org.eclipse.osgi_3.8.2.v20130124-134944

er parentCL = getParentClassLoader();
  if ((checkParent) && (parentCL != null) && (name.startsWith("java."))) {
   return parentCL.loadClass(name);
  }
  return findClassInternal(name, checkParent, parentCL);
 }
 
 private Class<?> findClassInternal(String name, boolean checkParent, ClassLoader parentCL)
  throws ClassNotFoundException
 {
  if (Debug.DEBUG_LOADER) {
   Debug.println("BundleLoader[" + this + "].loadBundleClass(" + name + ")");
  }
  String pkgName = getPackageName(name);
  boolean bootDelegation = false;
  if ((checkParent) && (parentCL != null) && (bundle.getFramework().isBootDelegationPackage(pkgName))) {
   try
   {
    return parentCL.loadClass(name);
   }
   catch (ClassNotFoundException localClassNotFoundException1)
   {
    bootDelegation = true;
   }
  }
  Class<?> result = null;
  try
  {
   result = (Class)searchHooks(name, 1);
  }
  catch (ClassNotFoundException e)
  {
   throw e;
  }
  catch (FileNotFoundException localFileNotFoundException1) {}
  if (result != null) {
   return result;
  }
  PackageSource source = findImportedSource(pkgName, null);
  if (source != null)
  {
   result = source.loadClass(name);
   if (result != null) {
    return result;
   }
   throw new ClassNotFoundException(name);
  }
  source = findRequiredSource(pkgName, null);
  if (source != null) {
   result = source.loadClass(name);
  }
  if (result == null) {
   result = findLocalClass(name);
  }
  if (result != null) {
   return result;
  }
  if (source == null)
  {
   source = findDynamicSource(pkgName);
   if (source != null)
   {
    result = source.loadClass(name);
    if (result != null) {
     return result;
    }
    throw new ClassNotFoundException(name);
   }
  }
  if (result == null) {
   try
   {
    result = (Class)searchHooks(name, 2);
   }
   catch (ClassNotFoundException e)
   {
    throw e;
   }
   catch (FileNotFoundException localFileNotFoundException2) {}
  }
  if ((result == null) && (policy != null)) {
   result = policy.doBuddyClassLoading(name);
  }
  if (result != null) {
   return result;
  }
  if ((parentCL != null) && (!bootDelegation) && (((checkParent) && (bundle.getFramework().compatibiltyBootDelegation)) || (isRequestFromVM()))) {
   try
   {
    return parentCL.loadClass(name);
   }
   catch (ClassNotFoundException localClassNotFoundException2) {}
  }
  throw new ClassNotFoundException(name);
 }
 
 private <E> E searchHooks(String name, int type)
  throws ClassNotFoundException, FileNotFoundException
 {
  ClassLoaderDelegateHook[] delegateHooks = bundle.getFramework().getDelegateHooks();
  if (delegateHooks == null) {
   return null;
  }
  E result = null;
  for (int i = 0; (i < delegateHooks.length) && (result == null); i++) {
   switch (type)
   {
   case 1: 
    result = delegateHooks[i].preFindClass(name, createClassLoader(), bundle.getBundleData());
    break;
   case 2: 
    result = delegateHooks[i].postFindClass(name, createClassLoader(), bundle.getBundleData());
    break;
   case 3: 
    result = delegateHooks[i].preFindResource(name, createClassLoader(), bundle.getBundleData());
    break;
   case 4: 
    result = delegateHooks[i].postFindResource(name, createClassLoader(), bundle.getBundleData());
    break;
   case 5: 
    result = delegateHooks[i].preFindResources(name, createClassLoader(), bundle.getBundleData());
    break;
   case 6: 
    result = delegateHooks[i].postFindResources(name, createClassLoader(), bundle.getBundleData());
    break;
   case 7: 
    result = delegateHooks[i].preFindLibrary(name, createClassLoader(), bundle.getBundleData());
    break;
   case 8: 
    result = delegateHooks[i].postFindLibrary(name, createClassLoader(), bundle.getBundleData());
   }
  }
  return result;
 }
 
 private boolean isRequestFromVM()
 {
  if ((bundle.getFramework().isBootDelegationPackage("*")) || (!bundle.getFramework().contextBootDelegation)) {
   return false;
  }
  Class[] context = CLASS_CONTEXT.getClassContext();
  if ((context == null) || (context.length < 2)) {
   return false;
  }
  for (int i = 1; i < context.length; i++) {
   if ((context[i] != BundleLoader.class) && (!ClassLoader.class.isAssignableFrom(context[i])) && (!context[i].getName().equals("java.lang.J9VMInternals")))
   {
    ClassLoader cl = getClassLoader(context[i]);
    if (cl != FW_CLASSLOADER)
    {
     if ((Class.class == context[i]) || ((cl instanceof BundleClassLoader))) {
      break;
     }
     return true;
    }
   }
  }
  return false;
 }
 
