivilegedAction
{
 static final class Finder
  extends SecurityManager
 {
  public Class[] getClassContext()
  {
   return super.getClassContext();
  }
 }
 
 private static ThreadLocal cycleDetector = new ThreadLocal();
 static Finder contextFinder;
 
 static
 {
  AccessController.doPrivileged(new PrivilegedAction()
  {
   public Object run()
   {
    JSPContextFinder.contextFinder = new JSPContextFinder.Finder();
    return null;
   }
  });
 }
 
 public JSPContextFinder(ClassLoader contextClassLoader)
 {
  super(contextClassLoader);
 }
 
 ArrayList basicFindClassLoaders()
 {
  Class[] stack = contextFinder.getClassContext();
  ArrayList result = new ArrayList(1);
  ClassLoader previousLoader = null;
  for (int i = 1; i < stack.length; i++)
  {
   ClassLoader tmp = stack[i].getClassLoader();
   if ((checkClass(stack[i])) && (tmp != null) && (tmp != this))
   {
    if ((checkClassLoader(tmp)) && 
     (previousLoader != tmp))
    {
     result.add(tmp);
     previousLoader = tmp;
    }
    if (Activator.getBundle(stack[i]) != null) {
     break;
    }
   }
  }
  return result;
 }
 
 private boolean checkClass(Class clazz)
 {
  return (clazz != JSPContextFinder.class) && (clazz != BundleProxyClassLoader.class) && (clazz != JspClassLoader.class);
 }
 
 private boolean checkClassLoader(ClassLoader classloader)
 {
  if ((classloader == null) || (classloader == getParent())) {
   return false;
  }
  for (ClassLoader parent = classloader.getParent(); parent != null; parent = parent.getParent()) {
   if (parent == this) {
    return false;
   }
  }
  return true;
 }
 
 private ArrayList findClassLoaders()
 {
  if (System.getSecurityManager() == null) {
   return basicFindClassLoaders();
  }
  return (ArrayList)AccessController.doPrivileged(this);
 }
 
 public Object run()
 {
  return basicFindClassLoaders();
 }
 
 private boolean startLoading(String name)
 {
  Set classesAndResources = (Set)cycleDetector.get();
  if ((classesAndResources != null) && (classesAndResources.contains(name))) {
   return false;
  }
  if (classesAndResources == null)
  {
   classesAndResources = new HashSet(3);
   cycleDetector.set(classesAndResources);
  }
  classesAndResources.add(name);
  return true;
 }
 
 private void stopLoading(String name)
 {
  ((Set)cycleDetector.get()).remove(name);
 }
 
 protected Class loadClass(String arg0, boolean arg1)
  throws ClassNotFoundException
 {
  if (!startLoading(arg0)) {
   throw new ClassNotFoundException(arg0);
  }
  try
  {
   ArrayList toConsult = findClassLoaders();
   Class localClass;
   for (Iterator loaders = toConsult.iterator(); loaders.hasNext();) {
    try
    {
     return ((ClassLoader)loaders.next()).loadClass(arg0);
    }
    catch (ClassNotFoundException localClassNotFoundException) {}
   }
   return super.loadClass(arg0, arg1);
  }
  finally
  {
   stopLoading(arg0);
  }
 }
 
 public URL getResource(String arg0)
 {
  if (!startLoading(arg0)) {
   return null;
  }
  try
  {
   ArrayList toConsult = findClassLoaders();
   URL localURL1;
   for (Iterator loaders = toConsult.iterator(); loaders.hasNext();)
   {
    URL result = ((ClassLoader)loaders.next()).getResource(arg0);
    if (result != null) {
     return result;
    }
   }
   return super.getResource(arg0);
  }
  finally
  {
   stopLoading(arg0);
  }
 }
 
 protected Enumeration findResources(String arg0)
  throws IOException
 {
  if (!startLoading(arg0)) {
   return null;
  }
  try
  {
   ArrayList toConsult = findClassLoaders();
   Enumeration localEnumeration1;
   for (Iterator loaders = toConsult.iterator(); loaders.hasNext();)
   {
    Enumeration result = ((ClassLoader)loaders.next()).getResources(arg0);
    if ((result != null) && (result.hasMoreElements())) {
     return result;
    }
   }
   return super.findResources(arg0);
  }
  finally
  {
   stopLoading(arg0);
  }
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.equinox.internal.jsp.jasper.JSPContextFinder
 * Java Class Version: 1.1 (45.3)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.equinox.internal.jsp.jasper;

