org.eclipse.osgi_3.7.2.v20120110-1415

 BundleLoader loader = ((BundleHost)bundles[i]).getBundleLoader();
    if (loader != null) {
     loader.getImportedSources(null);
    }
   }
  }
 }
 
 private boolean checkExtensionBundle(BundleDescription sameName, BundleDelta[] addDeltas)
 {
  if ((sameName.getHost() == null) || (!sameName.isResolved())) {
   return true;
  }
  if ((((BundleDescription)sameName.getHost().getSupplier()).getBundleId() != 0L) || (addDeltas.length > 0)) {
   return true;
  }
  return false;
 }
 
 private void resumeBundles(AbstractBundle[] bundles, boolean refreshPackages, int[] previousStates)
 {
  if (Debug.DEBUG_PACKAGEADMIN) {
   Debug.println("PackageAdminImpl: restart the bundles");
  }
  if (bundles == null) {
   return;
  }
  for (int i = 0; i < bundles.length; i++) {
   if ((bundles[i].isResolved()) && ((refreshPackages) || (((bundles[i].getBundleData().getStatus() & 0x2) != 0) && (!bundles[i].testStateChanging(Thread.currentThread()))))) {
    if (previousStates[i] == 32) {
     try
     {
      bundles[i].start(1);
     }
     catch (BundleException e)
     {
      framework.publishFrameworkEvent(2, bundles[i], e);
     }
    } else {
     framework.resumeBundle(bundles[i]);
    }
   }
  }
 }
 
 private void suspendBundle(AbstractBundle bundle)
 {
  if ((bundle.isActive()) && (!bundle.isFragment())) {
   framework.suspendBundle(bundle, true);
  } else if (bundle.getStateChanging() != Thread.currentThread()) {
   try
   {
    bundle.beginStateChange();
   }
   catch (BundleException e)
   {
    framework.publishFrameworkEvent(2, bundle, e);
   }
  }
  if ((Debug.DEBUG_PACKAGEADMIN) && 
   (stateChanging == null))
  {
   Debug.println("Bundle state change lock is clear! " + bundle);
   Debug.printStackTrace(new Exception("Stack trace"));
  }
 }
 
 private void applyRemovalPending(BundleDelta bundleDelta)
  throws BundleException
 {
  if ((bundleDelta.getType() & 0x100) != 0)
  {
   BundleDescription bundle = bundleDelta.getBundle();
   if ((bundle.getDependents() != null) && (bundle.getDependents().length > 0))
   {
    if (Debug.DEBUG_PACKAGEADMIN)
    {
     Debug.println("Bundles still depend on removed bundle! " + bundle);
     Debug.printStackTrace(new Exception("Stack trace"));
    }
    throw new BundleException(Msg.OSGI_INTERNAL_ERROR);
   }
   Object userObject = bundle.getUserObject();
   if ((userObject instanceof BundleLoaderProxy))
   {
    BundleLoader.closeBundleLoader((BundleLoaderProxy)userObject);
    try
    {
     ((BundleLoaderProxy)userObject).getBundleData().close();
    }
    catch (IOException localIOException1) {}
   }
   else if ((userObject instanceof BundleData))
   {
    try
    {
     ((BundleData)userObject).close();
    }
    catch (IOException localIOException2) {}
   }
  }
 }
 
 private AbstractBundle setResolved(BundleDescription bundleDescription)
 {
  if (!bundleDescription.isResolved()) {
   return null;
  }
  AbstractBundle bundle = framework.getBundle(bundleDescription.getBundleId());
  if (bundle == null)
  {
   BundleException be = new BundleException(NLS.bind(Msg.BUNDLE_NOT_IN_FRAMEWORK, bundleDescription));
   framework.publishFrameworkEvent(2, framework.systemBundle, be);
   return null;
  }
  boolean resolve = true;
  if (bundle.isFragment())
  {
   BundleDescription[] hosts = bundleDescription.getHost().getHosts();
   for (int i = 0; i < hosts.length; i++)
   {
    BundleHost host = (BundleHost)framework.getBundle(hosts[i].getBundleId());
    resolve = ((BundleFragment)bundle).addHost(host);
   }
  }
  if (resolve) {
   bundle.resolve();
  }
  return bundle;
 }
 
 private void applyDeltas(BundleDelta[] bundleDeltas)
  throws BundleException
 {
  Arrays.sort(bundleDeltas, new Comparator()
  {
   public int compare(BundleDelta delta0, BundleDelta delta1)
   {
    return (int)(delta0.getBundle().getBundleId() - delta1.getBundle().getBundleId());
   }
  });
  for (int i = 0; i < bundleDeltas.length; i++)
  {
   int type = bundleDeltas[i].getType();
   if ((type & 0x180) != 0) {
    applyRemovalPending(bundleDeltas[i]);
   }
   if ((type & 0x8) != 0)
   {
    AbstractBundle bundle = setResolved(bundleDeltas[i].getBundle());
    if ((bundle != null) && (bundle.isResolved()))
    {
     NativeCodeSpecification nativeCode = bundleDeltas[i].getBundle().getNativeCodeSpecification();
     if ((nativeCode != null) && (nativeCode.getSupplier() != null)) {
      try
      {
       BundleData data = bundle.getBundleData();
       data.installNativeCode(((NativeCodeDescription)nativeCode.getSupplier()).getNativePaths());
      }
      catch (BundleException e)
      {
       framework.publishFrameworkEvent(2, bundle, e);
      }
     }
    }
   }
  }
 }
 
