org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui_1.3.18.201310312000

16:46:08.475 INFO jd.cli.Main - Decompiling org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui_1.3.18.201310312000.jar
package org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui;

import java.util.MissingResourceException;
import java.util.ResourceBundle;

public class OprofileUiMessages
{
 private static final String BUNDLE_NAME = "org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.oprofileui";
 private static final ResourceBundle RESOURCE_BUNDLE = ResourceBundle.getBundle("org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.oprofileui");
 
 public static String getString(String paramString)
 {
  try
  {
   return RESOURCE_BUNDLE.getString(paramString);
  }
  catch (MissingResourceException localMissingResourceException) {}
  return '!' + paramString + '!';
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.OprofileUiMessages
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui;

import java.text.DecimalFormat;
import java.text.NumberFormat;
import org.eclipse.core.resources.IWorkspace;
import org.eclipse.core.resources.ResourcesPlugin;
import org.eclipse.jface.resource.ImageDescriptor;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.view.OprofileView;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;
import org.eclipse.ui.IWorkbench;
import org.eclipse.ui.IWorkbenchWindow;
import org.eclipse.ui.plugin.AbstractUIPlugin;
import org.osgi.framework.BundleContext;

public class OprofileUiPlugin
 extends AbstractUIPlugin
{
 private static OprofileUiPlugin plugin;
 private OprofileView _oprofileview = null;
 public static final String ID_PLUGIN = "org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui";
 public static final String ID_OPROFILE_VIEW = "org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.OProfileView";
 private static final String ICON_PATH = "icons/";
 public static final String SESSION_ICON = "icons/session.gif";
 public static final String EVENT_ICON = "icons/event.gif";
 public static final String IMAGE_ICON = "icons/image.gif";
 public static final String DEPENDENT_ICON = "icons/dependent.gif";
 public static final String SYMBOL_ICON = "icons/symbol.gif";
 public static final String SAMPLE_ICON = "icons/sample.gif";
 public static final double MINIMUM_SAMPLE_PERCENTAGE = 1.0E-4D;
 public static final double MINIMUM_CHART_PERCENTAGE = 0.01D;
 public static final String ANNOTATION_TYPE_LT_MIN_PERCENTAGE = "org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.annotation.lt.min.pct";
 public static final String ANNOTATION_TYPE_LT_05 = "org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.annotation.lt.05.pct";
 public static final String ANNOTATION_TYPE_LT_10 = "org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.annotation.lt.10.pct";
 public static final String ANNOTATION_TYPE_LT_20 = "org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.annotation.lt.20.pct";
 public static final String ANNOTATION_TYPE_LT_30 = "org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.annotation.lt.30.pct";
 public static final String ANNOTATION_TYPE_LT_40 = "org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.annotation.lt.40.pct";
 public static final String ANNOTATION_TYPE_LT_50 = "org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.annotation.lt.50.pct";
 public static final String ANNOTATION_TYPE_GT_50 = "org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.annotation.gt.50.pct";
 
 public OprofileUiPlugin()
 {
  plugin = this;
 }
 
 public void start(BundleContext paramBundleContext)
  throws Exception
 {
  super.start(paramBundleContext);
 }
 
 public void stop(BundleContext paramBundleContext)
  throws Exception
 {
  super.stop(paramBundleContext);
  plugin = null;
 }
 
 public static OprofileUiPlugin getDefault()
 {
  return plugin;
 }
 
 public static IWorkspace getWorkspace()
 {
  return ResourcesPlugin.getWorkspace();
 }
 
 public static ImageDescriptor getImageDescriptor(String paramString)
 {
  return imageDescriptorFromPlugin("org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui", paramString);
 }
 
 public OprofileView getOprofileView()
 {
  return _oprofileview;
 }
 
 public void setOprofileView(OprofileView paramOprofileView)
 {
  _oprofileview = paramOprofileView;
 }
 
 public static IWorkbenchWindow getActiveWorkbenchWindow()
 {
  return getDefault().getWorkbench().getActiveWorkbenchWindow();
 }
 
 public static Shell getActiveWorkbenchShell()
 {
  IWorkbenchWindow localIWorkbenchWindow = getActiveWorkbenchWindow();
  if (localIWorkbenchWindow != null) {
   return localIWorkbenchWindow.getShell();
  }
  return null;
 }
 
 public static String getPercentageString(double paramDouble)
 {
  NumberFormat localNumberFormat = NumberFormat.getPercentInstance();
  if ((localNumberFormat instanceof DecimalFormat))
  {
   localNumberFormat.setMinimumFractionDigits(2);
   localNumberFormat.setMaximumFractionDigits(2);
  }
  if (paramDouble < 1.0E-4D) {
   return "<" + localNumberFormat.format(1.0E-4D);
  }
  return localNumberFormat.format(paramDouble);
 }
 