import java.io.IOException;
import java.net.URL;
import java.util.Enumeration;

class JspClassLoader$1
 extends ClassLoader
{
 public URL getResource(String name)
 {
  return null;
 }
 
 public Enumeration findResources(String name)
  throws IOException
 {
  return new JspClassLoader.2(this);
 }
 
 public Class loadClass(String name)
  throws ClassNotFoundException
 {
  throw new ClassNotFoundException(name);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.equinox.internal.jsp.jasper.JspClassLoader.1
 * Java Class Version: 1.1 (45.3)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.equinox.internal.jsp.jasper;

import java.util.Enumeration;

class JspClassLoader$2
 implements Enumeration
{
 final JspClassLoader.1 this$1;
 
 JspClassLoader$2(JspClassLoader.1 param1)
 {
  this$1 = param1;
 }
 
 public boolean hasMoreElements()
 {
  return false;
 }
 
 public Object nextElement()
 {
  return null;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.equinox.internal.jsp.jasper.JspClassLoader.2
 * Java Class Version: 1.1 (45.3)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.equinox.internal.jsp.jasper;

import java.io.IOException;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import java.net.URLClassLoader;
import java.util.Dictionary;
import java.util.Enumeration;
import java.util.StringTokenizer;
import org.osgi.framework.Bundle;

public class JspClassLoader
 extends URLClassLoader
{
 private static final Bundle JASPERBUNDLE = ;
 private static final ClassLoader PARENT = JspClassLoader.class.getClassLoader().getParent();
 private static final String JAVA_PACKAGE = "java.";
 private static final ClassLoader EMPTY_CLASSLOADER = new ClassLoader()
 {
  public URL getResource(String name)
  {
   return null;
  }
  
  public Enumeration findResources(String name)
   throws IOException
  {
   return new JspClassLoader.2(this);
  }
  
  public Class loadClass(String name)
   throws ClassNotFoundException
  {
   throw new ClassNotFoundException(name);
  }
 };
 
 public JspClassLoader(Bundle bundle)
 {
  super(new URL[0], new BundleProxyClassLoader(bundle, new BundleProxyClassLoader(JASPERBUNDLE, new JSPContextFinder(EMPTY_CLASSLOADER))));
  addBundleClassPathJars(bundle);
  Bundle[] fragments = Activator.getFragments(bundle);
  if (fragments != null) {
   for (int i = 0; i < fragments.length; i++) {
    addBundleClassPathJars(fragments[i]);
   }
  }
 }
 
 private void addBundleClassPathJars(Bundle bundle)
 {
  Dictionary headers = bundle.getHeaders();
  String classPath = (String)headers.get("Bundle-ClassPath");
  if (classPath != null)
  {
   StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer(classPath, ",");
   while (tokenizer.hasMoreTokens())
   {
    String candidate = tokenizer.nextToken().trim();
    if (candidate.endsWith(".jar"))
    {
     URL entry = bundle.getEntry(candidate);
     if (entry != null) {
      try
      {
       URL jarEntryURL = new URL("jar:" + entry.toString() + "!/");
       super.addURL(jarEntryURL);
      }
      catch (MalformedURLException localMalformedURLException) {}
     }
    }
   }
  }
 }
 
 protected Class loadClass(String name, boolean resolve)
  throws ClassNotFoundException
 {
  if ((PARENT != null) && (name.startsWith("java."))) {
   return PARENT.loadClass(name);
  }
  return super.loadClass(name, resolve);
 }
 
 protected Class findClass(String name)
  throws ClassNotFoundException
 {
  throw new ClassNotFoundException(name);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.equinox.internal.jsp.jasper.JspClassLoader
 * Java Class Version: 1.1 (45.3)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.equinox.jsp.jasper;

import java.lang.reflect.InvocationHandler;
import java.lang.reflect.Method;

class JspServlet$1
 implements InvocationHandler
{
 final JspServlet.ServletContextAdaptor this$1;
 
