uddi4j

16:53:46.669 INFO jd.cli.Main - Decompiling uddi4j.jar
package org.uddi4j.client;

import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import java.util.Arrays;
import java.util.Properties;
import java.util.Vector;
import org.uddi4j.UDDIElement;
import org.uddi4j.UDDIException;
import org.uddi4j.datatype.Name;
import org.uddi4j.datatype.assertion.PublisherAssertion;
import org.uddi4j.request.AddPublisherAssertions;
import org.uddi4j.request.DeleteBinding;
import org.uddi4j.request.DeleteBusiness;
import org.uddi4j.request.DeletePublisherAssertions;
import org.uddi4j.request.DeleteService;
import org.uddi4j.request.DeleteTModel;
import org.uddi4j.request.DiscardAuthToken;
import org.uddi4j.request.FindBinding;
import org.uddi4j.request.FindBusiness;
import org.uddi4j.request.FindRelatedBusinesses;
import org.uddi4j.request.FindService;
import org.uddi4j.request.FindTModel;
import org.uddi4j.request.GetAssertionStatusReport;
import org.uddi4j.request.GetAuthToken;
import org.uddi4j.request.GetBindingDetail;
import org.uddi4j.request.GetBusinessDetail;
import org.uddi4j.request.GetBusinessDetailExt;
import org.uddi4j.request.GetPublisherAssertions;
import org.uddi4j.request.GetRegisteredInfo;
import org.uddi4j.request.GetServiceDetail;
import org.uddi4j.request.GetTModelDetail;
import org.uddi4j.request.SaveBinding;
import org.uddi4j.request.SaveBusiness;
import org.uddi4j.request.SaveService;
import org.uddi4j.request.SaveTModel;
import org.uddi4j.request.SetPublisherAssertions;
import org.uddi4j.request.ValidateValues;
import org.uddi4j.response.AssertionStatusReport;
import org.uddi4j.response.AuthToken;
import org.uddi4j.response.BindingDetail;
import org.uddi4j.response.BusinessDetail;
import org.uddi4j.response.BusinessDetailExt;
import org.uddi4j.response.BusinessList;
import org.uddi4j.response.CompletionStatus;
import org.uddi4j.response.DispositionReport;
import org.uddi4j.response.PublisherAssertions;
import org.uddi4j.response.RegisteredInfo;
import org.uddi4j.response.RelatedBusinessesList;
import org.uddi4j.response.ServiceDetail;
import org.uddi4j.response.ServiceList;
import org.uddi4j.response.TModelDetail;
import org.uddi4j.response.TModelList;
import org.uddi4j.transport.Transport;
import org.uddi4j.transport.TransportException;
import org.uddi4j.transport.TransportFactory;
import org.uddi4j.util.AuthInfo;
import org.uddi4j.util.CategoryBag;
import org.uddi4j.util.DiscoveryURLs;
import org.uddi4j.util.FindQualifiers;
import org.uddi4j.util.IdentifierBag;
import org.uddi4j.util.KeyedReference;
import org.uddi4j.util.TModelBag;
import org.uddi4j.util.UploadRegister;
import org.w3c.dom.Element;

public class UDDIProxy
{
 protected URL inquiryURL = null;
 protected URL publishURL = null;
 TransportFactory transportFactory = null;
 Properties config = null;
 
 public UDDIProxy()
 {
  transportFactory = TransportFactory.newInstance();
 }
 
 public UDDIProxy(URL inquiryURL, URL publishURL)
 {
  this();
 }
 
 public UDDIProxy(Properties p)
  throws MalformedURLException
 {
  setConfiguration(p);
 }
 
 public void setConfiguration(Properties p)
  throws MalformedURLException
 {
  config = p;
  
  transportFactory = TransportFactory.newInstance(p);
  if (p.getProperty("org.uddi4j.inquiryURL") != null) {
   setInquiryURL(p.getProperty("org.uddi4j.inquiryURL"));
  }
  if (p.getProperty("org.uddi4j.publishURL") != null) {
   setPublishURL(p.getProperty("org.uddi4j.publishURL"));
  }
 }
 
 public Properties getConfiguration()
 {
  return config;
 }
 
 public void setInquiryURL(String url)
  throws MalformedURLException
 {
  inquiryURL = new URL(url);
 }
 
 public void setInquiryURL(URL url)
 {
  inquiryURL = url;
 }
 
 public void setPublishURL(String url)
  throws MalformedURLException
 {
  publishURL = new URL(url);
 }
 
 public void setPublishURL(URL url)
 {
  publishURL = url;
 }
 
 public BindingDetail find_binding(FindQualifiers findQualifiers, String serviceKey, TModelBag tModelBag, int maxRows)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  FindBinding request = new FindBinding();
  request.setFindQualifiers(findQualifiers);
  request.setServiceKey(serviceKey);
  request.setTModelBag(tModelBag);
  if (maxRows > 0) {
   request.setMaxRows(maxRows);
  }
  return new BindingDetail(send(request, true));
 }
 