 private AbstractBundle[] processDelta(BundleDelta[] bundleDeltas, boolean refreshPackages, State systemState)
 {
  List<AbstractBundle> bundlesList = new ArrayList(bundleDeltas.length);
  for (int i = 0; i < bundleDeltas.length; i++) {
   if (((bundleDeltas[i].getType() & 0x100) == 0) || ((bundleDeltas[i].getType() & 0x2) != 0))
   {
    AbstractBundle changedBundle = framework.getBundle(bundleDeltas[i].getBundle().getBundleId());
    if ((changedBundle != null) && (!bundlesList.contains(changedBundle))) {
     bundlesList.add(changedBundle);
    }
   }
  }
  AbstractBundle[] refresh = (AbstractBundle[])bundlesList.toArray(new AbstractBundle[bundlesList.size()]);
  
  Util.sort(refresh, 0, refresh.length);
  
  framework.startLevelManager.sortByDependency(refresh);
  boolean[] previouslyResolved = new boolean[refresh.length];
  int[] previousStates = new int[refresh.length];
  try
  {
   try
   {
    if (Debug.DEBUG_PACKAGEADMIN) {
     Debug.println("refreshPackages: Suspend each bundle and acquire its state change lock");
    }
    boolean restart = false;
    for (int i = refresh.length - 1; i >= 0; i--)
    {
     previouslyResolved[i] = refresh[i].isResolved();
     if (refresh[i] == framework.systemBundle) {
      restart = true;
     } else if (((bundledata.getType() & 0x2) != 0) && (previouslyResolved[i] != 0)) {
      restart = true;
     } else if ((bundledata.getType() & 0x4) != 0) {
      restart = true;
     } else if (((bundledata.getType() & 0x10) != 0) && (previouslyResolved[i] != 0)) {
      restart = true;
     }
    }
    if (restart)
    {
     FrameworkProperties.setProperty("osgi.forcedRestart", "true");
     framework.setForcedRestart(true);
     int i;
     AbstractBundle changedBundle;
     return null;
    }
    boolean restart;
    if (refreshPackages) {
     for (int i = refresh.length - 1; i >= 0; i--)
     {
      previousStates[i] = refresh[i].getState();
      suspendBundle(refresh[i]);
     }
    }
    if (Debug.DEBUG_PACKAGEADMIN) {
     Debug.println("refreshPackages: refresh the bundles");
    }
    synchronized (framework.bundles)
    {
     for (int i = refresh.length - 1; i >= 0; i--) {
      refresh[i].refresh();
     }
    }
    for (int i = refresh.length - 1; i >= 0; i--) {
     if (previouslyResolved[i] != 0) {
      framework.publishBundleEvent(64, refresh[i]);
     }
    }
    if (Debug.DEBUG_PACKAGEADMIN) {
     Debug.println("refreshPackages: applying deltas to bundles");
    }
    synchronized (framework.bundles)
    {
     applyDeltas(bundleDeltas);
    }
    int i;
    AbstractBundle changedBundle;
    if (!Debug.DEBUG_PACKAGEADMIN) {
     break label633;
    }
   }
   finally
   {
    if (Debug.DEBUG_PACKAGEADMIN) {
     Debug.println("refreshPackages: release the state change locks");
    }
    if (refreshPackages) {
     for (i = 0; i < refresh.length; i++)
     {
      changedBundle = refresh[i];
      changedBundle.completeStateChange();
     }
    }
   }
   Debug.println("refreshPackages: release the state change locks");
   label633:
   if (refreshPackages) {
    for (int i = 0; i < refresh.length; i++)
    {
     AbstractBundle changedBundle = refresh[i];
     changedBundle.completeStateChange();
    }
   }
   if (refreshPackages)
   {
    if (Debug.DEBUG_PACKAGEADMIN) {
     Debug.println("refreshPackages: clean up adaptor storage");
    }
    try
    {
     framework.adaptor.compactStorage();
    }
    catch (IOException e)
    {
     if (Debug.DEBUG_PACKAGEADMIN)
     {
      Debug.println("refreshPackages exception: " + e.getMessage());
      Debug.printStackTrace(e);
     }
     framework.publishFrameworkEvent(2, framework.systemBundle, new BundleException(Msg.BUNDLE_REFRESH_FAILURE, e));
    }
   }
   if (!Debug.DEBUG_PACKAGEADMIN) {
    break label856;
   }
  }
  catch (BundleException e)
  {
   if (Debug.DEBUG_PACKAGEADMIN)
   {
    Debug.println("refreshPackages exception: " + e.getMessage());
    Debug.printStackTrace(e.getNestedException() == null ? e : e.getNestedException());
   }
   framework.publishFrameworkEvent(2, framework.systemBundle, new BundleException(Msg.BUNDLE_REFRESH_FAILURE, e));
  }
  Debug.println("refreshPackages: send out RESOLVED events");
  label856:
  for (int i = 0; i < refresh.length; i++) {
   if (refresh[i].isResolved()) {
    framework.publishBundleEvent(32, refresh[i]);
   }
  }
  if (!framework.isActive()) {
   return refresh;
  }
  if (refreshPackages)
  {
   framework.securityAdmin.clearCaches();
   if (bundleDeltas.length > 0) {
    systemState.setTimeStamp(systemState.getTimeStamp() == Long.MAX_VALUE ? 0L : systemState.getTimeStamp() + 1L);
   }
  }
  resumeBundles(refresh, refreshPackages, previousStates);
  return refresh;
 }
 
