org.eclipse.osgi_3.7.2.v20120110-1415

loader.BundleLoaderProxy;
import org.eclipse.osgi.service.datalocation.Location;
import org.eclipse.osgi.service.resolver.BundleDescription;
import org.eclipse.osgi.service.resolver.NativeCodeDescription;
import org.eclipse.osgi.service.resolver.NativeCodeSpecification;
import org.eclipse.osgi.service.resolver.ResolverError;
import org.eclipse.osgi.service.resolver.State;
import org.eclipse.osgi.service.resolver.StateObjectFactory;
import org.eclipse.osgi.storagemanager.StorageManager;
import org.eclipse.osgi.util.ManifestElement;
import org.eclipse.osgi.util.NLS;
import org.osgi.framework.Bundle;
import org.osgi.framework.BundleContext;
import org.osgi.framework.BundleEvent;
import org.osgi.framework.BundleException;
import org.osgi.framework.FrameworkEvent;
import org.osgi.framework.SynchronousBundleListener;

public class BaseStorage
 implements SynchronousBundleListener
{
 private static final String RUNTIME_ADAPTOR = "org.eclipse.osgi/eclipseadaptor";
 private static final String OPTION_PLATFORM_ADMIN = "org.eclipse.osgi/eclipseadaptor/debug/platformadmin";
 private static final String OPTION_PLATFORM_ADMIN_RESOLVER = "org.eclipse.osgi/eclipseadaptor/debug/platformadmin/resolver";
 private static final String OPTION_MONITOR_PLATFORM_ADMIN = "org.eclipse.osgi/eclipseadaptor/resolver/timing";
 private static final String OPTION_RESOLVER_READER = "org.eclipse.osgi/eclipseadaptor/resolver/reader/timing";
 private static final String PROP_FRAMEWORK_EXTENSIONS = "osgi.framework.extensions";
 private static final String PROP_BUNDLE_STORE = "osgi.bundlestore";
 static final String DATA_DIR_NAME = "data";
 static final String LIB_TEMP = "libtemp";
 private static final String PROP_ENABLE_STATE_SAVER = "eclipse.enableStateSaver";
 static final String BUNDLEFILE_NAME = "bundlefile";
 private static final String PROP_CLEAN = "osgi.clean";
 public static final byte BUNDLEDATA_VERSION = 18;
 public static final byte EXTENSION_INITIALIZE = 1;
 public static final byte EXTENSION_INSTALLED = 2;
 public static final byte EXTENSION_UNINSTALLED = 4;
 public static final byte EXTENSION_UPDATED = 8;
 public static final int TYPE_DIRECTORYBUNDLE = 268435456;
 public static final int TYPE_FILEBUNDLE = 536870912;
 public static final String DELETE_FLAG = ".delete";
 private static final String PERM_DATA_FILE = ".permdata";
 private static final byte PERMDATA_VERSION = 1;
 private MRUBundleFileList mruList = new MRUBundleFileList();
 BaseAdaptor adaptor;
 private String installPath;
 private StorageManager storageManager;
 private StateManager stateManager;
 private KeyedHashSet storageHooks = new KeyedHashSet(5, false);
 private BundleContext context;
 private SynchronousBundleListener extensionListener;
 private final Method addFwkURLMethod;
 private final Method addExtURLMethod;
 private String[] configuredExtensions;
 private long timeStamp = 0L;
 private int initialBundleStartLevel = 1;
 private final Object nextIdMonitor = new Object();
 private volatile long nextId = 1L;
 private File bundleStoreRoot;
 private BasePermissionStorage permissionStorage;
 private StateSaver stateSaver;
 private boolean invalidState;
 private boolean storageManagerClosed;
 
 BaseStorage()
 {
  addFwkURLMethod = findAddURLMethod(getFwkClassLoader(), "addURL");
  addExtURLMethod = findAddURLMethod(getExtClassLoader(), "addURL");
 }
 
 public void initialize(BaseAdaptor initAdaptor)
  throws IOException
 {
  adaptor = initAdaptor;
  setDebugOptions();
  if (Boolean.valueOf(FrameworkProperties.getProperty("osgi.clean")).booleanValue()) {
   cleanOSGiCache();
  }
  Location installLoc = LocationManager.getInstallLocation();
  if (installLoc != null)
  {
   URL installURL = installLoc.getURL();
   
   installPath = installURL.getPath();
  }
  boolean readOnlyConfiguration = LocationManager.getConfigurationLocation().isReadOnly();
  storageManager = initFileManager(LocationManager.getOSGiConfigurationDir(), readOnlyConfiguration ? "none" : null, readOnlyConfiguration);
  storageManagerClosed = false;
  