 /**
  * @deprecated
  */
 public BusinessList find_business(String name, FindQualifiers findQualifiers, int maxRows)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  Vector names = new Vector();
  names.addElement(new Name(name));
  return find_business(names, null, null, null, null, findQualifiers, maxRows);
 }
 
 /**
  * @deprecated
  */
 public BusinessList find_business(IdentifierBag identifierBag, FindQualifiers findQualifiers, int maxRows)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  return find_business(new Vector(), null, identifierBag, null, null, findQualifiers, maxRows);
 }
 
 /**
  * @deprecated
  */
 public BusinessList find_business(CategoryBag categoryBag, FindQualifiers findQualifiers, int maxRows)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  return find_business(new Vector(), null, null, categoryBag, null, findQualifiers, maxRows);
 }
 
 /**
  * @deprecated
  */
 public BusinessList find_business(TModelBag tModelBag, FindQualifiers findQualifiers, int maxRows)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  return find_business(new Vector(), null, null, null, tModelBag, findQualifiers, maxRows);
 }
 
 /**
  * @deprecated
  */
 public BusinessList find_business(DiscoveryURLs discoveryURLs, FindQualifiers findQualifiers, int maxRows)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  return find_business(new Vector(), discoveryURLs, null, null, null, findQualifiers, maxRows);
 }
 
 public BusinessList find_business(Vector names, DiscoveryURLs discoveryURLs, IdentifierBag identifierBag, CategoryBag categoryBag, TModelBag tModelBag, FindQualifiers findQualifiers, int maxRows)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  FindBusiness request = new FindBusiness();
  request.setNameVector(names);
  request.setDiscoveryURLs(discoveryURLs);
  request.setIdentifierBag(identifierBag);
  request.setCategoryBag(categoryBag);
  request.setTModelBag(tModelBag);
  request.setFindQualifiers(findQualifiers);
  if (maxRows > 0) {
   request.setMaxRows(maxRows);
  }
  return new BusinessList(send(request, true));
 }
 
 /**
  * @deprecated
  */
 public RelatedBusinessesList find_relatedBusinesses(String businessKey, KeyedReference keyedReference, FindQualifiers findQualifiers)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  FindRelatedBusinesses request = new FindRelatedBusinesses();
  request.setBusinessKey(businessKey);
  request.setKeyedReference(keyedReference);
  request.setFindQualifiers(findQualifiers);
  return new RelatedBusinessesList(send(request, true));
 }
 
 public RelatedBusinessesList find_relatedBusinesses(String businessKey, KeyedReference keyedReference, FindQualifiers findQualifiers, int maxRows)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  FindRelatedBusinesses request = new FindRelatedBusinesses();
  request.setBusinessKey(businessKey);
  request.setKeyedReference(keyedReference);
  request.setFindQualifiers(findQualifiers);
  if (maxRows > 0) {
   request.setMaxRows(maxRows);
  }
  return new RelatedBusinessesList(send(request, true));
 }
 
 /**
  * @deprecated
  */
 public ServiceList find_service(String businessKey, String name, FindQualifiers findQualifiers, int maxRows)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  Vector names = new Vector();
  names.addElement(new Name(name));
  return find_service(businessKey, names, null, null, findQualifiers, maxRows);
 }
 
 /**
  * @deprecated
  */
 public ServiceList find_service(String businessKey, CategoryBag categoryBag, FindQualifiers findQualifiers, int maxRows)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  return find_service(businessKey, new Vector(), categoryBag, null, findQualifiers, maxRows);
 }
 
 /**
  * @deprecated
  */
 public ServiceList find_service(String businessKey, TModelBag tModelBag, FindQualifiers findQualifiers, int maxRows)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  return find_service(businessKey, new Vector(), null, tModelBag, findQualifiers, maxRows);
 }
 
 public ServiceList find_service(String businessKey, Vector names, CategoryBag categoryBag, TModelBag tModelBag, FindQualifiers findQualifiers, int maxRows)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  FindService request = new FindService();
  request.setBusinessKey(businessKey);
  request.setNameVector(names);
  request.setCategoryBag(categoryBag);
  request.setTModelBag(tModelBag);
  request.setFindQualifiers(findQualifiers);
  if (maxRows > 0) {
   request.setMaxRows(maxRows);
  }
  return new ServiceList(send(request, true));
 }
 
 /**
  * @deprecated
  */
 public TModelList find_tModel(String name, FindQualifiers findQualifiers, int maxRows)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  return find_tModel(name, null, null, findQualifiers, maxRows);
 }
 
 /**
  * @deprecated
  */
 public TModelList find_tModel(CategoryBag categoryBag, FindQualifiers findQualifiers, int maxRows)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  return find_tModel(null, categoryBag, null, findQualifiers, maxRows);
 }
 