 private static ClassLoader getClassLoader(Class<?> clazz)
 {
  if (System.getSecurityManager() == null) {
   return clazz.getClassLoader();
  }
  (ClassLoader)AccessController.doPrivileged(new PrivilegedAction()
  {
   public ClassLoader run()
   {
    return getClassLoader();
   }
  });
 }
 
 public URL findResource(String name)
 {
  return findResource(name, true);
 }
 
 URL findResource(String name, boolean checkParent)
 {
  if ((name.length() > 1) && (name.charAt(0) == '/')) {
   name = name.substring(1);
  }
  String pkgName = getResourcePackageName(name);
  boolean bootDelegation = false;
  ClassLoader parentCL = getParentClassLoader();
  if ((checkParent) && (parentCL != null))
  {
   if (pkgName.startsWith("java.")) {
    return parentCL.getResource(name);
   }
   if (bundle.getFramework().isBootDelegationPackage(pkgName))
   {
    URL result = parentCL.getResource(name);
    if (result != null) {
     return result;
    }
    bootDelegation = true;
   }
  }
  URL result = null;
  try
  {
   result = (URL)searchHooks(name, 3);
  }
  catch (FileNotFoundException localFileNotFoundException1)
  {
   return null;
  }
  catch (ClassNotFoundException localClassNotFoundException1) {}
  if (result != null) {
   return result;
  }
  PackageSource source = findImportedSource(pkgName, null);
  if (source != null) {
   return source.getResource(name);
  }
  source = findRequiredSource(pkgName, null);
  if (source != null) {
   result = source.getResource(name);
  }
  if (result == null) {
   result = findLocalResource(name);
  }
  if (result != null) {
   return result;
  }
  if (source == null)
  {
   source = findDynamicSource(pkgName);
   if (source != null) {
    return source.getResource(name);
   }
  }
  if (result == null) {
   try
   {
    result = (URL)searchHooks(name, 4);
   }
   catch (FileNotFoundException localFileNotFoundException2)
   {
    return null;
   }
   catch (ClassNotFoundException localClassNotFoundException2) {}
  }
  if ((result == null) && (policy != null)) {
   result = policy.doBuddyResourceLoading(name);
  }
  if (result != null) {
   return result;
  }
  if ((parentCL != null) && (!bootDelegation) && (((checkParent) && (bundle.getFramework().compatibiltyBootDelegation)) || (isRequestFromVM()))) {
   return parentCL.getResource(name);
  }
  return result;
 }
 
 public Enumeration<URL> findResources(String name)
  throws IOException
 {
  if ((name.length() > 1) && (name.charAt(0) == '/')) {
   name = name.substring(1);
  }
  String pkgName = getResourcePackageName(name);
  Enumeration<URL> result = null;
  try
  {
   result = (Enumeration)searchHooks(name, 5);
  }
  catch (ClassNotFoundException localClassNotFoundException1) {}catch (FileNotFoundException localFileNotFoundException1)
  {
   return null;
  }
  if (result != null) {
   return result;
  }
  PackageSource source = findImportedSource(pkgName, null);
  if (source != null) {
   return source.getResources(name);
  }
  source = findRequiredSource(pkgName, null);
  if (source != null) {
   result = source.getResources(name);
  }
  Enumeration<URL> localResults = findLocalResources(name);
  result = compoundEnumerations(result, localResults);
  if ((result == null) && (source == null))
  {
   source = findDynamicSource(pkgName);
   if (source != null) {
    return source.getResources(name);
   }
  }
  if (result == null) {
   try
   {
    result = (Enumeration)searchHooks(name, 6);
   }
   catch (ClassNotFoundException localClassNotFoundException2) {}catch (FileNotFoundException localFileNotFoundException2)
   {
    return null;
   }
  }
  if (policy != null)
  {
   Enumeration<URL> buddyResult = policy.doBuddyResourcesLoading(name);
   result = compoundEnumerations(result, buddyResult);
  }
  return result;
 }
 
 private boolean isSubPackage(String parentPackage, String subPackage)
 {
  String prefix = parentPackage + '.';
  return subPackage.startsWith(prefix);
 }
 
 public Collection<String> listResources(String path, String filePattern, int options)
 {
  String pkgName = getResourcePackageName(path + '/');
  if ((path.length() > 1) && (path.charAt(0) == '/')) {
   path = path.substring(1);
  }
  boolean subPackages = (options & 0x1) != 0;
  List<String> packages = new ArrayList();
  