 public RequiredBundle[] getRequiredBundles(String symbolicName)
 {
  AbstractBundle[] bundles;
  AbstractBundle[] bundles;
  if (symbolicName == null) {
   bundles = framework.getAllBundles();
  } else {
   bundles = framework.getBundleBySymbolicName(symbolicName);
  }
  if ((bundles == null) || (bundles.length == 0)) {
   return null;
  }
  List<RequiredBundle> result = new ArrayList(bundles.length);
  for (int i = 0; i < bundles.length; i++) {
   if ((!bundles[i].isFragment()) && (bundles[i].isResolved()) && (bundles[i].getSymbolicName() != null)) {
    if (bundles[i].hasPermission(new BundlePermission(bundles[i].getSymbolicName(), "provide"))) {
     result.add(((BundleHost)bundles[i]).getLoaderProxy());
    }
   }
  }
  return result.size() == 0 ? null : (RequiredBundle[])result.toArray(new RequiredBundle[result.size()]);
 }
 
 public Bundle[] getBundles(String symbolicName, String versionRange)
 {
  if (symbolicName == null) {
   throw new IllegalArgumentException();
  }
  AbstractBundle[] bundles = framework.getBundleBySymbolicName(symbolicName);
  if (bundles == null) {
   return null;
  }
  if (versionRange == null)
  {
   AbstractBundle[] result = new AbstractBundle[bundles.length];
   System.arraycopy(bundles, 0, result, 0, result.length);
   return result;
  }
  List<AbstractBundle> result = new ArrayList(bundles.length);
  VersionRange range = new VersionRange(versionRange);
  for (int i = 0; i < bundles.length; i++) {
   if (range.isIncluded(bundles[i].getVersion())) {
    result.add(bundles[i]);
   }
  }
  if (result.size() == 0) {
   return null;
  }
  return (Bundle[])result.toArray(new AbstractBundle[result.size()]);
 }
 
 public Bundle[] getFragments(Bundle bundle)
 {
  return ((AbstractBundle)bundle).getFragments();
 }
 
 public Bundle[] getHosts(Bundle bundle)
 {
  BundleHost[] hosts = ((AbstractBundle)bundle).getHosts();
  if (hosts == null) {
   return null;
  }
  Bundle[] result = new Bundle[hosts.length];
  for (int i = 0; i < hosts.length; i++) {
   result[i] = hosts[i];
  }
  return result;
 }
 
 Bundle getBundlePriv(Class<?> clazz)
 {
  ClassLoader cl = clazz.getClassLoader();
  if ((cl instanceof BundleClassLoader))
  {
   ClassLoaderDelegate delegate = ((BundleClassLoader)cl).getDelegate();
   if ((delegate instanceof BundleLoader)) {
    return ((BundleLoader)delegate).getBundle();
   }
  }
  if (cl == getClass().getClassLoader()) {
   return framework.systemBundle;
  }
  return null;
 }
 
 public Bundle getBundle(Class clazz)
 {
  if (System.getSecurityManager() == null) {
   return getBundlePriv(clazz);
  }
  return (Bundle)AccessController.doPrivileged(new GetBundleAction(this, clazz));
 }
 
 public int getBundleType(Bundle bundle)
 {
  return ((AbstractBundle)bundle).isFragment() ? 1 : 0;
 }
 
 protected void cleanup() {}
 
 protected void setResolvedBundles(InternalSystemBundle systemBundle)
 {
  checkSystemBundle(systemBundle);
  