 public static String getPercentage(double paramDouble)
 {
  String str = null;
  if (paramDouble < 1.0E-4D) {
   str = "< " + getDoubleFloor(0.01D, 2);
  } else {
   str = String.valueOf(getDoubleFloor(paramDouble * 100.0D, 2));
  }
  return str;
 }
 
 public static double getDoubleFloor(double paramDouble, int paramInt)
 {
  double d = Math.pow(10.0D, paramInt);
  return (int)(paramDouble * (int)d) / d;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.OprofileUiPlugin
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.model;

import org.eclipse.swt.graphics.Image;

public abstract interface IUiModelElement
{
 public abstract String getLabelText();
 
 public abstract IUiModelElement[] getChildren();
 
 public abstract boolean hasChildren();
 
 public abstract IUiModelElement getParent();
 
 public abstract Image getLabelImage();
 
 public abstract double getPercentage();
 
 public abstract String getName();
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.model.IUiModelElement
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.model;

import org.eclipse.jface.resource.ImageDescriptor;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.core.model.OpModelImage;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.OprofileUiMessages;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.OprofileUiPlugin;
import org.eclipse.swt.graphics.Image;

public class UiModelDependent
 implements IUiModelElement
{
 private IUiModelElement _parent;
 private OpModelImage[] _dataModelDependents;
 private UiModelImage[] _dependents;
 private int _totalCount;
 private int _depCount;
 
 public UiModelDependent(IUiModelElement paramIUiModelElement, OpModelImage[] paramArrayOfOpModelImage, int paramInt1, int paramInt2)
 {
  _parent = paramIUiModelElement;
  _dataModelDependents = paramArrayOfOpModelImage;
  _dependents = null;
  _totalCount = paramInt1;
  _depCount = paramInt2;
  refreshModel();
 }
 
 private void refreshModel()
 {
  _dependents = new UiModelImage[_dataModelDependents.length];
  for (int i = 0; i < _dataModelDependents.length; i++) {
   _dependents[i] = new UiModelImage(this, _dataModelDependents[i], _totalCount, 0);
  }
 }
 
 public String toString()
 {
  double d = _depCount / _totalCount;
  String str = OprofileUiPlugin.getPercentageString(d);
  return str + " " + OprofileUiMessages.getString("uimodel.percentage.in") + OprofileUiMessages.getString("uimodel.dependent.dependent.images");
 }
 
 public String getLabelText()
 {
  return toString();
 }
 
 public IUiModelElement[] getChildren()
 {
  return _dependents;
 }
 
 public boolean hasChildren()
 {
  return true;
 }
 
 public IUiModelElement getParent()
 {
  return _parent;
 }
 
 public Image getLabelImage()
 {
  return OprofileUiPlugin.getImageDescriptor("icons/dependent.gif").createImage();
 }
 
 public String getName()
 {
  return null;
 }
 
 public double getPercentage()
 {
  return _depCount / _totalCount;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.model.UiModelDependent
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.model;

import org.eclipse.jface.resource.ImageDescriptor;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.core.model.OpModelEvent;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.core.model.OpModelSession;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.OprofileUiPlugin;
import org.eclipse.swt.graphics.Image;

public class UiModelEvent
 implements IUiModelElement
{
 private IUiModelElement _parent = null;
 private OpModelEvent _event;
 private UiModelSession[] _sessions;
 
 public UiModelEvent(OpModelEvent paramOpModelEvent)
 {
  if (paramOpModelEvent != null)
  {
   _event = paramOpModelEvent;
   refreshModel();
  }
 }
 
 private void refreshModel()
 {
  OpModelSession[] arrayOfOpModelSession = _event.getSessions();
  _sessions = new UiModelSession[arrayOfOpModelSession.length];
  for (int i = 0; i < arrayOfOpModelSession.length; i++) {
   _sessions[i] = new UiModelSession(this, arrayOfOpModelSession[i]);
  }
 }
 
 public String toString()
 {
  return _event == null ? "" : _event.getName();
 }
 
 public String getLabelText()
 {
  return toString();
 }
 
 public IUiModelElement[] getChildren()
 {
  return _sessions;
 }
 
 public boolean hasChildren()
 {
  return (_sessions != null) && (_sessions.length != 0);
 }
 
 public IUiModelElement getParent()
 {
  return _parent;
 }
 
 public Image getLabelImage()
 {
  return OprofileUiPlugin.getImageDescriptor("icons/event.gif").createImage();
 }
 
 public String getName()
 {
  return null;
 }
 
 public double getPercentage()
 {
  return -1.0D;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.model.UiModelEvent
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.model;