  KeyedHashSet importSources = getImportedSources(null);
  int j;
  int i;
  if (importSources != null)
  {
   KeyedElement[] imports = importSources.elements();
   j = (localObject1 = imports).length;
   for (i = 0; i < j; i++)
   {
    KeyedElement keyedElement = localObject1[i];
    String id = ((PackageSource)keyedElement).getId();
    if ((id.equals(pkgName)) || ((subPackages) && (isSubPackage(pkgName, id)))) {
     packages.add(id);
    }
   }
  }
  if (requiredBundles != null)
  {
   KeyedHashSet visited = new KeyedHashSet(false);
   visited.add(bundle);
   j = (localObject1 = requiredBundles).length;
   for (i = 0; i < j; i++)
   {
    BundleLoaderProxy requiredProxy = localObject1[i];
    BundleLoader requiredLoader = requiredProxy.getBundleLoader();
    requiredLoader.addProvidedPackageNames(requiredProxy.getSymbolicName(), pkgName, packages, subPackages, visited);
   }
  }
  boolean localSearch = (options & 0x2) != 0;
  List<String> result = new ArrayList();
  Object importedPackages = new HashSet(0);
  Iterator localIterator;
  label444:
  for (Object localObject1 = packages.iterator(); ((Iterator)localObject1).hasNext(); localIterator.hasNext())
  {
   String name = (String)((Iterator)localObject1).next();
   
   externalSource = findImportedSource(name, null);
   if (externalSource != null) {
    ((Set)importedPackages).add(name);
   } else {
    externalSource = findRequiredSource(name, null);
   }
   if ((externalSource == null) || (localSearch)) {
    break label444;
   }
   String packagePath = name.replace('.', '/');
   Collection<String> externalResources = externalSource.listResources(packagePath, filePattern);
   localIterator = externalResources.iterator(); continue;String resource = (String)localIterator.next();
   if (!result.contains(resource)) {
    result.add(resource);
   }
  }
  Object localResources = createClassLoader().listLocalResources(path, filePattern, options);
  for (PackageSource externalSource = ((Collection)localResources).iterator(); externalSource.hasNext();)
  {
   String resource = (String)externalSource.next();
   String resourcePkg = getResourcePackageName(resource);
   if ((!((Set)importedPackages).contains(resourcePkg)) && (!result.contains(resource))) {
    result.add(resource);
   }
  }
  return result;
 }
 
 public Enumeration<URL> getResources(String name)
  throws IOException
 {
  if ((name.length() > 1) && (name.charAt(0) == '/')) {
   name = name.substring(1);
  }
  String pkgName = getResourcePackageName(name);
  
  Enumeration<URL> result = null;
  if ((pkgName.startsWith("java.")) || (bundle.getFramework().isBootDelegationPackage(pkgName)))
  {
   ClassLoader parentCL = getParentClassLoader();
   result = parentCL == null ? null : parentCL.getResources(name);
   if (pkgName.startsWith("java.")) {
    return result;
   }
  }
  return compoundEnumerations(result, findResources(name));
 }
 
 public static <E> Enumeration<E> compoundEnumerations(Enumeration<E> list1, Enumeration<E> list2)
 {
  if ((list2 == null) || (!list2.hasMoreElements())) {
   return list1;
  }
  if ((list1 == null) || (!list1.hasMoreElements())) {
   return list2;
  }
  List<E> compoundResults = new ArrayList();
  while (list1.hasMoreElements()) {
   compoundResults.add(list1.nextElement());
  }
  while (list2.hasMoreElements())
  {
   E item = list2.nextElement();
   if (!compoundResults.contains(item)) {
    compoundResults.add(item);
   }
  }
  return Collections.enumeration(compoundResults);
 }
 
 URL findLocalResource(String name)
 {
  return createClassLoader().findLocalResource(name);
 }
 
 Enumeration<URL> findLocalResources(String name)
 {
  return createClassLoader().findLocalResources(name);
 }
 
 public String findLibrary(final String name)
 {
  if (System.getSecurityManager() == null) {
   return findLocalLibrary(name);
  }
  (String)AccessController.doPrivileged(new PrivilegedAction()
  {
   public String run()
   {
    return findLocalLibrary(name);
   }
  });
 }
 
 final String findLocalLibrary(String name)
 {
  String result = null;
  try
  {
   result = (String)searchHooks(name, 7);
  }
  catch (FileNotFoundException localFileNotFoundException1)
  {
   return null;
  }
  catch (ClassNotFoundException localClassNotFoundException1) {}
  if (result != null) {
   return result;
  }
  result = bundle.getBundleData().findLibrary(name);
  if (result != null) {
   return result;
  }
  BundleFragment[] fragments = bundle.getFragments();
  if (fragments != null) {
   for (int i = 0; i < fragments.length; i++)
   {
    result = fragments[i].getBundleData().findLibrary(name);
    if (result != null) {
     return result;
    }
   }
  }
  try
  {
   return (String)searchHooks(name, 8);
  }
  catch (FileNotFoundException localFileNotFoundException2)
  {
   return null;
  }
  catch (ClassNotFoundException localClassNotFoundException2) {}
  return null;
 }
 