  State state = framework.adaptor.getState();
  BundleDescription[] descriptions = state.getBundles();
  for (int i = 0; i < descriptions.length; i++) {
   if (descriptions[i].getBundleId() == 0L) {
    setFrameworkVersion(descriptions[i]);
   } else {
    setResolved(descriptions[i]);
   }
  }
 }
 
 private void checkSystemBundle(InternalSystemBundle systemBundle)
 {
  try
  {
   State state = framework.adaptor.getState();
   BundleDescription oldSystemBundle = state.getBundle(0L);
   boolean different = false;
   if ((oldSystemBundle == null) || (!systemBundle.getBundleData().getVersion().equals(oldSystemBundle.getVersion()))) {
    different = true;
   }
   if ((!different) && (FrameworkProperties.getProperty("osgi.dev") == null)) {
    return;
   }
   BundleDescription newSystemBundle = state.getFactory().createBundleDescription(state, systemBundle.getHeaders(""), systemBundle.getLocation(), 0L);
   if (newSystemBundle == null) {
    throw new BundleException(Msg.OSGI_SYSTEMBUNDLE_DESCRIPTION_ERROR);
   }
   if (!different)
   {
    ExportPackageDescription[] oldPackages = oldSystemBundle.getExportPackages();
    ExportPackageDescription[] newPackages = newSystemBundle.getExportPackages();
    if (oldPackages.length >= newPackages.length)
    {
     int i = 0;
     do
     {
      if (oldPackages[i].getName().equals(newPackages[i].getName()))
      {
       Object oldVersion = oldPackages[i].getVersion();
       Object newVersion = newPackages[i].getVersion();
       different = newVersion != null;
      }
      else
      {
       different = true;
      }
      i++;
      if (i >= newPackages.length) {
       break;
      }
     } while (!different);
    }
    else
    {
     different = true;
    }
   }
   if (different)
   {
    state.removeBundle(0L);
    state.addBundle(newSystemBundle);
    
    state.resolve(false);
   }
  }
  catch (BundleException e)
  {
   e.printStackTrace();
   throw new RuntimeException(NLS.bind(Msg.OSGI_SYSTEMBUNDLE_CREATE_EXCEPTION, e.getMessage()), e);
  }
 }
 
 private void setFrameworkVersion(BundleDescription systemBundle)
 {
  ExportPackageDescription[] packages = systemBundle.getExportPackages();
  for (int i = 0; i < packages.length; i++) {
   if (packages[i].getName().equals("org.osgi.framework"))
   {
    FrameworkProperties.setProperty("org.osgi.framework.version", packages[i].getVersion().toString());
    break;
   }
  }
  FrameworkProperties.setProperty("osgi.framework.version", systemBundle.getVersion().toString());
 }
 
 public Bundle getBundle()
 {
  return framework.getBundle(0L);
 }
 
 public void refreshBundles(Collection<Bundle> bundles, FrameworkListener[] listeners)
 {
  refreshPackages(bundles == null ? null : (Bundle[])bundles.toArray(new Bundle[bundles.size()]), false, listeners);
 }
 
 public boolean resolveBundles(Collection<Bundle> bundles)
 {
  return resolveBundles(bundles == null ? null : (Bundle[])bundles.toArray(new Bundle[bundles.size()]));
 }
 
 public Collection<Bundle> getRemovalPendingBundles()
 {
  BundleDescription[] removals = framework.adaptor.getState().getRemovalPending();
  Set<Bundle> result = new HashSet();
  for (int i = 0; i < removals.length; i++)
  {
   Object ref = removals[i].getUserObject();
   if ((ref instanceof BundleReference)) {
    result.add(((BundleReference)ref).getBundle());
   }
  }
  return result;
 }
 
 public Collection<Bundle> getDependencyClosure(Collection<Bundle> bundles)
 {
  Collection<BundleDescription> descriptions = getDescriptionClosure(bundles);
  Set<Bundle> result = new HashSet();
  for (Iterator localIterator = descriptions.iterator(); localIterator.hasNext();)
  {
   BundleDescription description = (BundleDescription)localIterator.next();
   Object userObject = description.getUserObject();
   if ((userObject instanceof BundleReference))
   {
    Bundle bundle = ((BundleReference)userObject).getBundle();
    if (bundle != null) {
     result.add(bundle);
    }
   }
  }
  return result;
 }
 
 private Collection<BundleDescription> getDescriptionClosure(Collection<Bundle> bundles)
 {
  State state = framework.adaptor.getState();
  Collection<BundleDescription> descriptions = new ArrayList();
  for (Iterator localIterator = bundles.iterator(); localIterator.hasNext();)
  {
   Bundle bundle = (Bundle)localIterator.next();
   BundleDescription description = state.getBundle(bundle.getBundleId());
   if (description != null) {
    descriptions.add(description);
   }
  }
  return state.getDependencyClosure(descriptions);
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.osgi.framework.internal.core.PackageAdminImpl
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.osgi.framework.internal.core;

import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.net.URL;

public class ReferenceInputStream
 extends InputStream
{
 protected URL reference;
 
 public ReferenceInputStream(URL reference)
 {
  this.reference = reference;
 }
 
 public int read()
  throws IOException
 {
  throw new IOException();
 }
 
 public URL getReference()
 {
  return reference;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.osgi.framework.internal.core.ReferenceInputStream
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.osgi.framework.internal.core;