import org.eclipse.jface.resource.ImageDescriptor;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.core.model.OpModelImage;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.core.model.OpModelSymbol;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.OprofileUiMessages;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.OprofileUiPlugin;
import org.eclipse.swt.graphics.Image;

public class UiModelImage
 implements IUiModelElement
{
 private IUiModelElement _parent;
 private OpModelImage _image;
 private UiModelSymbol[] _symbols;
 private int _totalCount;
 private int _depCount;
 
 public UiModelImage(IUiModelElement paramIUiModelElement, OpModelImage paramOpModelImage, int paramInt1, int paramInt2)
 {
  _parent = paramIUiModelElement;
  _image = paramOpModelImage;
  _symbols = null;
  _totalCount = paramInt1;
  _depCount = paramInt2;
  refreshModel();
 }
 
 private void refreshModel()
 {
  OpModelSymbol[] arrayOfOpModelSymbol = _image.getSymbols();
  if (arrayOfOpModelSymbol != null)
  {
   _symbols = new UiModelSymbol[arrayOfOpModelSymbol.length];
   for (int i = 0; i < arrayOfOpModelSymbol.length; i++) {
    _symbols[i] = new UiModelSymbol(this, arrayOfOpModelSymbol[i], _totalCount);
   }
  }
 }
 
 public String toString()
 {
  if (_image.getCount() == -1) {
   return OprofileUiMessages.getString("opxmlParse.error.multipleImages");
  }
  double d = (_image.getCount() - _depCount) / _totalCount;
  String str = OprofileUiPlugin.getPercentageString(d);
  return str + " " + OprofileUiMessages.getString("uimodel.percentage.in") + _image.getName();
 }
 
 public String getLabelText()
 {
  return toString();
 }
 
 public IUiModelElement[] getChildren()
 {
  IUiModelElement[] arrayOfIUiModelElement = (IUiModelElement[])null;
  if (_symbols != null)
  {
   arrayOfIUiModelElement = new IUiModelElement[_symbols.length];
   for (int i = 0; i < _symbols.length; i++) {
    arrayOfIUiModelElement[i] = _symbols[i];
   }
  }
  return arrayOfIUiModelElement;
 }
 
 public boolean hasChildren()
 {
  return (_symbols != null) && (_symbols.length != 0);
 }
 
 public IUiModelElement getParent()
 {
  return _parent;
 }
 
 public Image getLabelImage()
 {
  return OprofileUiPlugin.getImageDescriptor("icons/image.gif").createImage();
 }
 
 public double getPercentage()
 {
  return (_image.getCount() - _depCount) / _totalCount;
 }
 
 public String getName()
 {
  return _image.getName();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.model.UiModelImage
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.model;

import org.eclipse.linuxtools.oprofile.core.model.OpModelEvent;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.core.model.OpModelRoot;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.core.model.OpModelSession;
import org.eclipse.swt.graphics.Image;

public class UiModelRoot
 implements IUiModelElement
{
 private UiModelEvent[] _events = null;
 private String xmlStr;
 
 public String getLabelText()
 {
  return null;
 }
 
 public IUiModelElement[] getChildren()
 {
  return _events;
 }
 
 public boolean hasChildren()
 {
  return (_events != null) && (_events.length != 0);
 }
 
 public IUiModelElement getParent()
 {
  return null;
 }
 
 public Image getLabelImage()
 {
  return null;
 }
 
 public String getName()
 {
  return null;
 }
 
 public double getPercentage()
 {
  return -1.0D;
 }
 
 public void refreshModel(OpModelRoot paramOpModelRoot)
 {
  setXML(paramOpModelRoot.getXML());
  OpModelEvent[] arrayOfOpModelEvent = paramOpModelRoot.getEvents();
  if (arrayOfOpModelEvent != null)
  {
   _events = new UiModelEvent[arrayOfOpModelEvent.length];
   for (int i = 0; i < arrayOfOpModelEvent.length; i++) {
    _events[i] = new UiModelEvent(arrayOfOpModelEvent[i]);
   }
  }
  else
  {
   String str = "There is no sample data.";
   _events = new UiModelEvent[1];
   OpModelEvent localOpModelEvent = new OpModelEvent(str);
   localOpModelEvent._setSessions(new OpModelSession[0]);
   _events[0] = new UiModelEvent(localOpModelEvent);
  }
 }
 
 public void setXML(String paramString)
 {
  xmlStr = paramString;
 }
 
 public String getXML()
 {
  return xmlStr;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.model.UiModelRoot
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.model;

import org.eclipse.jface.resource.ImageDescriptor;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.core.model.OpModelSample;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.OprofileUiMessages;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.OprofileUiPlugin;
import org.eclipse.swt.graphics.Image;