 public final AbstractBundle getBundle()
 {
  return bundle;
 }
 
 private BundleClassLoader createBCLPrevileged(final BundleProtectionDomain pd, final String[] cp)
 {
  if (System.getSecurityManager() == null) {
   return createBCL(pd, cp);
  }
  (BundleClassLoader)AccessController.doPrivileged(new PrivilegedAction()
  {
   public BundleClassLoader run()
   {
    return createBCL(pd, cp);
   }
  });
 }
 
 BundleClassLoader createBCL(BundleProtectionDomain pd, String[] cp)
 {
  BundleClassLoader bcl = bundle.getBundleData().createClassLoader(this, pd, cp);
  
  BundleFragment[] fragments = bundle.getFragments();
  if (fragments != null) {
   for (int i = 0; i < fragments.length; i++) {
    try
    {
     bcl.attachFragment(fragments[i].getBundleData(), fragments[i].getProtectionDomain(), fragments[i].getBundleData().getClassPath());
    }
    catch (BundleException be)
    {
     bundle.getFramework().publishFrameworkEvent(2, bundle, be);
    }
   }
  }
  bcl.initialize();
  return bcl;
 }
 
 public final String toString()
 {
  BundleData result = bundle.getBundleData();
  return result == null ? "BundleLoader.bundledata == null!" : result.toString();
 }
 
 private final synchronized boolean isDynamicallyImported(String pkgname)
 {
  if ((this instanceof SystemBundleLoader)) {
   return false;
  }
  if (pkgname.startsWith("java.")) {
   return true;
  }
  if ((loaderFlags & 0x2) == 0) {
   return false;
  }
  if ((loaderFlags & 0x4) != 0) {
   return true;
  }
  if (dynamicImportPackages != null) {
   for (int i = 0; i < dynamicImportPackages.length; i++) {
    if (pkgname.equals(dynamicImportPackages[i])) {
     return true;
    }
   }
  }
  if (dynamicImportPackageStems != null) {
   for (int i = 0; i < dynamicImportPackageStems.length; i++) {
    if (pkgname.startsWith(dynamicImportPackageStems[i])) {
     return true;
    }
   }
  }
  return false;
 }
 
 final void addExportedProvidersFor(String symbolicName, String packageName, List<PackageSource> result, KeyedHashSet visited)
 {
  if (!visited.add(bundle)) {
   return;
  }
  PackageSource local = null;
  if (isExportedPackage(packageName))
  {
   local = proxy.getPackageSource(packageName);
  }
  else if (isSubstitutedExport(packageName))
  {
   result.add(findImportedSource(packageName, visited));
   return;
  }
  if (requiredBundles != null)
  {
   int size = reexportTable == null ? 0 : reexportTable.length;
   int reexportIndex = 0;
   for (int i = 0; i < requiredBundles.length; i++) {
    if (local != null)
    {
     requiredBundles[i].getBundleLoader().addExportedProvidersFor(symbolicName, packageName, result, visited);
    }
    else if ((reexportIndex < size) && (reexportTable[reexportIndex] == i))
    {
     reexportIndex++;
     requiredBundles[i].getBundleLoader().addExportedProvidersFor(symbolicName, packageName, result, visited);
    }
   }
  }
  if ((local != null) && (local.isFriend(symbolicName))) {
   result.add(local);
  }
 }
 
 final void addProvidedPackageNames(String symbolicName, String packageName, List<String> result, boolean subPackages, KeyedHashSet visitied)
 {
  if (!visitied.add(bundle)) {
   return;
  }
  for (Iterator localIterator = exportedPackages.iterator(); localIterator.hasNext();)
  {
   String exported = (String)localIterator.next();
   if (((exported.equals(packageName)) || ((subPackages) && (isSubPackage(packageName, exported)))) && 
    (!result.contains(exported))) {
    result.add(exported);
   }
  }
  if (substitutedPackages != null) {
   for (localIterator = substitutedPackages.iterator(); localIterator.hasNext();)
   {
    String substituted = (String)localIterator.next();
    if (((substituted.equals(packageName)) || ((subPackages) && (isSubPackage(packageName, substituted)))) && 
     (!result.contains(substituted))) {
     result.add(substituted);
    }
   }
  }
  if (requiredBundles != null)
  {
   int size = reexportTable == null ? 0 : reexportTable.length;
   int reexportIndex = 0;
   for (int i = 0; i < requiredBundles.length; i++) {
    if ((reexportIndex < size) && (reexportTable[reexportIndex] == i))
    {
     reexportIndex++;
     requiredBundles[i].getBundleLoader().addProvidedPackageNames(symbolicName, packageName, result, subPackages, visitied);
    }
   }
  }
 }
 