  StorageHook[] hooks = initAdaptor.getHookRegistry().getStorageHooks();
  for (int i = 0; i < hooks.length; i++) {
   storageHooks.add(hooks[i]);
  }
 }
 
 private static Method findAddURLMethod(ClassLoader cl, String name)
 {
  if (cl == null) {
   return null;
  }
  return findMethod(cl.getClass(), name, new Class[] { URL.class });
 }
 
 private static Method findMethod(Class<?> clazz, String name, Class<?>[] args)
 {
  if (clazz == null) {
   return null;
  }
  try
  {
   Method result = clazz.getDeclaredMethod(name, args);
   result.setAccessible(true);
   return result;
  }
  catch (NoSuchMethodException localNoSuchMethodException) {}catch (SecurityException localSecurityException) {}
  return findMethod(clazz.getSuperclass(), name, args);
 }
 
 private static void callAddURLMethod(ClassLoader cl, Method meth, URL arg)
  throws InvocationTargetException
 {
  try
  {
   meth.invoke(cl, new Object[] { arg });
  }
  catch (Throwable t)
  {
   throw new InvocationTargetException(t);
  }
 }
 
 private ClassLoader getFwkClassLoader()
 {
  return getClass().getClassLoader();
 }
 
 private ClassLoader getExtClassLoader()
 {
  ClassLoader cl = ClassLoader.getSystemClassLoader();
  ClassLoader extcl = cl.getParent();
  while ((extcl != null) && (extcl.getParent() != null)) {
   extcl = extcl.getParent();
  }
  return extcl;
 }
 
 private static void setDebugOptions()
 {
  FrameworkDebugOptions options = FrameworkDebugOptions.getDefault();
  if (options == null) {
   return;
  }
  StateManager.DEBUG = options != null;
  StateManager.DEBUG_READER = options.getBooleanOption("org.eclipse.osgi/eclipseadaptor/resolver/reader/timing", false);
  StateManager.MONITOR_PLATFORM_ADMIN = options.getBooleanOption("org.eclipse.osgi/eclipseadaptor/resolver/timing", false);
  StateManager.DEBUG_PLATFORM_ADMIN = options.getBooleanOption("org.eclipse.osgi/eclipseadaptor/debug/platformadmin", false);
  StateManager.DEBUG_PLATFORM_ADMIN_RESOLVER = options.getBooleanOption("org.eclipse.osgi/eclipseadaptor/debug/platformadmin/resolver", false);
 }
 
 protected StorageManager initFileManager(File baseDir, String lockMode, boolean readOnly)
  throws IOException
 {
  StorageManager sManager = new StorageManager(baseDir, lockMode, readOnly);
  try
  {
   sManager.open(!readOnly);
  }
  catch (IOException ex)
  {
   if (Debug.DEBUG_GENERAL)
   {
    Debug.println("Error reading framework metadata: " + ex.getMessage());
    Debug.printStackTrace(ex);
   }
   String message = NLS.bind(EclipseAdaptorMsg.ECLIPSE_STARTUP_FILEMANAGER_OPEN_ERROR, ex.getMessage());
   FrameworkLogEntry logEntry = new FrameworkLogEntry("org.eclipse.osgi", 4, 0, message, 0, ex, null);
   adaptor.getFrameworkLog().log(logEntry);
   FrameworkProperties.setProperty("eclipse.exitcode", "15");
   String errorDialog = "<title>" + AdaptorMsg.ADAPTOR_STORAGE_INIT_FAILED_TITLE + "</title>" + NLS.bind(AdaptorMsg.ADAPTOR_STORAGE_INIT_FAILED_MSG, baseDir) + "\n" + ex.getMessage();
   FrameworkProperties.setProperty("eclipse.exitdata", errorDialog);
   throw ex;
  }
  return sManager;
 }
 
 public boolean isReadOnly()
 {
  return storageManager.isReadOnly();
 }
 
 public void compact()
 {
  if (!isReadOnly()) {
   compact(getBundleStoreRoot());
  }
 }
 
 private void compact(File directory)
 {
  if (Debug.DEBUG_GENERAL) {
   Debug.println("compact(" + directory.getPath() + ")");
  }
  String[] list = directory.list();
  if (list == null) {
   return;
  }
  int len = list.length;
  for (int i = 0; i < len; i++) {
   if (!"data".equals(list[i]))
   {
    File target = new File(directory, list[i]);
    if (target.isDirectory())
    {
     File delete = new File(target, ".delete");
     if (delete.exists())
     {
      if ((!AdaptorUtil.rm(target)) && (!delete.exists()))
      {
       try
       {
        FileOutputStream out = new FileOutputStream(delete);
        out.close();
       }
       catch (IOException e)
       {
        if (!Debug.DEBUG_GENERAL) {
         continue;
        }
       }
       Debug.println("Unable to write " + delete.getPath() + ": " + e.getMessage());
      }
     }
     else {
      compact(target);
     }
    }
   }
  }
 }
 
 public long getFreeSpace()
  throws IOException
 {
  return -1L;
 }
 
 public File getDataFile(BaseData data, String path)
 {
  BaseStorageHook storageHook = (BaseStorageHook)data.getStorageHook(BaseStorageHook.KEY);
  if (storageHook == null) {
   return null;
  }
  return storageHook.getDataFile(path);
 }
 