public class UiModelSample
 implements IUiModelElement
{
 private IUiModelElement _parent;
 private OpModelSample _sample;
 private int _totalCount;
 
 public UiModelSample(IUiModelElement paramIUiModelElement, OpModelSample paramOpModelSample, int paramInt)
 {
  _parent = paramIUiModelElement;
  _sample = paramOpModelSample;
  _totalCount = paramInt;
 }
 
 public String toString()
 {
  double d = _sample.getCount() / _totalCount;
  String str = OprofileUiPlugin.getPercentageString(d);
  return str + " " + OprofileUiMessages.getString("uimodel.sample.on.line") + Integer.toString(_sample.getLine());
 }
 
 public int getLine()
 {
  return _sample.getLine();
 }
 
 public double getCountPercentage()
 {
  return _sample.getCount() / _totalCount;
 }
 
 public String getLabelText()
 {
  return toString();
 }
 
 public IUiModelElement[] getChildren()
 {
  return null;
 }
 
 public boolean hasChildren()
 {
  return false;
 }
 
 public IUiModelElement getParent()
 {
  return _parent;
 }
 
 public Image getLabelImage()
 {
  return OprofileUiPlugin.getImageDescriptor("icons/sample.gif").createImage();
 }
 
 public double getPercentage()
 {
  return _sample.getCount() / _totalCount;
 }
 
 public String getName()
 {
  return ((UiModelSymbol)_parent).getShortFileName() + " : " + Integer.toString(_sample.getLine());
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.model.UiModelSample
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.model;

import org.eclipse.jface.resource.ImageDescriptor;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.core.model.OpModelImage;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.core.model.OpModelSession;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.OprofileUiPlugin;
import org.eclipse.swt.graphics.Image;

public class UiModelSession
 implements IUiModelElement
{
 private IUiModelElement _parent;
 private OpModelSession _session;
 private UiModelImage _image;
 private UiModelDependent _dependent;
 private static final String DEFAULT_SESSION_NAME = "current";
 
 public UiModelSession(IUiModelElement paramIUiModelElement, OpModelSession paramOpModelSession)
 {
  _parent = paramIUiModelElement;
  _session = paramOpModelSession;
  _image = null;
  _dependent = null;
  refreshModel();
 }
 
 private void refreshModel()
 {
  OpModelImage localOpModelImage = _session.getImage();
  if (localOpModelImage != null)
  {
   _image = new UiModelImage(this, localOpModelImage, localOpModelImage.getCount(), localOpModelImage.getDepCount());
   if (localOpModelImage.hasDependents()) {
    _dependent = new UiModelDependent(this, localOpModelImage.getDependents(), localOpModelImage.getCount(), localOpModelImage.getDepCount());
   }
  }
 }
 
 public String toString()
 {
  return _session.getName();
 }
 
 public boolean isDefaultSession()
 {
  return _session.getName().equalsIgnoreCase("current");
 }
 
 public String getLabelText()
 {
  return toString();
 }
 
 public IUiModelElement[] getChildren()
 {
  if (_dependent != null) {
   return new IUiModelElement[] { _image, _dependent };
  }
  return new IUiModelElement[] { _image };
 }
 
 public boolean hasChildren()
 {
  return _image != null;
 }
 
 public IUiModelElement getParent()
 {
  return _parent;
 }
 
 public Image getLabelImage()
 {
  return OprofileUiPlugin.getImageDescriptor("icons/session.gif").createImage();
 }
 
 public String getName()
 {
  return null;
 }
 
 public double getPercentage()
 {
  return -1.0D;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.model.UiModelSession
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.model;

import java.io.File;
import java.util.ArrayList;
import org.eclipse.jface.resource.ImageDescriptor;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.core.model.OpModelSample;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.core.model.OpModelSymbol;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.OprofileUiMessages;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.OprofileUiPlugin;
import org.eclipse.swt.graphics.Image;

public class UiModelSymbol
 implements IUiModelElement
{
 private IUiModelElement _parent;
 private OpModelSymbol _symbol;
 private UiModelSample[] _samples;
 private int _totalCount;
 
 public UiModelSymbol(IUiModelElement paramIUiModelElement, OpModelSymbol paramOpModelSymbol, int paramInt)
 {
  _parent = paramIUiModelElement;
  _symbol = paramOpModelSymbol;
  _samples = null;
  _totalCount = paramInt;
  refreshModel();
 }
 