 final boolean isExportedPackage(String name)
 {
  return exportedPackages.contains(name);
 }
 
 final boolean isSubstitutedExport(String name)
 {
  return substitutedPackages == null ? false : substitutedPackages.contains(name);
 }
 
 private void addDynamicImportPackage(ImportPackageSpecification[] packages)
 {
  if (packages == null) {
   return;
  }
  List<String> dynamicImports = new ArrayList(packages.length);
  for (int i = 0; i < packages.length; i++) {
   if ("dynamic".equals(packages[i].getDirective("resolution"))) {
    dynamicImports.add(packages[i].getName());
   }
  }
  if (dynamicImports.size() > 0) {
   addDynamicImportPackage((String[])dynamicImports.toArray(new String[dynamicImports.size()]));
  }
 }
 
 private void addDynamicImportPackage(String[] packages)
 {
  if (packages == null) {
   return;
  }
  loaderFlags = ((byte)(loaderFlags | 0x2));
  int size = packages.length;
  List<String> stems;
  List<String> stems;
  if (dynamicImportPackageStems == null)
  {
   stems = new ArrayList(size);
  }
  else
  {
   stems = new ArrayList(size + dynamicImportPackageStems.length);
   for (int i = 0; i < dynamicImportPackageStems.length; i++) {
    stems.add(dynamicImportPackageStems[i]);
   }
  }
  List<String> names;
  List<String> names;
  if (dynamicImportPackages == null)
  {
   names = new ArrayList(size);
  }
  else
  {
   names = new ArrayList(size + dynamicImportPackages.length);
   for (int i = 0; i < dynamicImportPackages.length; i++) {
    names.add(dynamicImportPackages[i]);
   }
  }
  for (int i = 0; i < size; i++)
  {
   String name = packages[i];
   if (!isDynamicallyImported(name))
   {
    if (name.equals("*"))
    {
     loaderFlags = ((byte)(loaderFlags | 0x4));
     return;
    }
    if (name.endsWith(".*")) {
     stems.add(name.substring(0, name.length() - 1));
    } else {
     names.add(name);
    }
   }
  }
  size = stems.size();
  if (size > 0) {
   dynamicImportPackageStems = ((String[])stems.toArray(new String[size]));
  }
  size = names.size();
  if (size > 0) {
   dynamicImportPackages = ((String[])names.toArray(new String[size]));
  }
 }
 
 public final synchronized void addDynamicImportPackage(ManifestElement[] packages)
 {
  if (packages == null) {
   return;
  }
  List<String> dynamicImports = new ArrayList(packages.length);
  List<ImportPackageSpecification> dynamicImportSpecs = new ArrayList(packages.length);
  ManifestElement[] arrayOfManifestElement;
  int j = (arrayOfManifestElement = packages).length;
  for (int i = 0; i < j; i++)
  {
   ManifestElement dynamicImportElement = arrayOfManifestElement[i];
   String[] names = dynamicImportElement.getValueComponents();
   String[] arrayOfString1;
   int m = (arrayOfString1 = names).length;
   for (int k = 0; k < m; k++)
   {
    String name = arrayOfString1[k];
    dynamicImports.add(name);
   }
   StateBuilder.addImportPackages(dynamicImportElement, dynamicImportSpecs, 2, true);
  }
  if (dynamicImports.size() > 0)
  {
   addDynamicImportPackage((String[])dynamicImports.toArray(new String[dynamicImports.size()]));
   BundleDescription revision = getLoaderProxy().getBundleDescription();
   State state = revision.getContainingState();
   state.addDynamicImportPackages(revision, (ImportPackageSpecification[])dynamicImportSpecs.toArray(new ImportPackageSpecification[dynamicImportSpecs.size()]));
  }
 }
 
 public synchronized void attachFragment(BundleFragment fragment)
  throws BundleException
 {
  ExportPackageDescription[] exports = proxy.getBundleDescription().getSelectedExports();
  if (classloader == null)
  {
   initializeExports(exports, exportedPackages);
   return;
  }
  String[] classpath = fragment.getBundleData().getClassPath();
  if (classpath != null) {
   classloader.attachFragment(fragment.getBundleData(), fragment.getProtectionDomain(), classpath);
  }
  initializeExports(exports, exportedPackages);
 }
 
 private PackageSource findSource(String pkgName)
 {
  if (pkgName == null) {
   return null;
  }
  PackageSource result = findImportedSource(pkgName, null);
  if (result != null) {
   return result;
  }
  return findRequiredSource(pkgName, null);
 }
 
