org.eclipse.jdt.junit4.runtime_1.1.200.v20110928-1453

16:45:09.727 INFO jd.cli.Main - Decompiling org.eclipse.jdt.junit4.runtime_1.1.200.v20110928-1453.jar
package org.eclipse.jdt.internal.junit4.runner;

import java.util.Arrays;
import java.util.Comparator;
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;
import org.junit.runner.Description;

public class FailuresFirstSorter
 implements Comparator<Description>
{
 private final Set<String> failuresList;
 
 public FailuresFirstSorter(String[] failuresList)
 {
  this.failuresList = new HashSet(Arrays.asList(failuresList));
 }
 
 public int compare(Description d1, Description d2)
 {
  boolean d1HasFailures = hasFailures(d1);
  boolean d2HasFailures = hasFailures(d2);
  if (d1HasFailures) {
   return -1;
  }
  if (d2HasFailures) {
   return 1;
  }
  return 0;
 }
 
 private boolean hasFailures(Description d)
 {
  if (failuresList.contains(d.getDisplayName())) {
   return true;
  }
  for (Description child : d.getChildren()) {
   if (hasFailures(child)) {
    return true;
   }
  }
  return false;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.jdt.internal.junit4.runner.FailuresFirstSorter
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.jdt.internal.junit4.runner;

import org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.ITestIdentifier;
import org.junit.runner.Description;

public class JUnit4Identifier
 implements ITestIdentifier
{
 private final Description fPlan;
 
 public JUnit4Identifier(Description plan)
 {
  fPlan = plan;
 }
 
 public String getName()
 {
  return fPlan.getDisplayName();
 }
 
 public int hashCode()
 {
  return fPlan.hashCode();
 }
 
 public boolean equals(Object obj)
 {
  if (!(obj instanceof JUnit4Identifier)) {
   return false;
  }
  JUnit4Identifier id = (JUnit4Identifier)obj;
  return fPlan.equals(fPlan);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.jdt.internal.junit4.runner.JUnit4Identifier
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.jdt.internal.junit4.runner;

import java.util.ArrayList;
import org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.ITestIdentifier;
import org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.IVisitsTestTrees;
import org.junit.runner.Description;
import org.junit.runner.Request;
import org.junit.runner.Runner;

public class JUnit4TestClassReference
 extends JUnit4TestReference
{
 protected final Class<?> fClass;
 
 public JUnit4TestClassReference(Class<?> clazz, String[] failureNames)
 {
  super(Request.aClass(clazz), failureNames);
  fClass = clazz;
 }
 
 public int countTestCases()
 {
  return fRunner.testCount();
 }
 
 public String getName()
 {
  return fClass.getName();
 }
 
 public void sendTree(IVisitsTestTrees notified)
 {
  sendDescriptionTree(notified, fRunner.getDescription());
 }
 
 private void sendDescriptionTree(IVisitsTestTrees notified, Description description)
 {
  if (description.isTest())
  {
   notified.visitTreeEntry(new JUnit4Identifier(description), false, 1);
  }
  else
  {
   notified.visitTreeEntry(new JUnit4Identifier(description), true, description.getChildren().size());
   for (Description child : description.getChildren()) {
    sendDescriptionTree(notified, child);
   }
  }
 }
 
 public boolean equals(Object obj)
 {
  if (!(obj instanceof JUnit4TestReference)) {
   return false;
  }
  JUnit4TestReference ref = (JUnit4TestReference)obj;
  return ref.getIdentifier().equals(getIdentifier());
 }
 
 public int hashCode()
 {
  return fClass.hashCode();
 }
 
 public ITestIdentifier getIdentifier()
 {
  return new JUnit4Identifier(fRunner.getDescription());
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.jdt.internal.junit4.runner.JUnit4TestClassReference
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.jdt.internal.junit4.runner;

import org.junit.runner.Description;

class JUnit4TestListener$IgnoredTestIdentifier
 extends JUnit4Identifier
{
 public JUnit4TestListener$IgnoredTestIdentifier(Description description)
 {
  super(description);
 }
 
 public String getName()
 {
  String name = super.getName();
  if (name != null) {
   return "@Ignore: " + name;
  }
  return null;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.jdt.internal.junit4.runner.JUnit4TestListener.IgnoredTestIdentifier
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.jdt.internal.junit4.runner;

import java.io.PrintWriter;
import java.io.StringWriter;
import org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.FailedComparison;
import org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.IListensToTestExecutions;
import org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.ITestIdentifier;
import org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.TestReferenceFailure;
import org.junit.runner.Description;
import org.junit.runner.notification.Failure;
import org.junit.runner.notification.RunListener;