 private void refreshModel()
 {
  ArrayList localArrayList = new ArrayList();
  OpModelSample[] arrayOfOpModelSample = _symbol.getSamples();
  for (int i = 0; i < arrayOfOpModelSample.length; i++) {
   if (arrayOfOpModelSample[i].getLine() != 0) {
    localArrayList.add(new UiModelSample(this, arrayOfOpModelSample[i], _totalCount));
   }
  }
  _samples = new UiModelSample[localArrayList.size()];
  localArrayList.toArray(_samples);
 }
 
 public String toString()
 {
  double d = _symbol.getCount() / _totalCount;
  String str1 = OprofileUiPlugin.getPercentageString(d);
  String str2 = new File(_symbol.getFile()).getName();
  return str1 + " " + OprofileUiMessages.getString("uimodel.percentage.in") + _symbol.getName() + (str2.length() == 0 ? "" : new StringBuilder(" [").append(str2).append("]").toString());
 }
 
 public String getFileName()
 {
  return _symbol.getFile();
 }
 
 public String getLabelText()
 {
  return toString();
 }
 
 public IUiModelElement[] getChildren()
 {
  return _samples;
 }
 
 public boolean hasChildren()
 {
  return (_samples != null) && (_samples.length != 0);
 }
 
 public IUiModelElement getParent()
 {
  return _parent;
 }
 
 public Image getLabelImage()
 {
  return OprofileUiPlugin.getImageDescriptor("icons/symbol.gif").createImage();
 }
 
 public double getPercentage()
 {
  return _symbol.getCount() / _totalCount;
 }
 
 public String getName()
 {
  String str = getShortFileName();
  return _symbol.getName() + (str.length() == 0 ? "" : new StringBuilder(" [").append(str).append("]").toString());
 }
 
 public String getShortFileName()
 {
  return new File(getFileName()).getName();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.model.UiModelSymbol
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.view;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import org.eclipse.core.runtime.IProgressMonitor;
import org.eclipse.jface.operation.IRunnableWithProgress;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.core.Oprofile;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.OprofileUiMessages;

class LogReader
 implements Runnable, IRunnableWithProgress
{
 private static long _lastModified = -1L;
 private static String _contents = null;
 
 public void run()
 {
  File localFile = new File(Oprofile.getLogFile());
  long l = localFile.lastModified();
  if (l != _lastModified)
  {
   _lastModified = l;
   _contents = new String();
   try
   {
    BufferedReader localBufferedReader = new BufferedReader(new FileReader(localFile));
    String str;
    while ((str = localBufferedReader.readLine()) != null) {
     _contents = _contents + str + "\n";
    }
   }
   catch (FileNotFoundException localFileNotFoundException)
   {
    _contents = OprofileUiMessages.getString("oprofiled.logreader.error.fileNotFound");
   }
   catch (IOException localIOException)
   {
    _lastModified = 0L;
    _contents = OprofileUiMessages.getString("oprofiled.logreader.error.io");
   }
  }
 }
 
 public String getLogContents()
 {
  return _contents;
 }
 
 public void run(IProgressMonitor paramIProgressMonitor)
  throws InvocationTargetException, InterruptedException
 {
  run();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.view.LogReader
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.view;

import org.eclipse.swt.graphics.GC;
import org.eclipse.swt.graphics.Rectangle;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Event;
import org.eclipse.swt.widgets.Listener;
import org.eclipse.swt.widgets.TreeColumn;
import org.eclipse.swt.widgets.TreeItem;

class OprofileView$1
 implements Listener
{
 OprofileView$1(OprofileView paramOprofileView, TreeColumn[] paramArrayOfTreeColumn) {}
 
 public void handleEvent(Event paramEvent)
 {
  if (index == 1)
  {
   GC localGC = gc;
   String str = ((TreeItem)item).getText(1);
   int i = 0;
   if ((str != null) && (str.length() > 0) && (!str.startsWith("<"))) {
    i = (int)Double.parseDouble(str);
   }
   int j = val$column[1].getWidth() * i / 100;
   if (j > 5)
   {
    Display localDisplay = Display.getCurrent();
    localGC.setForeground(localDisplay.getSystemColor(5));
    localGC.setBackground(localDisplay.getSystemColor(14));
    localGC.fillGradientRectangle(x + 40, y, j - 5, height, true);
    Rectangle localRectangle = new Rectangle(x + 40, y, j - 5, height - 1);
    localGC.drawRectangle(localRectangle);
    localGC.setForeground(localDisplay.getSystemColor(24));
   }
  }
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.view.OprofileView.1
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.view;

import org.eclipse.jface.viewers.TreeViewer;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.OprofileUiPlugin;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.model.UiModelRoot;

class OprofileView$2$1
 implements Runnable
{
 OprofileView$2$1(OprofileView.2 param2, UiModelRoot paramUiModelRoot) {}
 