 /* Error */
 private PackageSource findImportedSource(String pkgName, KeyedHashSet visited)
 {
  // Byte code:
  //  0: aload_0
  //  1: aload_2
  //  2: invokevirtual 930	org/eclipse/osgi/internal/loader/BundleLoader:getImportedSources	(Lorg/eclipse/osgi/framework/util/KeyedHashSet;)Lorg/eclipse/osgi/framework/util/KeyedHashSet;
  //  5: astore_3
  //  6: aload_3
  //  7: ifnonnull +5 -> 12
  //  10: aconst_null
  //  11: areturn
  //  12: aload_3
  //  13: dup
  //  14: astore 4
  //  16: monitorenter
  //  17: aload_3
  //  18: aload_1
  //  19: invokevirtual 904	org/eclipse/osgi/framework/util/KeyedHashSet:getByKey	(Ljava/lang/Object;)Lorg/eclipse/osgi/framework/util/KeyedElement;
  //  22: checkcast 460	org/eclipse/osgi/internal/loader/PackageSource
  //  25: aload 4
  //  27: monitorexit
  //  28: areturn
  //  29: aload 4
  //  31: monitorexit
  //  32: athrow
  // Line number table:
  //  Java source line #1157	-> byte code offset #0
  //  Java source line #1158	-> byte code offset #6
  //  Java source line #1159	-> byte code offset #10
  //  Java source line #1160	-> byte code offset #12
  //  Java source line #1161	-> byte code offset #17
  //  Java source line #1160	-> byte code offset #29
  // Local variable table:
  //  start	length	slot	name	signature
  //  0	33	0	this	BundleLoader
  //  0	33	1	pkgName	String
  //  0	33	2	visited	KeyedHashSet
  //  5	13	3	imports	KeyedHashSet
  //  14	16	4	Ljava/lang/Object;	Object
  // Exception table:
  //  from	to	target	type
  //  17	28	29	finally
  //  29	32	29	finally
 }
 
 private PackageSource findDynamicSource(String pkgName)
 {
  if (isDynamicallyImported(pkgName))
  {
   ExportPackageDescription exportPackage = bundle.getFramework().getAdaptor().getState().linkDynamicImport(proxy.getBundleDescription(), pkgName);
   if (exportPackage != null)
   {
    PackageSource source = createExportPackageSource(exportPackage, null);
    synchronized (this)
    {
     if (importedSources == null) {
      importedSources = new KeyedHashSet(false);
     }
    }
    synchronized (importedSources)
    {
     importedSources.add(source);
    }
    return source;
   }
  }
  return null;
 }
 
 private PackageSource findRequiredSource(String pkgName, KeyedHashSet visited)
 {
  if (requiredBundles == null) {
   return null;
  }
  synchronized (requiredSources)
  {
   PackageSource result = (PackageSource)requiredSources.getByKey(pkgName);
   if (result != null) {
    return result.isNullSource() ? null : result;
   }
  }
  if (visited == null) {
   visited = new KeyedHashSet(false);
  }
  visited.add(bundle);
  List<PackageSource> result = new ArrayList(3);
  for (int i = 0; i < requiredBundles.length; i++)
  {
   BundleLoader requiredLoader = requiredBundles[i].getBundleLoader();
   requiredLoader.addExportedProvidersFor(proxy.getSymbolicName(), pkgName, result, visited);
  }
  PackageSource source;
  PackageSource source;
  if (result.size() == 0)
  {
   source = NullPackageSource.getNullPackageSource(pkgName);
  }
  else
  {
   PackageSource source;
   if (result.size() == 1)
   {
    source = (PackageSource)result.get(0);
   }
   else
   {
    PackageSource[] srcs = (PackageSource[])result.toArray(new PackageSource[result.size()]);
    source = createMultiSource(pkgName, srcs);
   }
  }
  synchronized (requiredSources)
  {
   requiredSources.add(source);
  }
  return source.isNullSource() ? null : source;
 }
 
 public final PackageSource getPackageSource(String pkgName)
 {
  PackageSource result = findSource(pkgName);
  if (!isExportedPackage(pkgName)) {
   return result;
  }
  PackageSource localSource = proxy.getPackageSource(pkgName);
  if (result == null) {
   return localSource;
  }
  if (localSource == null) {
   return result;
  }
  return createMultiSource(pkgName, new PackageSource[] { result, localSource });
 }
 
 private ClassLoader getParentPrivileged(final BundleClassLoader bcl)
 {
  if (System.getSecurityManager() == null) {
   return bcl.getParent();
  }
  (ClassLoader)AccessController.doPrivileged(new PrivilegedAction()
  {
   public ClassLoader run()
   {
    return bcl.getParent();
   }
  });
 }
 
 static final class ClassContext
  extends SecurityManager
 {
  public Class<?>[] getClassContext()
  {
   return super.getClassContext();
  }
 }
 
 public static void closeBundleLoader(BundleLoaderProxy proxy)
 {
  if (proxy == null) {
   return;
  }
  BundleLoader loader = proxy.getBasicBundleLoader();
  if (loader != null) {
   loader.close();
  }
  proxy.setStale();
  