 JspServlet$1(JspServlet.ServletContextAdaptor paramServletContextAdaptor)
 {
  this$1 = paramServletContextAdaptor;
 }
 
 public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args)
  throws Throwable
 {
  return this$1.invoke(proxy, method, args);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.equinox.jsp.jasper.JspServlet.1
 * Java Class Version: 1.1 (45.3)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.equinox.jsp.jasper;

import java.security.Permission;
import java.security.PermissionCollection;
import java.util.Collections;
import java.util.Enumeration;
import org.osgi.framework.Bundle;

class JspServlet$BundlePermissionCollection
 extends PermissionCollection
{
 private static final long serialVersionUID = -6365478608043900677L;
 private Bundle bundle;
 
 public JspServlet$BundlePermissionCollection(Bundle bundle)
 {
  this.bundle = bundle;
  super.setReadOnly();
 }
 
 public void add(Permission permission)
 {
  throw new SecurityException();
 }
 
 public boolean implies(Permission permission)
 {
  return bundle.hasPermission(permission);
 }
 
 public Enumeration elements()
 {
  return Collections.enumeration(Collections.EMPTY_LIST);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.equinox.jsp.jasper.JspServlet.BundlePermissionCollection
 * Java Class Version: 1.1 (45.3)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.equinox.jsp.jasper;

import java.util.Enumeration;
import javax.servlet.ServletConfig;
import javax.servlet.ServletContext;

class JspServlet$ServletConfigAdaptor
 implements ServletConfig
{
 private ServletConfig config;
 private ServletContext context;
 final JspServlet this$0;
 
 public JspServlet$ServletConfigAdaptor(JspServlet paramJspServlet, ServletConfig config)
 {
  this$0 = paramJspServlet;
  this.config = config;
  context = createServletContext();
 }
 
 private ServletContext createServletContext()
 {
  ServletContext configServletContext = config.getServletContext();
  JspServlet.ServletContextAdaptor adaptor = new JspServlet.ServletContextAdaptor(this$0, configServletContext);
  return adaptor.createServletContext();
 }
 
 public String getInitParameter(String arg0)
 {
  return config.getInitParameter(arg0);
 }
 
 public Enumeration getInitParameterNames()
 {
  return config.getInitParameterNames();
 }
 
 public ServletContext getServletContext()
 {
  return context;
 }
 
 public String getServletName()
 {
  return config.getServletName();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.equinox.jsp.jasper.JspServlet.ServletConfigAdaptor
 * Java Class Version: 1.1 (45.3)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.equinox.jsp.jasper;

import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.lang.reflect.InvocationHandler;
import java.lang.reflect.Method;
import java.lang.reflect.Proxy;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import java.util.Enumeration;
import java.util.HashSet;
import java.util.Map;
import java.util.Set;
import javax.servlet.GenericServlet;
import javax.servlet.ServletContext;
import org.osgi.framework.Bundle;

class JspServlet$ServletContextAdaptor
{
 private ServletContext delegate;
 final JspServlet this$0;
 
 public JspServlet$ServletContextAdaptor(JspServlet paramJspServlet, ServletContext delegate)
 {
  this$0 = paramJspServlet;
  this.delegate = delegate;
 }
 
 public ServletContext createServletContext()
 {
  Class clazz = getClass();
  ClassLoader classLoader = clazz.getClassLoader(); Class[] 
   tmp14_11 = new Class[1]; Class tmp19_16 = JspServlet.class$0;
  if (tmp19_16 == null)
  {
   tmp19_16;
   try
   {
    tmpTernaryOp = (JspServlet.class$0 = Class.forName("javax.servlet.ServletContext"));
   }
   catch (ClassNotFoundException localClassNotFoundException)
   {
    throw new NoClassDefFoundError(localClassNotFoundException.getMessage());
   }
  }
  tmp14_11[0] = tmp19_16;Class[] interfaces = tmp14_11;
  InvocationHandler handler = createInvocationHandler();
  return (ServletContext)Proxy.newProxyInstance(classLoader, interfaces, handler);
 }
 
 private InvocationHandler createInvocationHandler()
 {
  return new JspServlet.1(this);
 }
 
 Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args)
  throws Throwable
 {
  Method m = (Method)JspServlet.contextToHandlerMethods.get(method);
  if (m != null) {
   return m.invoke(this, args);
  }
  return method.invoke(delegate, args);
 }
 
 public URL getResource(String name)
  throws MalformedURLException
 {
  if ((this$0.alias != null) && (name.startsWith(this$0.alias))) {
   name = name.substring(this$0.alias.length());
  }
  String resourceName = this$0.bundleResourcePath + name;
  int lastSlash = resourceName.lastIndexOf('/');
  if (lastSlash == -1) {
   return null;
  }
  String path = resourceName.substring(0, lastSlash);
  if (path.length() == 0) {
   path = "/";
  }
  String file = sanitizeEntryName(resourceName.substring(lastSlash + 1));
  Enumeration entryPaths = this$0.bundle.findEntries(path, file, false);
  if ((entryPaths != null) && (entryPaths.hasMoreElements())) {
   return (URL)entryPaths.nextElement();
  }
  return delegate.getResource(name);
 }
 
 private String sanitizeEntryName(String name)
 {
  StringBuffer buffer = null;
  for (int i = 0; i < name.length(); i++)
  {
   char c = name.charAt(i);
   switch (c)
   {
   case '*': 
   case '\\': 
    if (buffer == null)
    {
     buffer = new StringBuffer(name.length() + 16);
     buffer.append(name.substring(0, i));
    }
    buffer.append('\\').append(c);
    break;
   default: 
    if (buffer != null) {
     buffer.append(c);
    }
    break;
   }
  }
  return buffer == null ? name : buffer.toString();
 }
 
 public InputStream getResourceAsStream(String name)
 {
  try
  {
   URL resourceURL = getResource(name);
   if (resourceURL != null) {
    return resourceURL.openStream();
   }
  }
  catch (IOException e)
  {
   this$0.log("Error opening stream for resource '" + name + "'", e);
  }
  return null;
 }
 
 public Set getResourcePaths(String name)
 {
  Set result = delegate.getResourcePaths(name);
  Enumeration e = this$0.bundle.findEntries(this$0.bundleResourcePath + name, null, false);
  if (e != null)
  {
   if (result == null) {
    result = new HashSet();
   }
   while (e.hasMoreElements())
   {
    URL entryURL = (URL)e.nextElement();
    result.add(entryURL.getFile().substring(this$0.bundleResourcePath.length()));
   }
  }
  return result;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.equinox.jsp.jasper.JspServlet.ServletContextAdaptor
 * Java Class Version: 1.1 (45.3)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.equinox.jsp.jasper;

import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.lang.reflect.AccessibleObject;
import java.lang.reflect.Field;
import java.lang.reflect.InvocationHandler;
import java.lang.reflect.Method;
import java.lang.reflect.Proxy;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import java.net.URLClassLoader;
import java.security.Permission;
import java.security.PermissionCollection;
import java.util.Collections;
import java.util.Enumeration;
import java.util.HashMap;
import java.util.HashSet;
import java.util.Map;
import java.util.Set;
import javax.servlet.GenericServlet;
import javax.servlet.Servlet;
import javax.servlet.ServletConfig;
import javax.servlet.ServletContext;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import org.eclipse.equinox.internal.jsp.jasper.JspClassLoader;
import org.osgi.framework.Bundle;

public class JspServlet
 extends HttpServlet
{
 private static final long serialVersionUID = -4110476909131707652L;
 
 private static class BundlePermissionCollection
  extends PermissionCollection
 {
  private static final long serialVersionUID = -6365478608043900677L;
  private Bundle bundle;
  
  public BundlePermissionCollection(Bundle bundle)
  {
   this.bundle = bundle;
   super.setReadOnly();
  }
  
  public void add(Permission permission)
  {
   throw new SecurityException();
  }
  
  public boolean implies(Permission permission)
  {
   return bundle.hasPermission(permission);
  }
  
  public Enumeration elements()
  {
   return Collections.enumeration(Collections.EMPTY_LIST);
  }
 }
 
 private Servlet jspServlet = new org.apache.jasper.servlet.JspServlet();
 Bundle bundle;
 private URLClassLoader jspLoader;
 String bundleResourcePath;
 String alias;
 