 public void run()
 {
  OprofileView.access$0(OprofileUiPlugin.getDefault().getOprofileView()).setInput(val$UiRoot);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.view.OprofileView.2.1
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.view;

import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import org.eclipse.core.runtime.IProgressMonitor;
import org.eclipse.jface.operation.IRunnableWithProgress;
import org.eclipse.jface.viewers.TreeViewer;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.core.model.OpModelRoot;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.OprofileUiMessages;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.OprofileUiPlugin;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.model.UiModelRoot;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.tizen.oprofile.core.OprofileComm;

class OprofileView$2
 implements IRunnableWithProgress
{
 OprofileView$2(OprofileView paramOprofileView) {}
 
 public void run(IProgressMonitor paramIProgressMonitor)
  throws InvocationTargetException, InterruptedException
 {
  paramIProgressMonitor.beginTask(OprofileUiMessages.getString("view.dialog.parsing.text"), 2);
  OpModelRoot localOpModelRoot = OprofileComm.getModelData();
  paramIProgressMonitor.worked(1);
  final UiModelRoot localUiModelRoot = new UiModelRoot();
  localUiModelRoot.refreshModel(localOpModelRoot);
  Display.getDefault().asyncExec(new Runnable()
  {
   public void run()
   {
    OprofileView.access$0(OprofileUiPlugin.getDefault().getOprofileView()).setInput(localUiModelRoot);
   }
  });
  paramIProgressMonitor.worked(1);
  paramIProgressMonitor.done();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.view.OprofileView.2
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.view;

import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import org.eclipse.core.runtime.IProgressMonitor;
import org.eclipse.jface.dialogs.ProgressMonitorDialog;
import org.eclipse.jface.operation.IRunnableWithProgress;
import org.eclipse.jface.viewers.TreeViewer;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.core.model.OpModelRoot;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.OprofileUiMessages;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.OprofileUiPlugin;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.model.UiModelRoot;
import org.eclipse.swt.graphics.GC;
import org.eclipse.swt.graphics.Rectangle;
import org.eclipse.swt.layout.GridData;
import org.eclipse.swt.layout.GridLayout;
import org.eclipse.swt.widgets.Composite;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Event;
import org.eclipse.swt.widgets.Listener;
import org.eclipse.swt.widgets.Tree;
import org.eclipse.swt.widgets.TreeColumn;
import org.eclipse.swt.widgets.TreeItem;
import org.eclipse.ui.IWorkbench;
import org.eclipse.ui.IWorkbenchPage;
import org.eclipse.ui.IWorkbenchPartSite;
import org.eclipse.ui.IWorkbenchWindow;
import org.eclipse.ui.PartInitException;
import org.eclipse.ui.PlatformUI;
import org.eclipse.ui.forms.widgets.FormToolkit;
import org.eclipse.ui.forms.widgets.Section;
import org.eclipse.ui.part.ViewPart;
import org.tizen.oprofile.core.OprofileComm;
import org.tizen.oprofile.ui.view.OprofileViewLabelProvider;

public class OprofileView
 extends ViewPart
{
 private TreeViewer _viewer;
 private FormToolkit toolkit;
 
 public void createPartControl(Composite paramComposite)
 {
  Display localDisplay = paramComposite.getDisplay();
  toolkit = new FormToolkit(localDisplay);
  paramComposite.setLayout(new GridLayout(1, false));
  paramComposite.setBackground(localDisplay.getSystemColor(1));
  createTitle(paramComposite);
  createTreeViewer(paramComposite);
  OprofileUiPlugin.getDefault().setOprofileView(this);
 }
 
 private void createTitle(Composite paramComposite)
 {
  Section localSection = toolkit.createSection(paramComposite, 256);
  localSection.setText("Profiling Information");
  localSection.setLayoutData(new GridData(768));
  toolkit.createCompositeSeparator(localSection);
 }
 