  BundleDescription description = proxy.getBundleDescription();
  
  description.setUserObject(proxy.getBundleData());
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.osgi.internal.loader;

import java.security.PrivilegedAction;

class BundleLoaderProxy$1
 implements PrivilegedAction<BundleLoader>
{
 final BundleLoaderProxy this$0;
 
 BundleLoaderProxy$1(BundleLoaderProxy paramBundleLoaderProxy) {}
 
 public BundleLoader run()
 {
  return this$0.getBundleLoader0();
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoaderProxy.1
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.osgi.internal.loader;

import java.security.AccessController;
import java.security.PrivilegedAction;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import org.eclipse.osgi.framework.adaptor.BundleData;
import org.eclipse.osgi.framework.internal.core.AbstractBundle;
import org.eclipse.osgi.framework.internal.core.BundleHost;
import org.eclipse.osgi.framework.internal.core.Framework;
import org.eclipse.osgi.framework.util.KeyedHashSet;
import org.eclipse.osgi.framework.util.SecureAction;
import org.eclipse.osgi.internal.composite.CompositeBase;
import org.eclipse.osgi.service.resolver.BundleDescription;
import org.eclipse.osgi.service.resolver.ExportPackageDescription;
import org.osgi.framework.Bundle;
import org.osgi.framework.BundleException;
import org.osgi.framework.BundleReference;
import org.osgi.framework.Version;
import org.osgi.service.packageadmin.RequiredBundle;

public class BundleLoaderProxy
 implements RequiredBundle, BundleReference
{
 static SecureAction secureAction = (SecureAction)AccessController.doPrivileged(SecureAction.createSecureAction());
 private BundleLoader loader;
 private final BundleHost bundle;
 private final BundleDescription description;
 private final BundleData data;
 private boolean stale = false;
 private final KeyedHashSet pkgSources;
 
 public BundleLoaderProxy(BundleHost bundle, BundleDescription description)
 {
  this.bundle = bundle;
  this.description = description;
  pkgSources = new KeyedHashSet(false);
  data = bundle.getBundleData();
 }
 
 public BundleLoader getBundleLoader()
 {
  if (System.getSecurityManager() == null) {
   return getBundleLoader0();
  }
  (BundleLoader)AccessController.doPrivileged(new PrivilegedAction()
  {
   public BundleLoader run()
   {
    return getBundleLoader0();
   }
  });
 }
 
 synchronized BundleLoader getBundleLoader0()
 {
  if (loader != null) {
   return loader;
  }
  if (bundle.isResolved()) {
   try
   {
    if (bundle.getBundleId() == 0L) {
     loader = new SystemBundleLoader(bundle, this);
    } else {
     loader = new BundleLoader(bundle, this);
    }
   }
   catch (BundleException e)
   {
    bundle.getFramework().publishFrameworkEvent(2, bundle, e);
    return null;
   }
  }
  return loader;
 }
 
 public BundleLoader getBasicBundleLoader()
 {
  return loader;
 }
 
 public AbstractBundle getBundleHost()
 {
  return bundle;
 }
 
 void setStale()
 {
  stale = true;
 }
 
 public boolean isStale()
 {
  return stale;
 }
 
 public String toString()
 {
  String symbolicName = bundle.getSymbolicName();
  StringBuffer sb = new StringBuffer(symbolicName == null ? bundle.getBundleData().getLocation() : symbolicName);
  sb.append("; ").append("bundle-version");
  sb.append("=\"").append(description.getVersion().toString()).append("\"");
  return sb.toString();
 }
 
 public Bundle getBundle()
 {
  if (isStale()) {
   return null;
  }
  return bundle;
 }
 
 public BundleData getBundleData()
 {
  return data;
 }
 
 public Bundle[] getRequiringBundles()
 {
  if (isStale()) {
   return null;
  }
  BundleDescription[] dependents = description.getDependents();
  if ((dependents == null) || (dependents.length == 0)) {
   return new Bundle[0];
  }
  List<Bundle> result = new ArrayList(dependents.length);
  for (int i = 0; i < dependents.length; i++) {
   addRequirers(dependents[i], result);
  }
  return (Bundle[])result.toArray(new Bundle[result.size()]);
 }
 