 public JspServlet(Bundle bundle, String bundleResourcePath, String alias)
 {
  this.bundle = bundle;
  this.bundleResourcePath = ((bundleResourcePath == null) || (bundleResourcePath.equals("/")) ? "" : bundleResourcePath);
  this.alias = ((alias == null) || (alias.equals("/")) ? null : alias);
  jspLoader = new JspClassLoader(bundle);
 }
 
 public JspServlet(Bundle bundle, String bundleResourcePath)
 {
  this(bundle, bundleResourcePath, null);
 }
 
 public void init(ServletConfig config)
  throws ServletException
 {
  ClassLoader original = Thread.currentThread().getContextClassLoader();
  try
  {
   Thread.currentThread().setContextClassLoader(jspLoader);
   jspServlet.init(new ServletConfigAdaptor(config));
   if (System.getSecurityManager() != null) {
    try
    {
     Field jspRuntimeContextField = jspServlet.getClass().getDeclaredField("rctxt");
     jspRuntimeContextField.setAccessible(true);
     Object jspRuntimeContext = jspRuntimeContextField.get(jspServlet);
     Field permissionCollectionField = jspRuntimeContext.getClass().getDeclaredField("permissionCollection");
     permissionCollectionField.setAccessible(true);
     permissionCollectionField.set(jspRuntimeContext, new BundlePermissionCollection(bundle));
    }
    catch (Exception localException)
    {
     throw new ServletException("Cannot initialize JSPServlet. Failed to set JSPRuntimeContext permission collection.");
    }
   }
  }
  finally
  {
   Thread.currentThread().setContextClassLoader(original);
  }
  Thread.currentThread().setContextClassLoader(original);
 }
 
 /* Error */
 public void destroy()
 {
  // Byte code:
  //  0: invokestatic 232	java/lang/Thread:currentThread	()Ljava/lang/Thread;
  //  3: invokevirtual 230	java/lang/Thread:getContextClassLoader	()Ljava/lang/ClassLoader;
  //  6: astore_1
  //  7: invokestatic 232	java/lang/Thread:currentThread	()Ljava/lang/Thread;
  //  10: aload_0
  //  11: getfield 217	org/eclipse/equinox/jsp/jasper/JspServlet:jspLoader	Ljava/net/URLClassLoader;
  //  14: invokevirtual 231	java/lang/Thread:setContextClassLoader	(Ljava/lang/ClassLoader;)V
  //  17: aload_0
  //  18: getfield 219	org/eclipse/equinox/jsp/jasper/JspServlet:jspServlet	Ljavax/servlet/Servlet;
  //  21: invokeinterface 249 1 0
  //  26: goto +13 -> 39
  //  29: astore_2
  //  30: invokestatic 232	java/lang/Thread:currentThread	()Ljava/lang/Thread;
  //  33: aload_1
  //  34: invokevirtual 231	java/lang/Thread:setContextClassLoader	(Ljava/lang/ClassLoader;)V
  //  37: aload_2
  //  38: athrow
  //  39: invokestatic 232	java/lang/Thread:currentThread	()Ljava/lang/Thread;
  //  42: aload_1
  //  43: invokevirtual 231	java/lang/Thread:setContextClassLoader	(Ljava/lang/ClassLoader;)V
  //  46: return
  // Line number table:
  //  Java source line #136	-> byte code offset #0
  //  Java source line #138	-> byte code offset #7
  //  Java source line #139	-> byte code offset #17
  //  Java source line #140	-> byte code offset #29
  //  Java source line #141	-> byte code offset #30
  //  Java source line #142	-> byte code offset #37
  //  Java source line #141	-> byte code offset #39
  //  Java source line #143	-> byte code offset #46
  // Local variable table:
  //  start	length	slot	name	signature
  //  0	47	0	this	JspServlet
  //  6	37	1	original	ClassLoader
  //  29	9	2	localObject	Object
  // Exception table:
  //  from	to	target	type
  //  7	29	29	finally
 }
 