 BaseAdaptor getAdaptor()
 {
  return adaptor;
 }
 
 public void installNativeCode(BaseData data, String[] nativepaths)
  throws BundleException
 {
  if (nativepaths.length > 0)
  {
   BaseStorageHook storageHook = (BaseStorageHook)data.getStorageHook(BaseStorageHook.KEY);
   if (storageHook != null) {
    storageHook.installNativePaths(nativepaths);
   }
  }
 }
 
 public Dictionary<String, String> loadManifest(BaseData data)
  throws BundleException
 {
  return loadManifest(data, false);
 }
 
 public Dictionary<String, String> loadManifest(BaseData bundleData, boolean firstTime)
  throws BundleException
 {
  Dictionary<String, String> result = null;
  StorageHook[] dataStorageHooks = bundleData.getStorageHooks();
  for (int i = 0; (i < dataStorageHooks.length) && (result == null); i++) {
   result = dataStorageHooks[i].getManifest(firstTime);
  }
  if (result == null) {
   result = AdaptorUtil.loadManifestFrom(bundleData);
  }
  if (result == null) {
   throw new BundleException(NLS.bind(AdaptorMsg.MANIFEST_NOT_FOUND_EXCEPTION, "META-INF/MANIFEST.MF", bundleData.getLocation()), 3);
  }
  return result;
 }
 
 public File getExtractFile(BaseData data, String path)
 {
  BaseStorageHook storageHook = (BaseStorageHook)data.getStorageHook(BaseStorageHook.KEY);
  if (storageHook == null) {
   return null;
  }
  File childGenDir = storageHook.getGenerationDir();
  if (childGenDir != null)
  {
   File childPath = new File(childGenDir, path);
   if (childPath.exists()) {
    return childPath;
   }
  }
  File parentGenDir = storageHook.getParentGenerationDir();
  if (parentGenDir != null)
  {
   File parentPath = new File(parentGenDir, path);
   if (parentPath.exists()) {
    return parentPath;
   }
  }
  File bundleGenerationDir = storageHook.createGenerationDir();
  if ((bundleGenerationDir != null) && (bundleGenerationDir.exists())) {
   return new File(bundleGenerationDir, path);
  }
  return null;
 }
 
 public BaseData[] getInstalledBundles()
 {
  try
  {
   return readBundleDatas();
  }
  catch (Throwable t)
  {
   FrameworkLogEntry logEntry = new FrameworkLogEntry("org.eclipse.osgi", 4, 0, "Error loading bundle datas. Recalculating cache.", 0, t, null);
   adaptor.getFrameworkLog().log(logEntry);
  }
  return null;
 }
 
 private BaseData[] readBundleDatas()
 {
  InputStream bundleDataStream = findStorageStream(".bundledata");
  if (bundleDataStream == null) {
   return null;
  }
  try
  {
   DataInputStream in = new DataInputStream(new BufferedInputStream(bundleDataStream));
   try
   {
    byte version = in.readByte();
    if (version != 18) {
     return null;
    }
    timeStamp = in.readLong();
    initialBundleStartLevel = in.readInt();
    nextId = in.readLong();
    
    int numStorageHooks = in.readInt();
    StorageHook[] hooks = adaptor.getHookRegistry().getStorageHooks();
    if (numStorageHooks != hooks.length) {
     return null;
    }
    for (int i = 0; i < numStorageHooks; i++)
    {
     Object storageKey = hooks[i].getKey();
     int storageVersion = hooks[i].getStorageVersion();
     if ((!storageKey.equals(in.readUTF())) || (storageVersion != in.readInt())) {
      return null;
     }
    }
    int bundleCount = in.readInt();
    List<BaseData> result = new ArrayList(bundleCount);
    long id = -1L;
    boolean bundleDiscarded = false;
    for (int i = 0; i < bundleCount; i++)
    {
     boolean error = false;
     BaseData data = null;
     try
     {
      id = in.readLong();
      if (id != 0L)
      {
       data = loadBaseData(id, in);
       data.getBundleFile();
       StorageHook[] dataStorageHooks = data.getStorageHooks();
       for (int j = 0; j < dataStorageHooks.length; j++) {
        dataStorageHooks[j].validate();
       }
       if (Debug.DEBUG_GENERAL) {
        Debug.println("BundleData created: " + data);
       }
       processExtension(data, (byte)1);
       result.add(data);
      }
     }
     catch (IllegalArgumentException localIllegalArgumentException)
     {
      bundleDiscarded = true;
      error = true;
     }
     catch (BundleException localBundleException)
     {
      bundleDiscarded = true;
      error = true;
     }
     catch (IOException e)
     {
      bundleDiscarded = true;
      error = true;
      if (Debug.DEBUG_GENERAL)
      {
       Debug.println("Error reading framework metadata: " + e.getMessage());
       Debug.printStackTrace(e);
      }
     }
     if ((error) && (data != null))
     {
      BaseStorageHook storageHook = (BaseStorageHook)data.getStorageHook(BaseStorageHook.KEY);
      storageHook.delete(true, 1);
     }
    }
    if (bundleDiscarded) {
     FrameworkProperties.setProperty("eclipse.refreshBundles", "true");
    }
    return (BaseData[])result.toArray(new BaseData[result.size()]);
   }
   finally
   {
    in.close();
   }
   return null;
  }
  catch (IOException e)
  {
   if (Debug.DEBUG_GENERAL)
   {
    Debug.println("Error reading framework metadata: " + e.getMessage());
    Debug.printStackTrace(e);
   }
  }
 }
 
 void saveAllData(boolean shutdown)
 {
  if (Debug.DEBUG_GENERAL) {
   Debug.println("Saving framework data ...");
  }
  if (storageManagerClosed) {
   try
   {
    storageManager.open(!LocationManager.getConfigurationLocation().isReadOnly());
    storageManagerClosed = false;
   }
   catch (IOException e)
   {
    String message = NLS.bind(EclipseAdaptorMsg.ECLIPSE_STARTUP_FILEMANAGER_OPEN_ERROR, e.getMessage());
    FrameworkLogEntry logEntry = new FrameworkLogEntry("org.eclipse.osgi", 4, 0, message, 0, e, null);
    adaptor.getFrameworkLog().log(logEntry);
   }
  }
  saveBundleDatas();
  saveStateData(shutdown);
  savePermissionStorage();
  if (shutdown) {
   stateManager.stopDataManager();
  }
 }
 