 /**
  * @deprecated
  */
 public TModelList find_tModel(IdentifierBag identifierBag, FindQualifiers findQualifiers, int maxRows)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  return find_tModel(null, null, identifierBag, findQualifiers, maxRows);
 }
 
 public TModelList find_tModel(String name, CategoryBag categoryBag, IdentifierBag identifierBag, FindQualifiers findQualifiers, int maxRows)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  FindTModel request = new FindTModel();
  request.setName(name);
  request.setCategoryBag(categoryBag);
  request.setIdentifierBag(identifierBag);
  request.setFindQualifiers(findQualifiers);
  if (maxRows > 0) {
   request.setMaxRows(maxRows);
  }
  return new TModelList(send(request, true));
 }
 
 public BindingDetail get_bindingDetail(String bindingKey)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  GetBindingDetail request = new GetBindingDetail();
  Vector keys = new Vector();
  keys.addElement(bindingKey);
  request.setBindingKeyStrings(keys);
  return new BindingDetail(send(request, true));
 }
 
 public BindingDetail get_bindingDetail(Vector bindingKeyStrings)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  GetBindingDetail request = new GetBindingDetail();
  request.setBindingKeyStrings(bindingKeyStrings);
  return new BindingDetail(send(request, true));
 }
 
 public BusinessDetail get_businessDetail(String businessKey)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  GetBusinessDetail request = new GetBusinessDetail();
  Vector keys = new Vector();
  keys.addElement(businessKey);
  request.setBusinessKeyStrings(keys);
  return new BusinessDetail(send(request, true));
 }
 
 public BusinessDetail get_businessDetail(Vector businessKeyStrings)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  GetBusinessDetail request = new GetBusinessDetail();
  request.setBusinessKeyStrings(businessKeyStrings);
  return new BusinessDetail(send(request, true));
 }
 
 public BusinessDetailExt get_businessDetailExt(String businessKey)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  GetBusinessDetailExt request = new GetBusinessDetailExt();
  Vector keys = new Vector();
  keys.addElement(businessKey);
  request.setBusinessKeyStrings(keys);
  return new BusinessDetailExt(send(request, true));
 }
 
 public BusinessDetailExt get_businessDetailExt(Vector businessKeyStrings)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  GetBusinessDetailExt request = new GetBusinessDetailExt();
  request.setBusinessKeyStrings(businessKeyStrings);
  return new BusinessDetailExt(send(request, true));
 }
 
 public ServiceDetail get_serviceDetail(String serviceKey)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  GetServiceDetail request = new GetServiceDetail();
  Vector keys = new Vector();
  keys.addElement(serviceKey);
  request.setServiceKeyStrings(keys);
  return new ServiceDetail(send(request, true));
 }
 
 public ServiceDetail get_serviceDetail(Vector serviceKeyStrings)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  GetServiceDetail request = new GetServiceDetail();
  request.setServiceKeyStrings(serviceKeyStrings);
  return new ServiceDetail(send(request, true));
 }
 
 public TModelDetail get_tModelDetail(String tModelKey)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  GetTModelDetail request = new GetTModelDetail();
  Vector keys = new Vector();
  keys.addElement(tModelKey);
  request.setTModelKeyStrings(keys);
  return new TModelDetail(send(request, true));
 }
 
 public TModelDetail get_tModelDetail(Vector tModelKeyStrings)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  GetTModelDetail request = new GetTModelDetail();
  request.setTModelKeyStrings(tModelKeyStrings);
  return new TModelDetail(send(request, true));
 }
 
 public DispositionReport add_publisherAssertions(String authInfo, PublisherAssertion publisherAssertion)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  Vector pubVector = new Vector();
  pubVector.addElement(publisherAssertion);
  return add_publisherAssertions(authInfo, pubVector);
 }
 
 public DispositionReport add_publisherAssertions(String authInfo, Vector publisherAssertion)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  AddPublisherAssertions request = new AddPublisherAssertions();
  request.setAuthInfo(authInfo);
  request.setPublisherAssertionVector(publisherAssertion);
  return new DispositionReport(send(request, false));
 }
 
 public AssertionStatusReport get_assertionStatusReport(String authInfo, String completionStatus)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  return get_assertionStatusReport(authInfo, new CompletionStatus(completionStatus));
 }
 
 public AssertionStatusReport get_assertionStatusReport(String authInfo, CompletionStatus completionStatus)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  GetAssertionStatusReport request = new GetAssertionStatusReport();
  request.setAuthInfo(authInfo);
  request.setCompletionStatus(completionStatus);
  return new AssertionStatusReport(send(request, false));
 }
 
 public PublisherAssertions get_publisherAssertions(String authInfo)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  GetPublisherAssertions request = new GetPublisherAssertions();
  request.setAuthInfo(authInfo);
  return new PublisherAssertions(send(request, false));
 }
 