 /* Error */
 public void service(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response)
  throws ServletException, IOException
 {
  // Byte code:
  //  0: aload_1
  //  1: invokeinterface 254 1 0
  //  6: astore_3
  //  7: aload_3
  //  8: ifnull +22 -> 30
  //  11: aload_3
  //  12: ldc 3
  //  14: invokevirtual 228	java/lang/String:startsWith	(Ljava/lang/String;)Z
  //  17: ifeq +13 -> 30
  //  20: aload_2
  //  21: sipush 404
  //  24: invokeinterface 255 2 0
  //  29: return
  //  30: invokestatic 232	java/lang/Thread:currentThread	()Ljava/lang/Thread;
  //  33: invokevirtual 230	java/lang/Thread:getContextClassLoader	()Ljava/lang/ClassLoader;
  //  36: astore 4
  //  38: invokestatic 232	java/lang/Thread:currentThread	()Ljava/lang/Thread;
  //  41: aload_0
  //  42: getfield 217	org/eclipse/equinox/jsp/jasper/JspServlet:jspLoader	Ljava/net/URLClassLoader;
  //  45: invokevirtual 231	java/lang/Thread:setContextClassLoader	(Ljava/lang/ClassLoader;)V
  //  48: aload_0
  //  49: getfield 219	org/eclipse/equinox/jsp/jasper/JspServlet:jspServlet	Ljavax/servlet/Servlet;
  //  52: aload_1
  //  53: aload_2
  //  54: invokeinterface 253 3 0
  //  59: goto +16 -> 75
  //  62: astore 5
  //  64: invokestatic 232	java/lang/Thread:currentThread	()Ljava/lang/Thread;
  //  67: aload 4
  //  69: invokevirtual 231	java/lang/Thread:setContextClassLoader	(Ljava/lang/ClassLoader;)V
  //  72: aload 5
  //  74: athrow
  //  75: invokestatic 232	java/lang/Thread:currentThread	()Ljava/lang/Thread;
  //  78: aload 4
  //  80: invokevirtual 231	java/lang/Thread:setContextClassLoader	(Ljava/lang/ClassLoader;)V
  //  83: return
  // Line number table:
  //  Java source line #146	-> byte code offset #0
  //  Java source line #147	-> byte code offset #7
  //  Java source line #148	-> byte code offset #20
  //  Java source line #149	-> byte code offset #29
  //  Java source line #152	-> byte code offset #30
  //  Java source line #154	-> byte code offset #38
  //  Java source line #155	-> byte code offset #48
  //  Java source line #156	-> byte code offset #62
  //  Java source line #157	-> byte code offset #64
  //  Java source line #158	-> byte code offset #72
  //  Java source line #157	-> byte code offset #75
  //  Java source line #159	-> byte code offset #83
  // Local variable table:
  //  start	length	slot	name	signature
  //  0	84	0	this	JspServlet
  //  0	84	1	request	javax.servlet.http.HttpServletRequest
  //  0	84	2	response	javax.servlet.http.HttpServletResponse
  //  6	6	3	pathInfo	String
  //  36	43	4	original	ClassLoader
  //  62	11	5	localObject	Object
  // Exception table:
  //  from	to	target	type
  //  38	62	62	finally
 }
 
 public ServletConfig getServletConfig()
 {
  return jspServlet.getServletConfig();
 }
 
 public String getServletInfo()
 {
  return jspServlet.getServletInfo();
 }
 
 private class ServletConfigAdaptor
  implements ServletConfig
 {
  private ServletConfig config;
  private ServletContext context;
  
  public ServletConfigAdaptor(ServletConfig config)
  {
   this.config = config;
   context = createServletContext();
  }
  
  private ServletContext createServletContext()
  {
   ServletContext configServletContext = config.getServletContext();
   JspServlet.ServletContextAdaptor adaptor = new JspServlet.ServletContextAdaptor(JspServlet.this, configServletContext);
   return adaptor.createServletContext();
  }
  
  public String getInitParameter(String arg0)
  {
   return config.getInitParameter(arg0);
  }
  
  public Enumeration getInitParameterNames()
  {
   return config.getInitParameterNames();
  }
  
  public ServletContext getServletContext()
  {
   return context;
  }
  
  public String getServletName()
  {
   return config.getServletName();
  }
 }
 
 static final Map contextToHandlerMethods = ;
 