 private BasePermissionStorage readPermissionData()
 {
  BasePermissionStorage result = new BasePermissionStorage(this);
  InputStream permDataStream = findStorageStream(".permdata");
  if (permDataStream == null) {
   return result;
  }
  try
  {
   DataInputStream in = new DataInputStream(new BufferedInputStream(permDataStream));
   try
   {
    if (1 != in.readByte()) {
     return result;
    }
    int numPerms = in.readInt();
    if (numPerms > 0)
    {
     String[] perms = new String[numPerms];
     for (int i = 0; i < numPerms; i++) {
      perms[i] = in.readUTF();
     }
     result.setPermissionData(null, perms);
    }
    int numLocs = in.readInt();
    if (numLocs > 0) {
     for (int i = 0; i < numLocs; i++)
     {
      String loc = in.readUTF();
      numPerms = in.readInt();
      String[] perms = new String[numPerms];
      for (int j = 0; j < numPerms; j++) {
       perms[j] = in.readUTF();
      }
      result.setPermissionData(loc, perms);
     }
    }
    int numCondPerms = in.readInt();
    if (numCondPerms > 0)
    {
     String[] condPerms = new String[numCondPerms];
     for (int i = 0; i < numCondPerms; i++) {
      condPerms[i] = in.readUTF();
     }
     result.saveConditionalPermissionInfos(condPerms);
    }
    result.setDirty(false);
   }
   finally
   {
    in.close();
   }
   in.close();
  }
  catch (IOException e)
  {
   adaptor.getFrameworkLog().log(new FrameworkEvent(2, context.getBundle(), e));
  }
  return result;
 }
 