public class JUnit4TestListener
 extends RunListener
{
 private final IListensToTestExecutions fNotified;
 
 private static class IgnoredTestIdentifier
  extends JUnit4Identifier
 {
  public IgnoredTestIdentifier(Description description)
  {
   super();
  }
  
  public String getName()
  {
   String name = super.getName();
   if (name != null) {
    return "@Ignore: " + name;
   }
   return null;
  }
 }
 
 public JUnit4TestListener(IListensToTestExecutions notified)
 {
  fNotified = notified;
 }
 
 public void testStarted(Description plan)
  throws Exception
 {
  fNotified.notifyTestStarted(getIdentifier(plan));
 }
 
 public void testFailure(Failure failure)
  throws Exception
 {
  TestReferenceFailure testReferenceFailure;
  try
  {
   Throwable exception = failure.getException();
   String status = (exception instanceof AssertionError) ? "%FAILED " : "%ERROR ";
   FailedComparison comparison = null;
   if ((exception instanceof junit.framework.ComparisonFailure))
   {
    junit.framework.ComparisonFailure comparisonFailure = (junit.framework.ComparisonFailure)exception;
    comparison = new FailedComparison(comparisonFailure.getExpected(), comparisonFailure.getActual());
   }
   else if ((exception instanceof org.junit.ComparisonFailure))
   {
    org.junit.ComparisonFailure comparisonFailure = (org.junit.ComparisonFailure)exception;
    comparison = new FailedComparison(comparisonFailure.getExpected(), comparisonFailure.getActual());
   }
   testReferenceFailure = new TestReferenceFailure(getIdentifier(failure.getDescription()), status, failure.getTrace(), comparison);
  }
  catch (RuntimeException e)
  {
   TestReferenceFailure testReferenceFailure;
   StringWriter stringWriter = new StringWriter();
   e.printStackTrace(new PrintWriter(stringWriter));
   testReferenceFailure = new TestReferenceFailure(getIdentifier(failure.getDescription()), "%FAILED ", stringWriter.getBuffer().toString(), null);
  }
  fNotified.notifyTestFailed(testReferenceFailure);
 }
 
 public void testIgnored(Description plan)
  throws Exception
 {
  ITestIdentifier identifier = new IgnoredTestIdentifier(plan);
  fNotified.notifyTestStarted(identifier);
  fNotified.notifyTestEnded(identifier);
 }
 
 public void testFinished(Description plan)
  throws Exception
 {
  fNotified.notifyTestEnded(getIdentifier(plan));
 }
 
 private ITestIdentifier getIdentifier(Description plan)
 {
  return new JUnit4Identifier(plan);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.jdt.internal.junit4.runner.JUnit4TestListener
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.jdt.internal.junit4.runner;

import java.lang.reflect.Method;
import java.lang.reflect.Modifier;
import org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.ITestLoader;
import org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.ITestReference;
import org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.RemoteTestRunner;
import org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.junit3.JUnit3TestLoader;
import org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.junit3.JUnit3TestReference;

public class JUnit4TestLoader
 implements ITestLoader
{
 public ITestReference[] loadTests(Class[] testClasses, String testName, String[] failureNames, RemoteTestRunner listener)
 {
  ITestReference[] refs = new ITestReference[testClasses.length];
  for (int i = 0; i < testClasses.length; i++)
  {
   Class<?> clazz = testClasses[i];
   ITestReference ref = createTest(clazz, testName, failureNames, listener);
   refs[i] = ref;
  }
  return refs;
 }
 
 private ITestReference createTest(Class<?> clazz, String testName, String[] failureNames, RemoteTestRunner listener)
 {
  if (clazz == null) {
   return null;
  }
  if (testName == null) {
   return new JUnit4TestClassReference(clazz, failureNames);
  }
  if (isJUnit3SetUpTest(clazz, testName))
  {
   JUnit3TestLoader jUnit3TestLoader = new JUnit3TestLoader();
   junit.framework.Test test = jUnit3TestLoader.getTest(clazz, testName, listener);
   return new JUnit3TestReference(test);
  }
  return new JUnit4TestMethodReference(clazz, testName, failureNames);
 }
 