import java.util.EventObject;
import org.osgi.framework.FrameworkListener;

class StartLevelEvent
 extends EventObject
{
 private static final long serialVersionUID = 3258125839085155891L;
 public static final int CHANGE_BUNDLE_SL = 0;
 public static final int CHANGE_FW_SL = 1;
 private final transient int type;
 private final transient int newSl;
 private final transient AbstractBundle bundle;
 private final transient FrameworkListener[] listeners;
 
 public StartLevelEvent(int type, int newSl, AbstractBundle bundle, FrameworkListener[] listeners)
 {
  super(bundle);
  this.type = type;
  this.newSl = newSl;
  this.bundle = bundle;
  this.listeners = listeners;
 }
 
 public int getType()
 {
  return type;
 }
 
 public int getNewSL()
 {
  return newSl;
 }
 
 public AbstractBundle getBundle()
 {
  return bundle;
 }
 
 public FrameworkListener[] getListeners()
 {
  return listeners;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.osgi.framework.internal.core.StartLevelEvent
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.osgi.framework.internal.core;

import java.security.PrivilegedExceptionAction;
import org.eclipse.osgi.framework.adaptor.BundleData;

class StartLevelManager$1
 implements PrivilegedExceptionAction<Object>
{
 final StartLevelManager this$0;
 
 StartLevelManager$1(StartLevelManager paramStartLevelManager, AbstractBundle paramAbstractBundle) {}
 
 public Object run()
  throws Exception
 {
  val$b.getBundleData().save();
  return null;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.osgi.framework.internal.core.StartLevelManager.1
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.osgi.framework.internal.core;

import java.io.IOException;
import java.security.AccessController;
import java.security.PrivilegedActionException;
import java.security.PrivilegedExceptionAction;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import org.eclipse.osgi.framework.adaptor.BundleData;
import org.eclipse.osgi.framework.adaptor.FrameworkAdaptor;
import org.eclipse.osgi.framework.debug.Debug;
import org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.CopyOnWriteIdentityMap;
import org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventDispatcher;
import org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager;
import org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue;
import org.eclipse.osgi.service.resolver.BundleDescription;
import org.eclipse.osgi.service.resolver.PlatformAdmin;
import org.eclipse.osgi.service.resolver.StateHelper;
import org.eclipse.osgi.util.NLS;
import org.osgi.framework.Bundle;
import org.osgi.framework.BundleException;
import org.osgi.framework.FrameworkListener;
import org.osgi.service.startlevel.StartLevel;

public class StartLevelManager
 implements EventDispatcher<Object, Object, StartLevelEvent>, StartLevel
{
 protected static EventManager eventManager;
 protected static Map<Object, Object> startLevelListeners;
 protected int initialBundleStartLevel = 1;
 private int activeSL = 0;
 private final Object lock = new Object();
 private final Framework framework;
 
 protected StartLevelManager(Framework framework)
 {
  this.framework = framework;
 }
 
 protected void initialize()
 {
  initialBundleStartLevel = framework.adaptor.getInitialBundleStartLevel();
  
  eventManager = new EventManager("Start Level Event Dispatcher");
  startLevelListeners = new CopyOnWriteIdentityMap();
  startLevelListeners.put(this, this);
 }
 
 protected void cleanup()
 {
  eventManager.close();
  eventManager = null;
  startLevelListeners.clear();
  startLevelListeners = null;
 }
 
 public int getInitialBundleStartLevel()
 {
  return initialBundleStartLevel;
 }
 
 public void setInitialBundleStartLevel(int startlevel)
 {
  framework.checkAdminPermission(framework.systemBundle, "startlevel");
  if (startlevel <= 0) {
   throw new IllegalArgumentException();
  }
  initialBundleStartLevel = startlevel;
  framework.adaptor.setInitialBundleStartLevel(startlevel);
 }
 
 public int getStartLevel()
 {
  return activeSL;
 }
 
 public void setStartLevel(int newSL, Bundle callerBundle, FrameworkListener[] listeners)
 {
  if (newSL <= 0) {
   throw new IllegalArgumentException(NLS.bind(Msg.STARTLEVEL_EXCEPTION_INVALID_REQUESTED_STARTLEVEL, newSL));
  }
  framework.checkAdminPermission(framework.systemBundle, "startlevel");
  if (Debug.DEBUG_STARTLEVEL) {
   Debug.println("StartLevelImpl: setStartLevel: " + newSL + "; callerBundle = " + callerBundle.getBundleId());
  }
  issueEvent(new StartLevelEvent(1, newSL, (AbstractBundle)callerBundle, listeners));
 }
 
 public void setStartLevel(int newSL)
 {
  setStartLevel(newSL, framework.systemBundle, new FrameworkListener[0]);
 }
 