 /* Error */
 private void savePermissionStorage()
 {
  // Byte code:
  //  0: aload_0
  //  1: getfield 1207	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BaseStorage:permissionStorage	Lorg/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BasePermissionStorage;
  //  4: ifnull +20 -> 24
  //  7: aload_0
  //  8: invokevirtual 1364	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BaseStorage:isReadOnly	()Z
  //  11: ifne +13 -> 24
  //  14: aload_0
  //  15: getfield 1207	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BaseStorage:permissionStorage	Lorg/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BasePermissionStorage;
  //  18: invokevirtual 1349	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BasePermissionStorage:isDirty	()Z
  //  21: ifne +4 -> 25
  //  24: return
  //  25: getstatic 1184	org/eclipse/osgi/framework/debug/Debug:DEBUG_GENERAL	Z
  //  28: ifeq +9 -> 37
  //  31: ldc_w 601
  //  34: invokestatic 1331	org/eclipse/osgi/framework/debug/Debug:println	(Ljava/lang/String;)V
  //  37: aload_0
  //  38: getfield 1210	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BaseStorage:storageManager	Lorg/eclipse/osgi/storagemanager/StorageManager;
  //  41: ldc 4
  //  43: invokevirtual 1434	org/eclipse/osgi/storagemanager/StorageManager:getOutputStream	(Ljava/lang/String;)Lorg/eclipse/osgi/storagemanager/ManagedOutputStream;
  //  46: astore_1
  //  47: new 637	java/io/DataOutputStream
  //  50: dup
  //  51: new 635	java/io/BufferedOutputStream
  //  54: dup
  //  55: aload_1
  //  56: invokespecial 1220	java/io/BufferedOutputStream:<init>	(Ljava/io/OutputStream;)V
  //  59: invokespecial 1231	java/io/DataOutputStream:<init>	(Ljava/io/OutputStream;)V
  //  62: astore_2
  //  63: iconst_1
  //  64: istore_3
  //  65: aload_2
  //  66: iconst_1
  //  67: invokevirtual 1228	java/io/DataOutputStream:writeByte	(I)V
  //  70: aload_0
  //  71: getfield 1207	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BaseStorage:permissionStorage	Lorg/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BasePermissionStorage;
  //  74: aconst_null
  //  75: invokevirtual 1355	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BasePermissionStorage:getPermissionData	(Ljava/lang/String;)[Ljava/lang/String;
  //  78: astore 4
  //  80: aload_2
  //  81: aload 4
  //  83: ifnonnull +7 -> 90
  //  86: iconst_0
  //  87: goto +6 -> 93
  //  90: aload 4
  //  92: arraylength
  //  93: invokevirtual 1229	java/io/DataOutputStream:writeInt	(I)V
  //  96: aload 4
  //  98: ifnull +29 -> 127
  //  101: iconst_0
  //  102: istore 5
  //  104: goto +15 -> 119
  //  107: aload_2
  //  108: aload 4
  //  110: iload 5
  //  112: aaload
  //  113: invokevirtual 1232	java/io/DataOutputStream:writeUTF	(Ljava/lang/String;)V
  //  116: iinc 5 1
  //  119: iload 5
  //  121: aload 4
  //  123: arraylength
  //  124: if_icmplt -17 -> 107
  //  127: aload_0
  //  128: getfield 1207	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BaseStorage:permissionStorage	Lorg/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BasePermissionStorage;
  //  131: invokevirtual 1352	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BasePermissionStorage:getLocations	()[Ljava/lang/String;
  //  134: astore 5
  //  136: aload_2
  //  137: aload 5
  //  139: ifnonnull +7 -> 146
  //  142: iconst_0
  //  143: goto +6 -> 149
  //  146: aload 5
  //  148: arraylength
  //  149: invokevirtual 1229	java/io/DataOutputStream:writeInt	(I)V
  //  152: aload 5
  //  154: ifnull +90 -> 244
  //  157: iconst_0
  //  158: istore 6
  //  160: goto +76 -> 236
  //  163: aload_2
  //  164: aload 5
  //  166: iload 6
  //  168: aaload
  //  169: invokevirtual 1232	java/io/DataOutputStream:writeUTF	(Ljava/lang/String;)V
  //  172: aload_0
  //  173: getfield 1207	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BaseStorage:permissionStorage	Lorg/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BasePermissionStorage;
  //  176: aload 5
  //  178: iload 6
  //  180: aaload
  //  181: invokevirtual 1355	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BasePermissionStorage:getPermissionData	(Ljava/lang/String;)[Ljava/lang/String;
  //  184: astore 7
  //  186: aload_2
  //  187: aload 7
  //  189: ifnonnull +7 -> 196
  //  192: iconst_0
  //  193: goto +6 -> 199
  //  196: aload 7
  //  198: arraylength
  //  199: invokevirtual 1229	java/io/DataOutputStream:writeInt	(I)V
  //  202: aload 7
  //  204: ifnull +29 -> 233
  //  207: iconst_0
  //  208: istore 8
  //  210: goto +15 -> 225
  //  213: aload_2
  //  214: aload 7
  //  216: iload 8
  //  218: aaload
  //  219: invokevirtual 1232	java/io/DataOutputStream:writeUTF	(Ljava/lang/String;)V
  //  222: iinc 8 1
  //  225: iload 8
  //  227: aload 7
  //  229: arraylength
  //  230: if_icmplt -17 -> 213
  //  233: iinc 6 1
  //  236: iload 6
  //  238: aload 5
  //  240: arraylength
  //  241: if_icmplt -78 -> 163
  //  244: aload_0
  //  245: getfield 1207	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BaseStorage:permissionStorage	Lorg/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BasePermissionStorage;
  //  248: invokevirtual 1351	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BasePermissionStorage:getConditionalPermissionInfos	()[Ljava/lang/String;
  //  251: astore 6
  //  253: aload_2
  //  254: aload 6
  //  256: ifnonnull +7 -> 263
  //  259: iconst_0
  //  260: goto +6 -> 266
  //  263: aload 6
  //  265: arraylength
  //  266: invokevirtual 1229	java/io/DataOutputStream:writeInt	(I)V
  //  269: aload 6
  //  271: ifnull +29 -> 300
  //  274: iconst_0
  //  275: istore 7