 private boolean isJUnit3SetUpTest(Class<?> clazz, String testName)
 {
  if (!junit.framework.Test.class.isAssignableFrom(clazz)) {
   return false;
  }
  try
  {
   Method testMethod = clazz.getMethod(testName, new Class[0]);
   if (testMethod.getAnnotation(org.junit.Test.class) != null) {
    return false;
   }
   Method setup = clazz.getMethod("setUpTest", new Class[] { junit.framework.Test.class });
   int modifiers = setup.getModifiers();
   if ((setup.getReturnType() == junit.framework.Test.class) && (Modifier.isPublic(modifiers)) && (Modifier.isStatic(modifiers))) {
    return true;
   }
  }
  catch (SecurityException localSecurityException) {}catch (NoSuchMethodException localNoSuchMethodException) {}
  return false;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.jdt.internal.junit4.runner.JUnit4TestLoader
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.jdt.internal.junit4.runner;

import org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.ITestIdentifier;
import org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.IVisitsTestTrees;
import org.junit.runner.Description;
import org.junit.runner.Request;

public class JUnit4TestMethodReference
 extends JUnit4TestReference
{
 private final Description fDescription;
 
 public JUnit4TestMethodReference(Class<?> clazz, String methodName, String[] failureNames)
 {
  super(createRequest(clazz, methodName), failureNames);
  fDescription = Description.createTestDescription(clazz, methodName);
 }
 
 private static Request createRequest(Class<?> clazz, String methodName)
 {
  Description method = Description.createTestDescription(clazz, methodName);
  return Request.classWithoutSuiteMethod(clazz).filterWith(method);
 }
 
 public int countTestCases()
 {
  return 1;
 }
 
 public void sendTree(IVisitsTestTrees notified)
 {
  notified.visitTreeEntry(getIdentifier(), false, 1);
 }
 
 public String getName()
 {
  return fDescription.toString();
 }
 
 public boolean equals(Object obj)
 {
  if (!(obj instanceof JUnit4TestMethodReference)) {
   return false;
  }
  JUnit4TestMethodReference ref = (JUnit4TestMethodReference)obj;
  return fDescription.equals(fDescription);
 }
 
 public int hashCode()
 {
  return fDescription.hashCode();
 }
 
 public String toString()
 {
  return fDescription.toString();
 }
 
 public ITestIdentifier getIdentifier()
 {
  return new JUnit4Identifier(fDescription);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.jdt.internal.junit4.runner.JUnit4TestMethodReference
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.jdt.internal.junit4.runner;

import org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.IStopListener;
import org.junit.runner.notification.RunNotifier;

class JUnit4TestReference$1
 implements IStopListener
{
 JUnit4TestReference$1(JUnit4TestReference paramJUnit4TestReference, RunNotifier paramRunNotifier) {}
 
 public void stop()
 {
  val$notifier.pleaseStop();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.jdt.internal.junit4.runner.JUnit4TestReference.1
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.jdt.internal.junit4.runner;

import org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.IStopListener;
import org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.ITestReference;
import org.junit.runner.Request;
import org.junit.runner.Runner;
import org.junit.runner.notification.RunNotifier;

public abstract class JUnit4TestReference
 implements ITestReference
{
 protected Runner fRunner;
 
 public JUnit4TestReference(Request request, String[] failureNames)
 {
  if (failureNames != null) {
   request = request.sortWith(new FailuresFirstSorter(failureNames));
  }
  fRunner = request.getRunner();
 }
 