 public DispositionReport delete_binding(String authInfo, String bindingKey)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  DeleteBinding request = new DeleteBinding();
  request.setAuthInfo(authInfo);
  Vector keys = new Vector();
  keys.addElement(bindingKey);
  request.setBindingKeyStrings(keys);
  return new DispositionReport(send(request, false));
 }
 
 public DispositionReport delete_binding(String authInfo, Vector bindingKeyStrings)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  DeleteBinding request = new DeleteBinding();
  request.setAuthInfo(authInfo);
  request.setBindingKeyStrings(bindingKeyStrings);
  return new DispositionReport(send(request, false));
 }
 
 public DispositionReport delete_business(String authInfo, String businessKey)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  DeleteBusiness request = new DeleteBusiness();
  request.setAuthInfo(authInfo);
  Vector keys = new Vector();
  keys.addElement(businessKey);
  request.setBusinessKeyStrings(keys);
  return new DispositionReport(send(request, false));
 }
 
 public DispositionReport delete_business(String authInfo, Vector businessKeyStrings)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  DeleteBusiness request = new DeleteBusiness();
  request.setAuthInfo(authInfo);
  request.setBusinessKeyStrings(businessKeyStrings);
  return new DispositionReport(send(request, false));
 }
 
 public DispositionReport delete_service(String authInfo, String serviceKey)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  DeleteService request = new DeleteService();
  request.setAuthInfo(authInfo);
  Vector keys = new Vector();
  keys.addElement(serviceKey);
  request.setServiceKeyStrings(keys);
  return new DispositionReport(send(request, false));
 }
 
 public DispositionReport delete_service(String authInfo, Vector serviceKeyStrings)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  DeleteService request = new DeleteService();
  request.setAuthInfo(authInfo);
  request.setServiceKeyStrings(serviceKeyStrings);
  return new DispositionReport(send(request, false));
 }
 
 public DispositionReport delete_tModel(String authInfo, String tModelKey)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  DeleteTModel request = new DeleteTModel();
  request.setAuthInfo(authInfo);
  Vector keys = new Vector();
  keys.addElement(tModelKey);
  request.setTModelKeyStrings(keys);
  return new DispositionReport(send(request, false));
 }
 
 public DispositionReport delete_tModel(String authInfo, Vector tModelKeyStrings)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  DeleteTModel request = new DeleteTModel();
  request.setAuthInfo(authInfo);
  request.setTModelKeyStrings(tModelKeyStrings);
  return new DispositionReport(send(request, false));
 }
 
 public DispositionReport delete_publisherAssertions(String authInfo, PublisherAssertion publisherAssertion)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  Vector pubVector = new Vector();
  pubVector.addElement(publisherAssertion);
  return delete_publisherAssertions(authInfo, pubVector);
 }
 
 public DispositionReport delete_publisherAssertions(String authInfo, Vector publisherAssertion)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  DeletePublisherAssertions request = new DeletePublisherAssertions();
  request.setAuthInfo(authInfo);
  request.setPublisherAssertionVector(publisherAssertion);
  return new DispositionReport(send(request, false));
 }
 
 public DispositionReport discard_authToken(String authInfo)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  DiscardAuthToken request = new DiscardAuthToken();
  request.setAuthInfo(authInfo);
  return new DispositionReport(send(request, false));
 }
 
 public DispositionReport discard_authToken(AuthInfo authInfo)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  DiscardAuthToken request = new DiscardAuthToken();
  request.setAuthInfo(authInfo);
  return new DispositionReport(send(request, false));
 }
 
 public AuthToken get_authToken(String userid, String cred)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  GetAuthToken request = new GetAuthToken();
  request.setUserID(userid);
  request.setCred(cred);
  return new AuthToken(send(request, false));
 }
 
 public RegisteredInfo get_registeredInfo(String authInfo)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  GetRegisteredInfo request = new GetRegisteredInfo();
  request.setAuthInfo(authInfo);
  return new RegisteredInfo(send(request, false));
 }
 
 public BindingDetail save_binding(String authInfo, Vector bindingTemplates)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  SaveBinding request = new SaveBinding();
  request.setAuthInfo(authInfo);
  request.setBindingTemplateVector(bindingTemplates);
  return new BindingDetail(send(request, false));
 }
 
 public BusinessDetail save_business(String authInfo, Vector businessEntities)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  SaveBusiness request = new SaveBusiness();
  request.setAuthInfo(authInfo);
  request.setBusinessEntityVector(businessEntities);
  return new BusinessDetail(send(request, false));
 }
 