  //  277: goto +15 -> 292
  //  280: aload_2
  //  281: aload 6
  //  283: iload 7
  //  285: aaload
  //  286: invokevirtual 1232	java/io/DataOutputStream:writeUTF	(Ljava/lang/String;)V
  //  289: iinc 7 1
  //  292: iload 7
  //  294: aload 6
  //  296: arraylength
  //  297: if_icmplt -17 -> 280
  //  300: aload_2
  //  301: invokevirtual 1227	java/io/DataOutputStream:close	()V
  //  304: aload_0
  //  305: getfield 1207	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BaseStorage:permissionStorage	Lorg/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BasePermissionStorage;
  //  308: iconst_0
  //  309: invokevirtual 1350	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BasePermissionStorage:setDirty	(Z)V
  //  312: iconst_0
  //  313: istore_3
  //  314: goto +24 -> 338
  //  317: astore 9
  //  319: iload_3
  //  320: ifeq +15 -> 335
  //  323: aload_1
  //  324: invokevirtual 1426	org/eclipse/osgi/storagemanager/ManagedOutputStream:abort	()V
  //  327: aload_2
  //  328: invokevirtual 1227	java/io/DataOutputStream:close	()V
  //  331: goto +4 -> 335
  //  334: pop
  //  335: aload 9
  //  337: athrow
  //  338: iload_3
  //  339: ifeq +50 -> 389
  //  342: aload_1
  //  343: invokevirtual 1426	org/eclipse/osgi/storagemanager/ManagedOutputStream:abort	()V
  //  346: aload_2
  //  347: invokevirtual 1227	java/io/DataOutputStream:close	()V
  //  350: goto +39 -> 389
  //  353: pop
  //  354: goto +35 -> 389
  //  357: astore_1
  //  358: aload_0
  //  359: getfield 1204	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BaseStorage:adaptor	Lorg/eclipse/osgi/baseadaptor/BaseAdaptor;
  //  362: invokevirtual 1299	org/eclipse/osgi/baseadaptor/BaseAdaptor:getFrameworkLog	()Lorg/eclipse/osgi/framework/log/FrameworkLog;
  //  365: new 718	org/osgi/framework/FrameworkEvent
  //  368: dup
  //  369: iconst_2
  //  370: aload_0
  //  371: getfield 1211	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BaseStorage:context	Lorg/osgi/framework/BundleContext;
  //  374: invokeinterface 1486 1 0
  //  379: aload_1
  //  380: invokespecial 1442	org/osgi/framework/FrameworkEvent:<init>	(ILorg/osgi/framework/Bundle;Ljava/lang/Throwable;)V
  //  383: invokeinterface 1459 2 0
  //  388: return
  //  389: return
  // Line number table:
  //  Java source line #510	-> byte code offset #0
  //  Java source line #511	-> byte code offset #24
  //  Java source line #512	-> byte code offset #25
  //  Java source line #513	-> byte code offset #31
  //  Java source line #515	-> byte code offset #37
  //  Java source line #516	-> byte code offset #47
  //  Java source line #517	-> byte code offset #63
  //  Java source line #519	-> byte code offset #65
  //  Java source line #521	-> byte code offset #70
  //  Java source line #522	-> byte code offset #80
  //  Java source line #523	-> byte code offset #96
  //  Java source line #524	-> byte code offset #101
  //  Java source line #525	-> byte code offset #107
  //  Java source line #524	-> byte code offset #116
  //  Java source line #526	-> byte code offset #127
  //  Java source line #527	-> byte code offset #136
  //  Java source line #528	-> byte code offset #152
  //  Java source line #529	-> byte code offset #157
  //  Java source line #530	-> byte code offset #163
  //  Java source line #531	-> byte code offset #172
  //  Java source line #532	-> byte code offset #186
  //  Java source line #533	-> byte code offset #202
  //  Java source line #534	-> byte code offset #207
  //  Java source line #535	-> byte code offset #213
  //  Java source line #534	-> byte code offset #222
  //  Java source line #529	-> byte code offset #233
  //  Java source line #537	-> byte code offset #244
  //  Java source line #538	-> byte code offset #253
  //  Java source line #539	-> byte code offset #269
  //  Java source line #540	-> byte code offset #274
  //  Java source line #541	-> byte code offset #280
  //  Java source line #540	-> byte code offset #289
  //  Java source line #542	-> byte code offset #300
  //  Java source line #543	-> byte code offset #304
  //  Java source line #544	-> byte code offset #312
  //  Java source line #545	-> byte code offset #317
  //  Java source line #547	-> byte code offset #319
  //  Java source line #548	-> byte code offset #323
  //  Java source line #550	-> byte code offset #327
  //  Java source line #551	-> byte code offset #334
  //  Java source line #554	-> byte code offset #335
  //  Java source line #547	-> byte code offset #338
  //  Java source line #548	-> byte code offset #342
  //  Java source line #550	-> byte code offset #346
  //  Java source line #551	-> byte code offset #353
  //  Java source line #555	-> byte code offset #357
  //  Java source line #556	-> byte code offset #358
  //  Java source line #557	-> byte code offset #388
  //  Java source line #559	-> byte code offset #389
  // Local variable table:
  //  start	length	slot	name	signature
  //  0	390	0	this	BaseStorage
  //  46	297	1	fmos	org.eclipse.osgi.storagemanager.ManagedOutputStream
  //  357	23	1	e	IOException
  //  62	285	2	out	DataOutputStream
  //  64	275	3	error	boolean
  //  78	44	4	defaultPerms	String[]
  //  102	18	5	i	int
  //  134	105	5	locations	String[]
  //  158	79	6	i	int
  //  251	44	6	condPerms	String[]
  //  184	44	7	perms	String[]
  //  275	18	7	i	int
  //  208	18	8	j	int
  //  317	19	9	localObject	Object
  //  334	1	14	localIOException1	IOException
  //  353	1	15	localIOException2	IOException
  // Exception table:
  //  from	to	target	type
  //  65	317	317	finally
  //  327	331	334	java/io/IOException
  //  346	350	353	java/io/IOException
  //  37	354	357	java/io/IOException
 }
 