 /* Error */
 public void run(org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.TestExecution execution)
 {
  // Byte code:
  //  0: new 44	org/junit/runner/notification/RunNotifier
  //  3: dup
  //  4: invokespecial 98	org/junit/runner/notification/RunNotifier:<init>	()V
  //  7: astore_2
  //  8: aload_2
  //  9: new 38	org/eclipse/jdt/internal/junit4/runner/JUnit4TestListener
  //  12: dup
  //  13: aload_1
  //  14: invokevirtual 87	org/eclipse/jdt/internal/junit/runner/TestExecution:getListener	()Lorg/eclipse/jdt/internal/junit/runner/IListensToTestExecutions;
  //  17: invokespecial 90	org/eclipse/jdt/internal/junit4/runner/JUnit4TestListener:<init>	(Lorg/eclipse/jdt/internal/junit/runner/IListensToTestExecutions;)V
  //  20: invokevirtual 101	org/junit/runner/notification/RunNotifier:addListener	(Lorg/junit/runner/notification/RunListener;)V
  //  23: aload_1
  //  24: new 40	org/eclipse/jdt/internal/junit4/runner/JUnit4TestReference$1
  //  27: dup
  //  28: aload_0
  //  29: aload_2
  //  30: invokespecial 91	org/eclipse/jdt/internal/junit4/runner/JUnit4TestReference$1:<init>	(Lorg/eclipse/jdt/internal/junit4/runner/JUnit4TestReference;Lorg/junit/runner/notification/RunNotifier;)V
  //  33: invokevirtual 88	org/eclipse/jdt/internal/junit/runner/TestExecution:addStopListener	(Lorg/eclipse/jdt/internal/junit/runner/IStopListener;)V
  //  36: new 42	org/junit/runner/Result
  //  39: dup
  //  40: invokespecial 94	org/junit/runner/Result:<init>	()V
  //  43: astore_3
  //  44: aload_3
  //  45: invokevirtual 95	org/junit/runner/Result:createListener	()Lorg/junit/runner/notification/RunListener;
  //  48: astore 4
  //  50: aload_2
  //  51: aload 4
  //  53: invokevirtual 101	org/junit/runner/notification/RunNotifier:addListener	(Lorg/junit/runner/notification/RunListener;)V
  //  56: aload_2
  //  57: aload_0
  //  58: getfield 85	org/eclipse/jdt/internal/junit4/runner/JUnit4TestReference:fRunner	Lorg/junit/runner/Runner;
  //  61: invokevirtual 96	org/junit/runner/Runner:getDescription	()Lorg/junit/runner/Description;
  //  64: invokevirtual 99	org/junit/runner/notification/RunNotifier:fireTestRunStarted	(Lorg/junit/runner/Description;)V
  //  67: aload_0
  //  68: getfield 85	org/eclipse/jdt/internal/junit4/runner/JUnit4TestReference:fRunner	Lorg/junit/runner/Runner;
  //  71: aload_2
  //  72: invokevirtual 97	org/junit/runner/Runner:run	(Lorg/junit/runner/notification/RunNotifier;)V
  //  75: aload_2
  //  76: aload_3
  //  77: invokevirtual 100	org/junit/runner/notification/RunNotifier:fireTestRunFinished	(Lorg/junit/runner/Result;)V
  //  80: goto +24 -> 104
  //  83: pop
  //  84: aload_2
  //  85: aload 4
  //  87: invokevirtual 102	org/junit/runner/notification/RunNotifier:removeListener	(Lorg/junit/runner/notification/RunListener;)V
  //  90: goto +20 -> 110
  //  93: astore 5
  //  95: aload_2
  //  96: aload 4
  //  98: invokevirtual 102	org/junit/runner/notification/RunNotifier:removeListener	(Lorg/junit/runner/notification/RunListener;)V
  //  101: aload 5
  //  103: athrow
  //  104: aload_2
  //  105: aload 4
  //  107: invokevirtual 102	org/junit/runner/notification/RunNotifier:removeListener	(Lorg/junit/runner/notification/RunListener;)V
  //  110: return
  // Line number table:
  //  Java source line #37	-> byte code offset #0
  //  Java source line #38	-> byte code offset #8
  //  Java source line #39	-> byte code offset #23
  //  Java source line #45	-> byte code offset #36
  //  Java source line #46	-> byte code offset #44
  //  Java source line #47	-> byte code offset #50
  //  Java source line #49	-> byte code offset #56
  //  Java source line #50	-> byte code offset #67
  //  Java source line #51	-> byte code offset #75
  //  Java source line #52	-> byte code offset #83
  //  Java source line #55	-> byte code offset #84
  //  Java source line #54	-> byte code offset #93
  //  Java source line #55	-> byte code offset #95
  //  Java source line #56	-> byte code offset #101
  //  Java source line #55	-> byte code offset #104
  //  Java source line #57	-> byte code offset #110
  // Local variable table:
  //  start	length	slot	name	signature
  //  0	111	0	this	JUnit4TestReference
  //  0	111	1	execution	org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.TestExecution
  //  7	98	2	notifier	RunNotifier
  //  43	34	3	result	org.junit.runner.Result
  //  48	58	4	listener	org.junit.runner.notification.RunListener
  //  93	9	5	localObject	Object
  //  83	1	6	localStoppedByUserException	org.junit.runner.notification.StoppedByUserException
  // Exception table:
  //  from	to	target	type
  //  56	80	83	org/junit/runner/notification/StoppedByUserException
  //  56	84	93	finally
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.jdt.internal.junit4.runner.JUnit4TestReference
 * Java Class Version: 5 (49.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
1

Further reading...

For more information on Java 1.5 Tiger, you may find Java 1.5 Tiger, A developer's Notebook by D. Flanagan and B. McLaughlin from O'Reilly of interest.

New!JAR listings


Copyright 2006-2019. Infinite Loop Ltd