 /**
  * @deprecated
  */
 public BusinessDetail save_business(String authInfo, UploadRegister[] uploadRegisters)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  SaveBusiness request = new SaveBusiness();
  Vector keys = new Vector(Arrays.asList(uploadRegisters));
  request.setAuthInfo(authInfo);
  request.setUploadRegisterVector(keys);
  return new BusinessDetail(send(request, false));
 }
 
 public ServiceDetail save_service(String authInfo, Vector businessServices)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  SaveService request = new SaveService();
  request.setAuthInfo(authInfo);
  request.setBusinessServiceVector(businessServices);
  return new ServiceDetail(send(request, false));
 }
 
 public TModelDetail save_tModel(String authInfo, Vector tModels)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  SaveTModel request = new SaveTModel();
  request.setAuthInfo(authInfo);
  request.setTModelVector(tModels);
  return new TModelDetail(send(request, false));
 }
 
 /**
  * @deprecated
  */
 public TModelDetail save_tModel(String authInfo, UploadRegister[] uploadRegisters)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  SaveTModel request = new SaveTModel();
  request.setAuthInfo(authInfo);
  Vector keys = new Vector(Arrays.asList(uploadRegisters));
  request.setUploadRegisterVector(keys);
  return new TModelDetail(send(request, false));
 }
 
 public PublisherAssertions set_publisherAssertions(String authInfo, PublisherAssertion pub)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  Vector pubVector = new Vector();
  pubVector.addElement(pub);
  return set_publisherAssertions(authInfo, pubVector);
 }
 
 public PublisherAssertions set_publisherAssertions(String authInfo, Vector publisherAssertion)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  SetPublisherAssertions request = new SetPublisherAssertions();
  request.setAuthInfo(authInfo);
  request.setPublisherAssertionVector(publisherAssertion);
  return new PublisherAssertions(send(request, false));
 }
 
 public DispositionReport validate_values_businessEntity(Vector businessEntity)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  ValidateValues request = new ValidateValues();
  request.setBusinessEntityVector(businessEntity);
  return new DispositionReport(send(request, true));
 }
 
 public DispositionReport validate_values_businessService(Vector businessService)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  ValidateValues request = new ValidateValues();
  request.setBusinessServiceVector(businessService);
  return new DispositionReport(send(request, true));
 }
 
 public DispositionReport validate_values_tModel(Vector tModel)
  throws UDDIException, TransportException
 {
  ValidateValues request = new ValidateValues();
  request.setTModelVector(tModel);
  return new DispositionReport(send(request, true));
 }
 
 public Element send(UDDIElement el, boolean inquiry)
  throws TransportException
 {
  Element result = null;
  if (inquiry) {
   result = transportFactory.getTransport().send(el, inquiryURL);
  } else {
   result = transportFactory.getTransport().send(el, publishURL);
  }
  return result;
 }
 
 public Element send(Element el, boolean inquiry)
  throws TransportException
 {
  Element result = null;
  if (inquiry) {
   result = transportFactory.getTransport().send(el, inquiryURL);
  } else {
   result = transportFactory.getTransport().send(el, publishURL);
  }
  return result;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.uddi4j.client.UDDIProxy
 * Java Class Version: 1.1 (45.3)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.uddi4j.datatype.assertion;

import org.uddi4j.UDDIElement;
import org.uddi4j.UDDIException;
import org.uddi4j.util.FromKey;
import org.uddi4j.util.KeyedReference;
import org.uddi4j.util.ToKey;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;

public class PublisherAssertion
 extends UDDIElement
{
 public static final String UDDI_TAG = "publisherAssertion";
 protected Element base = null;
 FromKey fromKey = null;
 ToKey toKey = null;
 KeyedReference keyedReference = null;
 
 public PublisherAssertion() {}
 
 public PublisherAssertion(String fromKey, String toKey, KeyedReference keyRef)
 {
  this.fromKey = new FromKey(fromKey);
  this.toKey = new ToKey(toKey);
  keyedReference = keyRef;
 }
 
 public PublisherAssertion(Element base)
  throws UDDIException
 {
  super(base);
  NodeList nl = null;
  nl = getChildElementsByTagName(base, "fromKey");
  if (nl.getLength() > 0) {
   fromKey = new FromKey((Element)nl.item(0));
  }
  nl = getChildElementsByTagName(base, "toKey");
  if (nl.getLength() > 0) {
   toKey = new ToKey((Element)nl.item(0));
  }
  nl = getChildElementsByTagName(base, "keyedReference");
  if (nl.getLength() > 0) {
   keyedReference = new KeyedReference((Element)nl.item(0));
  }
 }
 
 public String getFromKeyString()
 {
  return fromKey.getText();
 }
 
 public void setFromKeyString(String s)
 {
  fromKey = new FromKey();
  fromKey.setText(s);
 }
 
 public String getToKeyString()
 {
  return toKey.getText();
 }
 
 public void setToKeyString(String s)
 {
  toKey = new ToKey();
  toKey.setText(s);
 }
 