 /* Error */
 private void saveBundleDatas()
 {
  // Byte code:
  //  0: aload_0
  //  1: getfield 1209	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BaseStorage:stateManager	Lorg/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/StateManager;
  //  4: ifnull +40 -> 44
  //  7: aload_0
  //  8: invokevirtual 1364	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BaseStorage:isReadOnly	()Z
  //  11: ifne +33 -> 44
  //  14: aload_0
  //  15: getfield 1194	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BaseStorage:timeStamp	J
  //  18: aload_0
  //  19: getfield 1209	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BaseStorage:stateManager	Lorg/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/StateManager;
  //  22: invokevirtual 1418	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/StateManager:getSystemState	()Lorg/eclipse/osgi/service/resolver/State;
  //  25: invokeinterface 1470 1 0
  //  30: lcmp
  //  31: ifne +14 -> 45
  //  34: aload_0
  //  35: getfield 1209	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BaseStorage:stateManager	Lorg/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/StateManager;
  //  38: invokevirtual 1416	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/StateManager:saveNeeded	()Z
  //  41: ifne +4 -> 45
  //  44: return
  //  45: getstatic 1184	org/eclipse/osgi/framework/debug/Debug:DEBUG_GENERAL	Z
  //  48: ifeq +9 -> 57
  //  51: ldc_w 614
  //  54: invokestatic 1331	org/eclipse/osgi/framework/debug/Debug:println	(Ljava/lang/String;)V
  //  57: aload_0
  //  58: getfield 1210	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BaseStorage:storageManager	Lorg/eclipse/osgi/storagemanager/StorageManager;
  //  61: ldc_w 593
  //  64: invokevirtual 1434	org/eclipse/osgi/storagemanager/StorageManager:getOutputStream	(Ljava/lang/String;)Lorg/eclipse/osgi/storagemanager/ManagedOutputStream;
  //  67: astore_1
  //  68: new 637	java/io/DataOutputStream
  //  71: dup
  //  72: new 635	java/io/BufferedOutputStream
  //  75: dup
  //  76: aload_1
  //  77: invokespecial 1220	java/io/BufferedOutputStream:<init>	(Ljava/io/OutputStream;)V
  //  80: invokespecial 1231	java/io/DataOutputStream:<init>	(Ljava/io/OutputStream;)V
  //  83: astore_2
  //  84: iconst_1
  //  85: istore_3
  //  86: aload_2
  //  87: bipush 18
  //  89: invokevirtual 1228	java/io/DataOutputStream:writeByte	(I)V
  //  92: aload_2
  //  93: aload_0
  //  94: getfield 1209	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BaseStorage:stateManager	Lorg/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/StateManager;
  //  97: invokevirtual 1418	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/StateManager:getSystemState	()Lorg/eclipse/osgi/service/resolver/State;
  //  100: invokeinterface 1470 1 0
  //  105: invokevirtual 1230	java/io/DataOutputStream:writeLong	(J)V
  //  108: aload_2
  //  109: aload_0
  //  110: getfield 1192	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BaseStorage:initialBundleStartLevel	I
  //  113: invokevirtual 1229	java/io/DataOutputStream:writeInt	(I)V
  //  116: aload_2
  //  117: aload_0
  //  118: getfield 1193	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BaseStorage:nextId	J
  //  121: invokevirtual 1230	java/io/DataOutputStream:writeLong	(J)V
  //  124: aload_0
  //  125: getfield 1204	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BaseStorage:adaptor	Lorg/eclipse/osgi/baseadaptor/BaseAdaptor;
  //  128: invokevirtual 1297	org/eclipse/osgi/baseadaptor/BaseAdaptor:getHookRegistry	()Lorg/eclipse/osgi/baseadaptor/HookRegistry;
  //  131: invokevirtual 1321	org/eclipse/osgi/baseadaptor/HookRegistry:getStorageHooks	()[Lorg/eclipse/osgi/baseadaptor/hooks/StorageHook;
  //  134: astore 4
  //  136: aload_2
  //  137: aload 4
  //  139: arraylength
  //  140: invokevirtual 1229	java/io/DataOutputStream:writeInt	(I)V
  //  143: iconst_0
  //  144: istore 5
  //  146: goto +37 -> 183
  //  149: aload_2
  //  150: aload 4
  //  152: iload 5
  //  154: aaload
  //  155: invokeinterface 1451 1 0
  //  160: checkcast 654	java/lang/String
  //  163: invokevirtual 1232	java/io/DataOutputStream:writeUTF	(Ljava/lang/String;)V
  //  166: aload_2
  //  167: aload 4
  //  169: iload 5
  //  171: aaload
  //  172: invokeinterface 1448 1 0
  //  177: invokevirtual 1229	java/io/DataOutputStream:writeInt	(I)V
  //  180: iinc 5 1
  //  183: iload 5
  //  185: aload 4
  //  187: arraylength
  //  188: if_icmplt -39 -> 149
  //  191: aload_0
  //  192: getfield 1211	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BaseStorage:context	Lorg/osgi/framework/BundleContext;
  //  195: invokeinterface 1487 1 0
  //  200: astore 5
  //  202: aload_2
  //  203: aload 5
  //  205: arraylength
  //  206: invokevirtual 1229	java/io/DataOutputStream:writeInt	(I)V
  //  209: iconst_0
  //  210: istore 6
  //  212: goto +54 -> 266
  //  215: aload 5
  //  217: iload 6
  //  219: aaload
  //  220: invokeinterface 1485 1 0
  //  225: lstore 7
  //  227: aload_2
  //  228: lload 7
  //  230: invokevirtual 1230	java/io/DataOutputStream:writeLong	(J)V
  //  233: lload 7
  //  235: lconst_0
  //  236: lcmp
  //  237: ifeq +26 -> 263
  //  240: aload 5
  //  242: iload 6
  //  244: aaload
  //  245: checkcast 685	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/AbstractBundle
  //  248: invokevirtual 1337	org/eclipse/osgi/framework/internal/core/AbstractBundle:getBundleData	()Lorg/eclipse/osgi/framework/adaptor/BundleData;
  //  251: astore 9
  //  253: aload_0
  //  254: aload 9