 protected void shutdown()
 {
  doSetStartLevel(0, new FrameworkListener[0]);
 }
 
 /* Error */
 void doSetStartLevel(int newSL, FrameworkListener[] listeners)
 {
  // Byte code:
  //  0: aload_0
  //  1: getfield 479	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/StartLevelManager:lock	Ljava/lang/Object;
  //  4: dup
  //  5: astore_3
  //  6: monitorenter
  //  7: invokestatic 496	java/lang/Thread:currentThread	()Ljava/lang/Thread;
  //  10: invokevirtual 494	java/lang/Thread:getContextClassLoader	()Ljava/lang/ClassLoader;
  //  13: astore 4
  //  15: aload_0
  //  16: getfield 482	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/StartLevelManager:framework	Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework;
  //  19: invokevirtual 523	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework:getContextFinder	()Lorg/eclipse/core/runtime/internal/adaptor/ContextFinder;
  //  22: astore 5
  //  24: aload 5
  //  26: aload 4
  //  28: if_acmpne +9 -> 37
  //  31: aconst_null
  //  32: astore 5
  //  34: goto +11 -> 45
  //  37: invokestatic 496	java/lang/Thread:currentThread	()Ljava/lang/Thread;
  //  40: aload 5
  //  42: invokevirtual 495	java/lang/Thread:setContextClassLoader	(Ljava/lang/ClassLoader;)V
  //  45: aload_0
  //  46: getfield 477	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/StartLevelManager:activeSL	I
  //  49: istore 6
  //  51: iload_1
  //  52: iload 6
  //  54: if_icmple +131 -> 185
  //  57: iload 6
  //  59: ifne +7 -> 66
  //  62: iconst_1
  //  63: goto +4 -> 67
  //  66: iconst_0
  //  67: istore 7
  //  69: iload 6
  //  71: istore 8
  //  73: goto +55 -> 128
  //  76: getstatic 468	org/eclipse/osgi/framework/debug/Debug:DEBUG_STARTLEVEL	Z
  //  79: ifeq +23 -> 102
  //  82: new 240	java/lang/StringBuffer
  //  85: dup
  //  86: ldc 7
  //  88: invokespecial 488	java/lang/StringBuffer:<init>	(Ljava/lang/String;)V
  //  91: iload 6
  //  93: invokevirtual 489	java/lang/StringBuffer:append	(I)Ljava/lang/StringBuffer;
  //  96: invokevirtual 487	java/lang/StringBuffer:toString	()Ljava/lang/String;
  //  99: invokestatic 501	org/eclipse/osgi/framework/debug/Debug:println	(Ljava/lang/String;)V
  //  102: iinc 6 1
  //  105: aload_0
  //  106: iload 8
  //  108: iconst_1
  //  109: iadd
  //  110: aload_0
  //  111: aload_0
  //  112: getfield 482	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/StartLevelManager:framework	Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework;
  //  115: getfield 470	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework:bundles	Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/BundleRepository;
  //  118: iconst_0
  //  119: invokevirtual 548	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/StartLevelManager:getInstalledBundles	(Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/BundleRepository;Z)[Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/AbstractBundle;
  //  122: invokevirtual 538	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/StartLevelManager:incFWSL	(I[Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/AbstractBundle;)V
  //  125: iinc 8 1
  //  128: iload 8
  //  130: iload_1
  //  131: if_icmplt -55 -> 76
  //  134: iload 7
  //  136: ifeq +144 -> 280
  //  139: aload_0
  //  140: getfield 482	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/StartLevelManager:framework	Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework;
  //  143: getfield 471	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework:systemBundle	Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/InternalSystemBundle;
  //  146: bipush 32
  //  148: putfield 472	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/InternalSystemBundle:state	I
  //  151: aload_0
  //  152: getfield 482	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/StartLevelManager:framework	Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework;
  //  155: iconst_2
  //  156: aload_0
  //  157: getfield 482	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/StartLevelManager:framework	Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework;
  //  160: getfield 471	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework:systemBundle	Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/InternalSystemBundle;
  //  163: invokevirtual 526	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework:publishBundleEvent	(ILorg/osgi/framework/Bundle;)V
  //  166: aload_0
  //  167: getfield 482	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/StartLevelManager:framework	Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework;
  //  170: iconst_1
  //  171: aload_0
  //  172: getfield 482	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/StartLevelManager:framework	Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework;
  //  175: getfield 471	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework:systemBundle	Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/InternalSystemBundle;
  //  178: aconst_null
  //  179: invokevirtual 528	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework:publishFrameworkEvent	(ILorg/osgi/framework/Bundle;Ljava/lang/Throwable;)V
  //  182: goto +98 -> 280
  //  185: aload_0
  //  186: aload_0
  //  187: getfield 482	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/StartLevelManager:framework	Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework;
  //  190: getfield 470	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework:bundles	Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/BundleRepository;
  //  193: iconst_1
  //  194: invokevirtual 548	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/StartLevelManager:getInstalledBundles	(Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/BundleRepository;Z)[Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/AbstractBundle;
  //  197: astore 7
  //  199: iload 6
  //  201: istore 8
  //  203: goto +45 -> 248
  //  206: getstatic 468	org/eclipse/osgi/framework/debug/Debug:DEBUG_STARTLEVEL	Z
  //  209: ifeq +23 -> 232
  //  212: new 240	java/lang/StringBuffer
  //  215: dup
  //  216: ldc 6
  //  218: invokespecial 488	java/lang/StringBuffer:<init>	(Ljava/lang/String;)V
  //  221: iload 6
  //  223: invokevirtual 489	java/lang/StringBuffer:append	(I)Ljava/lang/StringBuffer;
  //  226: invokevirtual 487	java/lang/StringBuffer:toString	()Ljava/lang/String;
  //  229: invokestatic 501	org/eclipse/osgi/framework/debug/Debug:println	(Ljava/lang/String;)V
  //  232: iinc 6 -1
  //  235: aload_0
  //  236: iload 8
  //  238: iconst_1
  //  239: isub
  //  240: aload 7
  //  242: invokevirtual 537	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/StartLevelManager:decFWSL	(I[Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/AbstractBundle;)V
  //  245: iinc 8 -1
  //  248: iload 8
  //  250: iload_1
  //  251: if_icmpgt -45 -> 206
  //  254: iload_1
  //  255: ifne +25 -> 280
  //  258: aload_0
  //  259: aload_0
  //  260: getfield 482	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/StartLevelManager:framework	Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework;
  //  263: getfield 470	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework:bundles	Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/BundleRepository;