 private static Map createContextToHandlerMethods()
 {
  Map methods = new HashMap();
  Method[] handlerMethods = ServletContextAdaptor.class.getDeclaredMethods();
  for (int i = 0; i < handlerMethods.length; i++)
  {
   Method handlerMethod = handlerMethods[i];
   String name = handlerMethod.getName();
   Class[] parameterTypes = handlerMethod.getParameterTypes();
   try
   {
    Method m = ServletContext.class.getMethod(name, parameterTypes);
    methods.put(m, handlerMethod);
   }
   catch (NoSuchMethodException localNoSuchMethodException) {}
  }
  return methods;
 }
 
 class ServletContextAdaptor
 {
  private ServletContext delegate;
  
  public ServletContextAdaptor(ServletContext delegate)
  {
   this.delegate = delegate;
  }
  
  public ServletContext createServletContext()
  {
   Class clazz = getClass();
   ClassLoader classLoader = clazz.getClassLoader(); Class[] 
    tmp14_11 = new Class[1]; Class tmp19_16 = JspServlet.class$0;
   if (tmp19_16 == null)
   {
    tmp19_16;
    try
    {
     tmpTernaryOp = (JspServlet.class$0 = Class.forName("javax.servlet.ServletContext"));
    }
    catch (ClassNotFoundException localClassNotFoundException)
    {
     throw new NoClassDefFoundError(localClassNotFoundException.getMessage());
    }
   }
   tmp14_11[0] = tmp19_16;Class[] interfaces = tmp14_11;
   InvocationHandler handler = createInvocationHandler();
   return (ServletContext)Proxy.newProxyInstance(classLoader, interfaces, handler);
  }
  
  private InvocationHandler createInvocationHandler()
  {
   return new JspServlet.1(this);
  }
  
  Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args)
   throws Throwable
  {
   Method m = (Method)JspServlet.contextToHandlerMethods.get(method);
   if (m != null) {
    return m.invoke(this, args);
   }
   return method.invoke(delegate, args);
  }
  
  public URL getResource(String name)
   throws MalformedURLException
  {
   if ((alias != null) && (name.startsWith(alias))) {
    name = name.substring(alias.length());
   }
   String resourceName = bundleResourcePath + name;
   int lastSlash = resourceName.lastIndexOf('/');
   if (lastSlash == -1) {
    return null;
   }
   String path = resourceName.substring(0, lastSlash);
   if (path.length() == 0) {
    path = "/";
   }
   String file = sanitizeEntryName(resourceName.substring(lastSlash + 1));
   Enumeration entryPaths = bundle.findEntries(path, file, false);
   if ((entryPaths != null) && (entryPaths.hasMoreElements())) {
    return (URL)entryPaths.nextElement();
   }
   return delegate.getResource(name);
  }
  
  private String sanitizeEntryName(String name)
  {
   StringBuffer buffer = null;
   for (int i = 0; i < name.length(); i++)
   {
    char c = name.charAt(i);
    switch (c)
    {
    case '*': 
    case '\\': 
     if (buffer == null)
     {
      buffer = new StringBuffer(name.length() + 16);
      buffer.append(name.substring(0, i));
     }
     buffer.append('\\').append(c);
     break;
    default: 
     if (buffer != null) {
      buffer.append(c);
     }
     break;
    }
   }
   return buffer == null ? name : buffer.toString();
  }
  
  public InputStream getResourceAsStream(String name)
  {
   try
   {
    URL resourceURL = getResource(name);
    if (resourceURL != null) {
     return resourceURL.openStream();
    }
   }
   catch (IOException e)
   {
    log("Error opening stream for resource '" + name + "'", e);
   }
   return null;
  }
  
  public Set getResourcePaths(String name)
  {
   Set result = delegate.getResourcePaths(name);
   Enumeration e = bundle.findEntries(bundleResourcePath + name, null, false);
   if (e != null)
   {
    if (result == null) {
     result = new HashSet();
    }
    while (e.hasMoreElements())
    {
     URL entryURL = (URL)e.nextElement();
     result.add(entryURL.getFile().substring(bundleResourcePath.length()));
    }
   }
   return result;
  }
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.equinox.jsp.jasper.JspServlet
 * Java Class Version: 1.1 (45.3)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
1

Further reading...

For more information on Java 1.5 Tiger, you may find Java 1.5 Tiger, A developer's Notebook by D. Flanagan and B. McLaughlin from O'Reilly of interest.

New!JAR listings


Copyright 2006-2019. Infinite Loop Ltd