 private void createTreeViewer(Composite paramComposite)
 {
  _viewer = new TreeViewer(paramComposite, 65796);
  Tree localTree = _viewer.getTree();
  localTree.setHeaderVisible(true);
  localTree.setLinesVisible(true);
  localTree.setLayoutData(new GridData(1808));
  String[] arrayOfString = { "Type", "Percent(%)", "Name" };
  int[] arrayOfInt = { 250, 100, 100 };
  final TreeColumn[] arrayOfTreeColumn = new TreeColumn[arrayOfString.length];
  for (int i = 0; i < arrayOfTreeColumn.length; i++)
  {
   arrayOfTreeColumn[i] = new TreeColumn(localTree, 16384);
   arrayOfTreeColumn[i].setText(arrayOfString[i]);
   arrayOfTreeColumn[i].setWidth(arrayOfInt[i]);
  }
  localTree.addListener(42, new Listener()
  {
   public void handleEvent(Event paramAnonymousEvent)
   {
    if (index == 1)
    {
     GC localGC = gc;
     String str = ((TreeItem)item).getText(1);
     int i = 0;
     if ((str != null) && (str.length() > 0) && (!str.startsWith("<"))) {
      i = (int)Double.parseDouble(str);
     }
     int j = arrayOfTreeColumn[1].getWidth() * i / 100;
     if (j > 5)
     {
      Display localDisplay = Display.getCurrent();
      localGC.setForeground(localDisplay.getSystemColor(5));
      localGC.setBackground(localDisplay.getSystemColor(14));
      localGC.fillGradientRectangle(x + 40, y, j - 5, height, true);
      Rectangle localRectangle = new Rectangle(x + 40, y, j - 5, height - 1);
      localGC.drawRectangle(localRectangle);
      localGC.setForeground(localDisplay.getSystemColor(24));
     }
    }
   }
  });
  _viewer.setContentProvider(new OprofileViewContentProvider());
  _viewer.setLabelProvider(new OprofileViewLabelProvider());
  _viewer.addDoubleClickListener(new OprofileViewDoubleClickListener());
  _viewer.setAutoExpandLevel(4);
  getSite().setSelectionProvider(_viewer);
 }
 
 private TreeViewer getTreeViewer()
 {
  return _viewer;
 }
 
 public void refreshView()
 {
  try
  {
   PlatformUI.getWorkbench().getActiveWorkbenchWindow().getActivePage().showView("org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.OProfileView");
  }
  catch (PartInitException localPartInitException)
  {
   localPartInitException.printStackTrace();
  }
  IRunnableWithProgress local2 = new IRunnableWithProgress()
  {
   public void run(IProgressMonitor paramAnonymousIProgressMonitor)
    throws InvocationTargetException, InterruptedException
   {
    paramAnonymousIProgressMonitor.beginTask(OprofileUiMessages.getString("view.dialog.parsing.text"), 2);
    OpModelRoot localOpModelRoot = OprofileComm.getModelData();
    paramAnonymousIProgressMonitor.worked(1);
    final UiModelRoot localUiModelRoot = new UiModelRoot();
    localUiModelRoot.refreshModel(localOpModelRoot);
    Display.getDefault().asyncExec(new Runnable()
    {
     public void run()
     {
      OprofileUiPlugin.getDefault().getOprofileView().getTreeViewer().setInput(localUiModelRoot);
     }
    });
    paramAnonymousIProgressMonitor.worked(1);
    paramAnonymousIProgressMonitor.done();
   }
  };
  ProgressMonitorDialog localProgressMonitorDialog = new ProgressMonitorDialog(null);
  try
  {
   localProgressMonitorDialog.run(true, false, local2);
  }
  catch (InvocationTargetException localInvocationTargetException)
  {
   localInvocationTargetException.printStackTrace();
  }
  catch (InterruptedException localInterruptedException)
  {
   localInterruptedException.printStackTrace();
  }
 }
 
 public void setFocus() {}
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.view.OprofileView
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.view;

import org.eclipse.core.runtime.Assert;
import org.eclipse.jface.viewers.ITreeContentProvider;
import org.eclipse.jface.viewers.Viewer;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.model.IUiModelElement;

public class OprofileViewContentProvider
 implements ITreeContentProvider
{
 public Object[] getChildren(Object paramObject)
 {
  Assert.isLegal(paramObject instanceof IUiModelElement, "in OprofileViewContentProvider");
  return ((IUiModelElement)paramObject).getChildren();
 }
 
 public Object getParent(Object paramObject)
 {
  Assert.isLegal(paramObject instanceof IUiModelElement, "in OprofileViewContentProvider");
  return ((IUiModelElement)paramObject).getParent();
 }
 
 public boolean hasChildren(Object paramObject)
 {
  Assert.isLegal(paramObject instanceof IUiModelElement, "in OprofileViewContentProvider");
  return ((IUiModelElement)paramObject).hasChildren();
 }
 
 public Object[] getElements(Object paramObject)
 {
  return getChildren(paramObject);
 }
 
 public void dispose() {}
 
 public void inputChanged(Viewer paramViewer, Object paramObject1, Object paramObject2) {}
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.view.OprofileViewContentProvider
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.view;

import org.eclipse.jface.text.BadLocationException;
import org.eclipse.jface.viewers.DoubleClickEvent;
import org.eclipse.jface.viewers.IDoubleClickListener;
import org.eclipse.jface.viewers.TreeSelection;
import org.eclipse.jface.viewers.TreeViewer;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.model.IUiModelElement;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.model.UiModelSample;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.model.UiModelSymbol;
import org.eclipse.linuxtools.profiling.ui.ProfileUIUtils;
import org.eclipse.ui.PartInitException;