  //  266: invokespecial 543	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/StartLevelManager:suspendAllBundles	(Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/BundleRepository;)V
  //  269: aload_0
  //  270: aload_0
  //  271: getfield 482	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/StartLevelManager:framework	Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework;
  //  274: getfield 470	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework:bundles	Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/BundleRepository;
  //  277: invokespecial 544	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/StartLevelManager:unloadAllBundles	(Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/BundleRepository;)V
  //  280: aload_0
  //  281: getfield 482	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/StartLevelManager:framework	Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework;
  //  284: bipush 8
  //  286: aload_0
  //  287: getfield 482	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/StartLevelManager:framework	Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework;
  //  290: getfield 471	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework:systemBundle	Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/InternalSystemBundle;
  //  293: aconst_null
  //  294: aload_2
  //  295: invokevirtual 529	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework:publishFrameworkEvent	(ILorg/osgi/framework/Bundle;Ljava/lang/Throwable;[Lorg/osgi/framework/FrameworkListener;)V
  //  298: getstatic 468	org/eclipse/osgi/framework/debug/Debug:DEBUG_STARTLEVEL	Z
  //  301: ifeq +75 -> 376
  //  304: ldc 3
  //  306: invokestatic 501	org/eclipse/osgi/framework/debug/Debug:println	(Ljava/lang/String;)V
  //  309: goto +67 -> 376
  //  312: astore 6
  //  314: aload_0
  //  315: getfield 482	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/StartLevelManager:framework	Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework;
  //  318: iconst_2
  //  319: aload_0
  //  320: getfield 482	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/StartLevelManager:framework	Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework;
  //  323: getfield 471	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework:systemBundle	Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/InternalSystemBundle;
  //  326: aload 6
  //  328: aload_2
  //  329: invokevirtual 529	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework:publishFrameworkEvent	(ILorg/osgi/framework/Bundle;Ljava/lang/Throwable;[Lorg/osgi/framework/FrameworkListener;)V
  //  332: aload 6
  //  334: athrow
  //  335: astore 6
  //  337: aload_0
  //  338: getfield 482	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/StartLevelManager:framework	Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework;
  //  341: iconst_2
  //  342: aload_0
  //  343: getfield 482	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/StartLevelManager:framework	Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework;
  //  346: getfield 471	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework:systemBundle	Lorg/eclipse/osgi/framework/internal/core/InternalSystemBundle;
  //  349: aload 6
  //  351: aload_2
  //  352: invokevirtual 529	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/Framework:publishFrameworkEvent	(ILorg/osgi/framework/Bundle;Ljava/lang/Throwable;[Lorg/osgi/framework/FrameworkListener;)V
  //  355: aload 6
  //  357: athrow
  //  358: astore 9
  //  360: aload 5
  //  362: ifnull +11 -> 373
  //  365: invokestatic 496	java/lang/Thread:currentThread	()Ljava/lang/Thread;
  //  368: aload 4
  //  370: invokevirtual 495	java/lang/Thread:setContextClassLoader	(Ljava/lang/ClassLoader;)V
  //  373: aload 9
  //  375: athrow
  //  376: aload 5
  //  378: ifnull +11 -> 389
  //  381: invokestatic 496	java/lang/Thread:currentThread	()Ljava/lang/Thread;
  //  384: aload 4
  //  386: invokevirtual 495	java/lang/Thread:setContextClassLoader	(Ljava/lang/ClassLoader;)V
  //  389: aload_3
  //  390: monitorexit
  //  391: goto +6 -> 397
  //  394: aload_3
  //  395: monitorexit
  //  396: athrow
  //  397: return
  // Line number table:
  //  Java source line #225	-> byte code offset #0
  //  Java source line #226	-> byte code offset #7
  //  Java source line #227	-> byte code offset #15
  //  Java source line #228	-> byte code offset #24
  //  Java source line #229	-> byte code offset #31
  //  Java source line #231	-> byte code offset #37
  //  Java source line #233	-> byte code offset #45
  //  Java source line #234	-> byte code offset #51
  //  Java source line #235	-> byte code offset #57
  //  Java source line #236	-> byte code offset #69
  //  Java source line #237	-> byte code offset #76
  //  Java source line #238	-> byte code offset #82
  //  Java source line #240	-> byte code offset #102
  //  Java source line #243	-> byte code offset #105
  //  Java source line #236	-> byte code offset #125
  //  Java source line #245	-> byte code offset #134
  //  Java source line #246	-> byte code offset #139
  //  Java source line #247	-> byte code offset #151
  //  Java source line #248	-> byte code offset #166
  //  Java source line #251	-> byte code offset #185
  //  Java source line #252	-> byte code offset #199
  //  Java source line #253	-> byte code offset #206
  //  Java source line #254	-> byte code offset #212
  //  Java source line #256	-> byte code offset #232
  //  Java source line #257	-> byte code offset #235
  //  Java source line #252	-> byte code offset #245
  //  Java source line #259	-> byte code offset #254
  //  Java source line #261	-> byte code offset #258
  //  Java source line #262	-> byte code offset #269
  //  Java source line #265	-> byte code offset #280
  //  Java source line #266	-> byte code offset #298
  //  Java source line #267	-> byte code offset #304
  //  Java source line #269	-> byte code offset #312
  //  Java source line #270	-> byte code offset #314
  //  Java source line #271	-> byte code offset #332
  //  Java source line #272	-> byte code offset #335
  //  Java source line #273	-> byte code offset #337
  //  Java source line #274	-> byte code offset #355
  //  Java source line #275	-> byte code offset #358
  //  Java source line #276	-> byte code offset #360
  //  Java source line #277	-> byte code offset #365
  //  Java source line #278	-> byte code offset #373
  //  Java source line #276	-> byte code offset #376
  //  Java source line #277	-> byte code offset #381
  //  Java source line #225	-> byte code offset #389
  //  Java source line #280	-> byte code offset #397
  // Local variable table:
  //  start	length	slot	name	signature
  //  0	398	0	this	StartLevelManager
  //  0	398	1	newSL	int
  //  0	398	2	listeners	FrameworkListener[]
  //  5	390	3	Ljava/lang/Object;	Object
  //  13	372	4	previousTCCL	ClassLoader
  //  22	355	5	contextFinder	ClassLoader
  //  49	184	6	tempSL	int
  //  312	21	6	e	Error
  //  335	21	6	e	RuntimeException
  //  67	68	7	launching	boolean
  //  197	44	7	sortedBundles	AbstractBundle[]
  //  71	58	8	i	int
  //  201	48	8	i	int
  //  358	16	9	localObject1	Object
  // Exception table:
  //  from	to	target	type
  //  45	309	312	java/lang/Error
  //  45	309	335	java/lang/RuntimeException
  //  45	358	358	finally
  //  7	391	394	finally
  //  394	396	394	finally
 }
 