 public FromKey getFromKey()
 {
  return fromKey;
 }
 
 public void setFromKey(FromKey key)
 {
  fromKey = key;
 }
 
 public ToKey getToKey()
 {
  return toKey;
 }
 
 public void setToKey(ToKey key)
 {
  toKey = key;
 }
 
 public KeyedReference getKeyedReference()
 {
  return keyedReference;
 }
 
 public void setKeyedReference(KeyedReference r)
 {
  keyedReference = r;
 }
 
 public void saveToXML(Element parent)
 {
  base = parent.getOwnerDocument().createElement("publisherAssertion");
  if (fromKey != null) {
   fromKey.saveToXML(base);
  }
  if (toKey != null) {
   toKey.saveToXML(base);
  }
  if (keyedReference != null) {
   keyedReference.saveToXML(base);
  }
  parent.appendChild(base);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.uddi4j.datatype.assertion.PublisherAssertion
 * Java Class Version: 1.1 (45.3)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.uddi4j.datatype.binding;

import org.uddi4j.UDDIElement;
import org.uddi4j.UDDIException;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.Node;

public class AccessPoint
 extends UDDIElement
{
 public static final String UDDI_TAG = "accessPoint";
 protected Element base = null;
 String text = null;
 String URLType = null;
 
 public AccessPoint() {}
 
 public AccessPoint(String value, String URLType)
 {
  setText(value);
  this.URLType = URLType;
 }
 
 public AccessPoint(Element base)
  throws UDDIException
 {
  text = getText(base);
  URLType = base.getAttribute("URLType");
 }
 
 public void setText(String s)
 {
  text = s;
 }
 
 public void setURLType(String s)
 {
  URLType = s;
 }
 
 public String getText()
 {
  return text;
 }
 
 public String getURLType()
 {
  return URLType;
 }
 
 public void saveToXML(Element parent)
 {
  base = parent.getOwnerDocument().createElement("accessPoint");
  if (text != null) {
   base.appendChild(parent.getOwnerDocument().createTextNode(text));
  }
  if (URLType != null) {
   base.setAttribute("URLType", URLType);
  }
  parent.appendChild(base);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.uddi4j.datatype.binding.AccessPoint
 * Java Class Version: 1.1 (45.3)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.uddi4j.datatype.binding;

import java.util.Vector;
import org.uddi4j.UDDIElement;
import org.uddi4j.UDDIException;
import org.uddi4j.datatype.Description;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;

public class BindingTemplate
 extends UDDIElement
{
 public static final String UDDI_TAG = "bindingTemplate";
 protected Element base = null;
 String bindingKey = null;
 String serviceKey = null;
 AccessPoint accessPoint = null;
 HostingRedirector hostingRedirector = null;
 TModelInstanceDetails tModelInstanceDetails = null;
 Vector description = new Vector();
 
 public BindingTemplate() {}
 
 public BindingTemplate(String bindingKey, TModelInstanceDetails tModelInstanceDetails)
 {
  this.bindingKey = bindingKey;
  this.tModelInstanceDetails = tModelInstanceDetails;
 }
 
 public BindingTemplate(Element base)
  throws UDDIException
 {
  super(base);
  bindingKey = base.getAttribute("bindingKey");
  serviceKey = base.getAttribute("serviceKey");
  NodeList nl = null;
  nl = getChildElementsByTagName(base, "accessPoint");
  if (nl.getLength() > 0) {
   accessPoint = new AccessPoint((Element)nl.item(0));
  }
  nl = getChildElementsByTagName(base, "hostingRedirector");
  if (nl.getLength() > 0) {
   hostingRedirector = new HostingRedirector((Element)nl.item(0));
  }
  nl = getChildElementsByTagName(base, "tModelInstanceDetails");
  if (nl.getLength() > 0) {
   tModelInstanceDetails = new TModelInstanceDetails((Element)nl.item(0));
  }
  nl = getChildElementsByTagName(base, "description");
  for (int i = 0; i < nl.getLength(); i++) {
   description.addElement(new Description((Element)nl.item(i)));
  }
 }
 
 public void setBindingKey(String s)
 {
  bindingKey = s;
 }
 
 public void setServiceKey(String s)
 {
  serviceKey = s;
 }
 
 public void setAccessPoint(AccessPoint s)
 {
  accessPoint = s;
 }
 
 public void setHostingRedirector(HostingRedirector s)
 {
  hostingRedirector = s;
 }
 
 public void setTModelInstanceDetails(TModelInstanceDetails s)
 {
  tModelInstanceDetails = s;
 }
 
 public void setDescriptionVector(Vector s)
 {
  description = s;
 }
 
 public void setDefaultDescriptionString(String s)
 {
  if (description.size() > 0) {
   description.setElementAt(new Description(s), 0);
  } else {
   description.addElement(new Description(s));
  }
 }
 