public class OprofileViewDoubleClickListener
 implements IDoubleClickListener
{
 public void doubleClick(DoubleClickEvent paramDoubleClickEvent)
 {
  IUiModelElement localIUiModelElement = (IUiModelElement)((TreeSelection)((TreeViewer)paramDoubleClickEvent.getSource()).getSelection()).getFirstElement();
  if ((localIUiModelElement instanceof UiModelSample))
  {
   UiModelSample localUiModelSample = (UiModelSample)localIUiModelElement;
   int i = localUiModelSample.getLine();
   String str1 = ((UiModelSymbol)localUiModelSample.getParent()).getFileName();
   String str2 = str1;
   try
   {
    ProfileUIUtils.openEditorAndSelect(str2, i);
   }
   catch (PartInitException localPartInitException)
   {
    localPartInitException.printStackTrace();
   }
   catch (BadLocationException localBadLocationException)
   {
    localBadLocationException.printStackTrace();
   }
  }
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.view.OprofileViewDoubleClickListener
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.view;

import org.eclipse.core.runtime.Assert;
import org.eclipse.jface.viewers.ILabelProvider;
import org.eclipse.jface.viewers.ILabelProviderListener;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.model.IUiModelElement;
import org.eclipse.swt.graphics.Image;

public class OprofileViewLabelProvider
 implements ILabelProvider
{
 public Image getImage(Object paramObject)
 {
  Assert.isLegal(paramObject instanceof IUiModelElement, "in OprofileViewLabelProvider");
  return ((IUiModelElement)paramObject).getLabelImage();
 }
 
 public String getText(Object paramObject)
 {
  Assert.isLegal(paramObject instanceof IUiModelElement, "in OprofileViewLabelProvider");
  return ((IUiModelElement)paramObject).getLabelText();
 }
 
 public void addListener(ILabelProviderListener paramILabelProviderListener) {}
 
 public void dispose() {}
 
 public boolean isLabelProperty(Object paramObject, String paramString)
 {
  return false;
 }
 
 public void removeListener(ILabelProviderListener paramILabelProviderListener) {}
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.view.OprofileViewLabelProvider
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.view;

import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import org.eclipse.jface.action.Action;
import org.eclipse.jface.dialogs.ProgressMonitorDialog;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.OprofileUiMessages;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;
import org.eclipse.ui.IWorkbench;
import org.eclipse.ui.IWorkbenchWindow;
import org.eclipse.ui.PlatformUI;

public class OprofileViewLogReaderAction
 extends Action
{
 public OprofileViewLogReaderAction()
 {
  super(OprofileUiMessages.getString("view.actions.logreader.label"));
 }
 
 public void run()
 {
  Shell localShell = PlatformUI.getWorkbench().getActiveWorkbenchWindow().getShell();
  LogReader localLogReader = new LogReader();
  try
  {
   new ProgressMonitorDialog(localShell).run(true, false, localLogReader);
  }
  catch (InvocationTargetException localInvocationTargetException)
  {
   localInvocationTargetException.printStackTrace();
  }
  catch (InterruptedException localInterruptedException)
  {
   localInterruptedException.printStackTrace();
  }
  OprofiledLogDialog localOprofiledLogDialog = new OprofiledLogDialog(localShell, localLogReader.getLogContents());
  localOprofiledLogDialog.open();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.view.OprofileViewLogReaderAction
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.view;

import org.eclipse.jface.action.Action;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.OprofileUiMessages;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.OprofileUiPlugin;

public class OprofileViewRefreshAction
 extends Action
{
 public OprofileViewRefreshAction()
 {
  super(OprofileUiMessages.getString("view.actions.refresh.label"));
 }
 
 public void run()
 {
  OprofileUiPlugin.getDefault().getOprofileView().refreshView();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.view.OprofileViewRefreshAction
 * Java Class Version: 6 (50.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.view;

import java.io.File;
import java.text.MessageFormat;
import org.eclipse.jface.dialogs.IInputValidator;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.core.Oprofile;
import org.eclipse.linuxtools.oprofile.ui.OprofileUiMessages;

class OprofileViewSaveDefaultSessionAction$SaveSessionValidator
 implements IInputValidator
{
 private OprofileViewSaveDefaultSessionAction$SaveSessionValid
1 2 3

Further reading...

For more information on Java 1.5 Tiger, you may find Java 1.5 Tiger, A developer's Notebook by D. Flanagan and B. McLaughlin from O'Reilly of interest.

New!JAR listings


Copyright 2006-2017. Infinite Loop Ltd