 protected void saveActiveStartLevel(int newSL)
 {
  synchronized (lock)
  {
   activeSL = newSL;
  }
 }
 
 public boolean isBundlePersistentlyStarted(Bundle bundle)
 {
  return ((AbstractBundle)bundle).isPersistentlyStarted();
 }
 
 public boolean isBundleActivationPolicyUsed(Bundle bundle)
 {
  return ((AbstractBundle)bundle).isActivationPolicyUsed();
 }
 
 public int getBundleStartLevel(Bundle bundle)
 {
  return ((AbstractBundle)bundle).getStartLevel();
 }
 
 public void setBundleStartLevel(Bundle bundle, int newSL)
 {
  String exceptionText = null;
  if (bundle.getBundleId() == 0L) {
   exceptionText = Msg.STARTLEVEL_CANT_CHANGE_SYSTEMBUNDLE_STARTLEVEL;
  } else if (bundle.getState() == 1) {
   exceptionText = NLS.bind(Msg.BUNDLE_UNINSTALLED_EXCEPTION, ((AbstractBundle)bundle).getBundleData().getLocation());
  } else if (newSL <= 0) {
   exceptionText = NLS.bind(Msg.STARTLEVEL_EXCEPTION_INVALID_REQUESTED_STARTLEVEL, newSL);
  }
  if (ex
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Further reading...

For more information on Java 1.5 Tiger, you may find Java 1.5 Tiger, A developer's Notebook by D. Flanagan and B. McLaughlin from O'Reilly of interest.

New!JAR listings


Copyright 2006-2019. Infinite Loop Ltd