 public String getBindingKey()
 {
  return bindingKey;
 }
 
 public String getServiceKey()
 {
  return serviceKey;
 }
 
 public AccessPoint getAccessPoint()
 {
  return accessPoint;
 }
 
 public HostingRedirector getHostingRedirector()
 {
  return hostingRedirector;
 }
 
 public TModelInstanceDetails getTModelInstanceDetails()
 {
  return tModelInstanceDetails;
 }
 
 public Vector getDescriptionVector()
 {
  return description;
 }
 
 public String getDefaultDescriptionString()
 {
  if (description.size() > 0)
  {
   Description t = (Description)description.elementAt(0);
   return t.getText();
  }
  return null;
 }
 
 public void saveToXML(Element parent)
 {
  base = parent.getOwnerDocument().createElement("bindingTemplate");
  if (bindingKey != null) {
   base.setAttribute("bindingKey", bindingKey);
  }
  if (serviceKey != null) {
   base.setAttribute("serviceKey", serviceKey);
  }
  if (description != null) {
   for (int i = 0; i < description.size(); i++) {
    ((Description)description.elementAt(i)).saveToXML(base);
   }
  }
  if (accessPoint != null) {
   accessPoint.saveToXML(base);
  }
  if (hostingRedirector != null) {
   hostingRedirector.saveToXML(base);
  }
  if (tModelInstanceDetails != null) {
   tModelInstanceDetails.saveToXML(base);
  }
  parent.appendChild(base);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.uddi4j.datatype.binding.BindingTemplate
 * Java Class Version: 1.1 (45.3)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.uddi4j.datatype.binding;

import java.util.Vector;
import org.uddi4j.UDDIElement;
import org.uddi4j.UDDIException;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;

public class BindingTemplates
 extends UDDIElement
{
 public static final String UDDI_TAG = "bindingTemplates";
 protected Element base = null;
 Vector bindingTemplate = new Vector();
 
 public BindingTemplates() {}
 
 public BindingTemplates(Element base)
  throws UDDIException
 {
  super(base);
  NodeList nl = null;
  nl = getChildElementsByTagName(base, "bindingTemplate");
  for (int i = 0; i < nl.getLength(); i++) {
   bindingTemplate.addElement(new BindingTemplate((Element)nl.item(i)));
  }
 }
 
 public void setBindingTemplateVector(Vector s)
 {
  bindingTemplate = s;
 }
 
 public Vector getBindingTemplateVector()
 {
  return bindingTemplate;
 }
 
 public void add(BindingTemplate b)
 {
  bindingTemplate.add(b);
 }
 
 public boolean remove(BindingTemplate b)
 {
  return bindingTemplate.remove(b);
 }
 
 public BindingTemplate get(int index)
 {
  return (BindingTemplate)bindingTemplate.get(index);
 }
 
 public int size()
 {
  return bindingTemplate.size();
 }
 
 public void saveToXML(Element parent)
 {
  base = parent.getOwnerDocument().createElement("bindingTemplates");
  if (bindingTemplate != null) {
   for (int i = 0; i < bindingTemplate.size(); i++) {
    ((BindingTemplate)bindingTemplate.elementAt(i)).saveToXML(base);
   }
  }
  parent.appendChild(base);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.uddi4j.datatype.binding.BindingTemplates
 * Java Class Version: 1.1 (45.3)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.uddi4j.datatype.binding;

import org.uddi4j.UDDIElement;
import org.uddi4j.UDDIException;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.Node;

public class HostingRedirector
 extends UDDIElement
{
 public static final String UDDI_TAG = "hostingRedirector";
 protected Element base = null;
 String bindingKey = null;
 
 public HostingRedirector() {}
 
 public HostingRedirector(String bindingKey)
 {
  this.bindingKey = bindingKey;
 }
 
 public HostingRedirector(Element base)
  throws UDDIException
 {
  super(base);
  bindingKey = base.getAttribute("bindingKey");
 }
 
 public void setBindingKey(String s)
 {
  bindingKey = s;
 }
 
 public String getBindingKey()
 {
  return bindingKey;
 }
 
 public void saveToXML(Element parent)
 {
  base = parent.getOwnerDocument().createElement("hostingRedirector");
  if (bindingKey != null) {
   base.setAttribute("bindingKey", bindingKey);
  }
  parent.appendChild(base);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.uddi4j.datatype.binding.HostingRedirector
 * Java Class Version: 1.1 (45.3)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.uddi4j.datatype.binding;

import java.util.Vector;
import org.uddi4j.UDDIElement;
import org.uddi4j.UDDIException;
import org.uddi4j.datatype.Description;
import org.uddi4j.datatype.OverviewDoc;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;

public class InstanceDetails
 extends UDDIElement
{
 public static final String UDDI_TAG = "instanceDetails";
 protected Element base = null;
 OverviewDoc overviewDoc = null;
 InstanceParms instanceParms = null;
 Vector description = new Vector();
 