  //  256: checkcast 670	org/eclipse/osgi/baseadaptor/BaseData
  //  259: aload_2
  //  260: invokevirtual 1382	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BaseStorage:saveBaseData	(Lorg/eclipse/osgi/baseadaptor/BaseData;Ljava/io/DataOutputStream;)V
  //  263: iinc 6 1
  //  266: iload 6
  //  268: aload 5
  //  270: arraylength
  //  271: if_icmplt -56 -> 215
  //  274: aload_2
  //  275: invokevirtual 1227	java/io/DataOutputStream:close	()V
  //  278: aload_0
  //  279: aload_0
  //  280: getfield 1209	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BaseStorage:stateManager	Lorg/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/StateManager;
  //  283: invokevirtual 1418	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/StateManager:getSystemState	()Lorg/eclipse/osgi/service/resolver/State;
  //  286: invokeinterface 1470 1 0
  //  291: putfield 1194	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BaseStorage:timeStamp	J
  //  294: iconst_0
  //  295: istore_3
  //  296: goto +24 -> 320
  //  299: astore 10
  //  301: iload_3
  //  302: ifeq +15 -> 317
  //  305: aload_1
  //  306: invokevirtual 1426	org/eclipse/osgi/storagemanager/ManagedOutputStream:abort	()V
  //  309: aload_2
  //  310: invokevirtual 1227	java/io/DataOutputStream:close	()V
  //  313: goto +4 -> 317
  //  316: pop
  //  317: aload 10
  //  319: athrow
  //  320: iload_3
  //  321: ifeq +50 -> 371
  //  324: aload_1
  //  325: invokevirtual 1426	org/eclipse/osgi/storagemanager/ManagedOutputStream:abort	()V
  //  328: aload_2
  //  329: invokevirtual 1227	java/io/DataOutputStream:close	()V
  //  332: goto +39 -> 371
  //  335: pop
  //  336: goto +35 -> 371
  //  339: astore_1
  //  340: aload_0
  //  341: getfield 1204	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BaseStorage:adaptor	Lorg/eclipse/osgi/baseadaptor/BaseAdaptor;
  //  344: invokevirtual 1299	org/eclipse/osgi/baseadaptor/BaseAdaptor:getFrameworkLog	()Lorg/eclipse/osgi/framework/log/FrameworkLog;
  //  347: new 718	org/osgi/framework/FrameworkEvent
  //  350: dup
  //  351: iconst_2
  //  352: aload_0
  //  353: getfield 1211	org/eclipse/osgi/internal/baseadaptor/BaseStorage:context	Lorg/osgi/framework/BundleContext;
  //  356: invokeinterface 1486 1 0
  //  361: aload_1
  //  362: invokespecial 1442	org/osgi/framework/FrameworkEvent:<init>	(ILorg/osgi/framework/Bundle;Ljava/lang/Throwable;)V
  //  365: invokeinterface 1459 2 0
  //  370: return
  //  371: return
  // Line number table:
  //  Java source line #563	-> byte code offset #0
  //  Java source line #564	-> byte code offset #44
  //  Java source line #565	-> byte code offset #45
  //  Java source line #566	-> byte code offset #51
  //  Java source line #568	-> byte code offset #57
  //  Java source line #569	-> byte code offset #68
  //  Java source line #570	-> byte code offset #84
  //  Java source line #572	-> byte code offset #86
  //  Java source line #573	-> byte code offset #92
  //  Java source line #574	-> byte code offset #108
  //  Java source line #575	-> byte code offset #116
  //  Java source line #577	-> byte code offset #124
  //  Java source line #578	-> byte code offset #136
  //  Java source line #579	-> byte code offset #143
  //  Java source line #580	-> byte code offset #149
  //  Java source line #581	-> byte code offset #166
  //  Java source line #579	-> byte code offset #180
  //  Java source line #584	-> byte code offset #191
  //  Java source line #585	-> byte code offset #202
  //  Java source line #586	-> byte code offset #209
  //  Java source line #587	-> byte code offset #215
  //  Java source line #588	-> byte code offset #227
  //  Java source line #589	-> byte code offset #233
  //  Java source line #590	-> byte code offset #240
  //  Java source line #591	-> byte code offset #253
  //  Java source line #586	-> byte code offset #263
  //  Java source line #594	-> byte code offset #274
  //  Java source line #596	-> byte code offset #278
  //  Java source line #597	-> byte code offset #294
  //  Java source line #598	-> byte code offset #299
  //  Java source line #600	-> byte code offset #301
  //  Java source line #601	-> byte code offset #305
  //  Java source line #603	-> byte code offset #309
  //  Java source line #604	-> byte code offset #316
  //  Java source line #607	-> byte code offset #317
  //  Java source line #600	-> byte code offset #320
  //  Java source line #601	-> byte code offset #324
  //  Java source line #603	-> byte code offset #328
  //  Java source line #604	-> byte code offset #335
  //  Java source line #608	-> byte code offset #339
  //  Java source line #609	-> byte code offset #340
  //  Java source line #610	-> byte code offset #370
  //  Java source line #612	-> byte code offset #371
  // Local variable table:
  //  start	length	slot	name	signature
  //  0	372	0	this	BaseStorage
  //  67	258	1	fmos	org.eclipse.osgi.storagemanager.ManagedOutputStream
  //  339	23	1	e	IOException
  //  83	246	2	out	DataOutputStream
  //  85	236	3	error	boolean
  //  134	52	4	hooks	StorageHook[]
  //  144	40	5	i	int
  //  200	69	5	bundles	Bundle[]
  //  210	57	6	i	int
  //  225	9	7	id	long
  //  251	4	9	data	BundleData
  //  299	19	10	localObject	Object
  //  316	1	12	localIOException1	IOException
  //  335	1	13	localIOException2	IOException
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Further reading...

For more information on Java 1.5 Tiger, you may find Java 1.5 Tiger, A developer's Notebook by D. Flanagan and B. McLaughlin from O'Reilly of interest.

New!JAR listings


Copyright 2006-2019. Infinite Loop Ltd