 public InstanceDetails() {}
 
 public InstanceDetails(Element base)
  throws UDDIException
 {
  super(base);
  NodeList nl = null;
  nl = getChildElementsByTagName(base, "overviewDoc");
  if (nl.getLength() > 0) {
   overviewDoc = new OverviewDoc((Element)nl.item(0));
  }
  nl = getChildElementsByTagName(base, "instanceParms");
  if (nl.getLength() > 0) {
   instanceParms = new InstanceParms((Element)nl.item(0));
  }
  nl = getChildElementsByTagName(base, "description");
  for (int i = 0; i < nl.getLength(); i++) {
   description.addElement(new Description((Element)nl.item(i)));
  }
 }
 
 public void setOverviewDoc(OverviewDoc s)
 {
  overviewDoc = s;
 }
 
 public void setInstanceParms(InstanceParms s)
 {
  instanceParms = s;
 }
 
 public void setDescriptionVector(Vector s)
 {
  description = s;
 }
 
 public void setDefaultDescriptionString(String s)
 {
  if (description.size() > 0) {
   description.setElementAt(new Description(s), 0);
  } else {
   description.addElement(new Description(s));
  }
 }
 
 public OverviewDoc getOverviewDoc()
 {
  return overviewDoc;
 }
 
 public InstanceParms getInstanceParms()
 {
  return instanceParms;
 }
 
 public Vector getDescriptionVector()
 {
  return description;
 }
 
 public String getDefaultDescriptionString()
 {
  if (description.size() > 0)
  {
   Description t = (Description)description.elementAt(0);
   return t.getText();
  }
  return null;
 }
 
 public void saveToXML(Element parent)
 {
  base = parent.getOwnerDocument().createElement("instanceDetails");
  if (description != null) {
   for (int i = 0; i < description.size(); i++) {
    ((Description)description.elementAt(i)).saveToXML(base);
   }
  }
  if (overviewDoc != null) {
   overviewDoc.saveToXML(base);
  }
  if (instanceParms != null) {
   instanceParms.saveToXML(base);
  }
  parent.appendChild(base);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.uddi4j.datatype.binding.InstanceDetails
 * Java Class Version: 1.1 (45.3)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.uddi4j.datatype.binding;

import org.uddi4j.UDDIElement;
import org.uddi4j.UDDIException;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.Node;

public class InstanceParms
 extends UDDIElement
{
 public static final String UDDI_TAG = "instanceParms";
 protected Element base = null;
 String text = null;
 
 public InstanceParms() {}
 
 public InstanceParms(String value)
 {
  setText(value);
 }
 
 public InstanceParms(Element base)
  throws UDDIException
 {
  super(base);
  text = getText(base);
 }
 
 public void setText(String s)
 {
  text = s;
 }
 
 public String getText()
 {
  return text;
 }
 
 public void saveToXML(Element parent)
 {
  base = parent.getOwnerDocument().createElement("instanceParms");
  if (text != null) {
   base.appendChild(parent.getOwnerDocument().createTextNode(text));
  }
  parent.appendChild(base);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.uddi4j.datatype.binding.InstanceParms
 * Java Class Version: 1.1 (45.3)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.uddi4j.datatype.binding;

import java.util.Vector;
import org.uddi4j.UDDIElement;
import org.uddi4j.UDDIException;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;

public class TModelInstanceDetails
 extends UDDIElement
{
 public static final String UDDI_TAG = "tModelInstanceDetails";
 protected Element base = null;
 Vector tModelInstanceInfo = new Vector();
 
 public TModelInstanceDetails() {}
 
 public TModelInstanceDetails(Element base)
  throws UDDIException
 {
  super(base);
  NodeList nl = null;
  nl = getChildElementsByTagName(base, "tModelInstanceInfo");
  for (int i = 0; i < nl.getLength(); i++) {
   tModelInstanceInfo.addElement(new TModelInstanceInfo((Element)nl.item(i)));
  }
 }
 
 public void setTModelInstanceInfoVector(Vector s)
 {
  tModelInstanceInfo = s;
 }
 
 public Vector getTModelInstanceInfoVector()
 {
  return tModelInstanceInfo;
 }
 
 public void add(TModelInstanceInfo t)
 {
  tModelInstanceInfo.add(t);
 }
 
 public boolean remove(TModelInstanceInfo t)
 {
  return tModelInstanceInfo.remove(t);
 }
 
 public TModelInstanceInfo get(int index)
 {
  return (TModelInstanceInfo)tModelInstanceInfo.get(index);
 }
 
1 2 3 4 5 6 7

Further reading...

For more information on Java 1.5 Tiger, you may find Java 1.5 Tiger, A developer's Notebook by D. Flanagan and B. McLaughlin from O'Reilly of interest.

New!JAR listings


Copyright 2006-2019. Infinite Loop Ltd