 void addRequirers(BundleDescription dependent, List<Bundle> result)
 {
  if (dependent.getHost() != null) {
   return;
  }
  BundleLoaderProxy dependentProxy = getBundleLoader().getLoaderProxy(dependent);
  if (dependentProxy == null) {
   return;
  }
  if (result.contains(bundle)) {
   return;
  }
  BundleLoader dependentLoader = dependentProxy.getBundleLoader();
  BundleLoaderProxy[] requiredBundles = requiredBundles;
  int[] reexportTable = reexportTable;
  if (requiredBundles == null) {
   return;
  }
  int size = reexportTable == null ? 0 : reexportTable.length;
  int reexportIndex = 0;
  for (int i = 0; i < requiredBundles.length; i++) {
   if (requiredBundles[i] == this)
   {
    result.add(bundle);
    if ((reexportIndex < size) && (reexportTable[reexportIndex] == i))
    {
     reexportIndex++;
     BundleDescription[] dependents = dependent.getDependents();
     if (dependents == null) {
      return;
     }
     for (int j = 0; j < dependents.length; j++) {
      dependentProxy.addRequirers(dependents[j], result);
     }
    }
    return;
   }
  }
 }
 
 public String getSymbolicName()
 {
  return description.getSymbolicName();
 }
 
 public Version getVersion()
 {
  return description.getVersion();
 }
 
 public boolean isRemovalPending()
 {
  return description.isRemovalPending();
 }
 
 public BundleDescription getBundleDescription()
 {
  return description;
 }
 
 PackageSource getPackageSource(String pkgName)
 {
  PackageSource pkgSource = (PackageSource)pkgSources.getByKey(pkgName);
  if (pkgSource == null)
  {
   pkgSource = new SingleSourcePackage(pkgName, this);
   synchronized (pkgSources)
   {
    pkgSources.add(pkgSource);
   }
  }
  return pkgSource;
 }
 
 public boolean inUse()
 {
  return (description.getDependents().length > 0) || (((bundle instanceof CompositeBase)) && (description.getResolvedImports().length > 0));
 }
 
 boolean forceSourceCreation(ExportPackageDescription export)
 {
  boolean strict = "strict".equals(secureAction.getProperty("osgi.resolverMode"));
  return (export.getDirective("include") != null) || (export.getDirective("exclude") != null) || ((strict) && (export.getDirective("x-friends") != null));
 }
 
 public PackageSource createPackageSource(ExportPackageDescription export, boolean storeSource)
 {
  PackageSource pkgSource = null;
  
  String includes = (String)export.getDirective("include");
  String excludes = (String)export.getDirective("exclude");
  String[] friends = (String[])export.getDirective("x-friends");
  if (friends != null)
  {
   boolean strict = "strict".equals(secureAction.getProperty("osgi.resolverMode"));
   if (!strict) {
    friends = null;
   }
  }
  if ((includes != null) || (excludes != null) || (friends != null)) {
   pkgSource = new FilteredSourcePackage(export.getName(), this, includes, excludes, friends);
  }
  if (storeSource)
  {
   if ((pkgSource != null) && (pkgSources.getByKey(export.getName()) == null)) {
    synchronized (pkgSources)
    {
     pkgSources.add(pkgSource);
    }
   }
  }
  else if (pkgSource == null)
  {
   pkgSource = getPackageSource(export.getName());
   if (pkgSource.getClass() != SingleSourcePackage.class) {
    return new SingleSourcePackage(export.getName(), this);
   }
  }
  return pkgSource;
 }
}

/* Location:
 * Qualified Name:   org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoaderProxy
 * Java Class Version: 1.4 (48.0)
 * JD-Core Version:  0.7.1
 */
package org.eclipse.osgi.internal.loader;

import java.net.URL;
import java.util.Collection;
import java.util.Enumeration;
import java.util.Iterator;
import org.eclipse.osgi.util.ManifestElement;

public class FilteredSourcePackage
 extends SingleSourcePackage
{
 private static final char ALL = '*';
 String[] includes;
 String[] excludes;
 String[] friends;
 
 public FilteredSourcePackage(String name, BundleLoaderProxy supplier, String includes, String excludes, String[] friends)
 {
  super(name, supplier);
  if (includes != null) {
   this.includes = ManifestElement.getArrayFromList(includes);
  }
  if (excludes != null) {
   this.excludes = ManifestElement.getArrayFromList(excludes);
  }
  this.friends = friends;
 }
 
 public boolean isFriend(String symbolicName)
 {
  if (friends == null) {
   return true;
  }
  for (int i = 0; i < friends.length; i++) {
   if (friends[i].equals(symbolicName)) {
    return true;
   }
  }
  return false;
 }
 
 public URL getResource(String name)
 {
  if (isFiltered(name, getId())) {
   return null;
  }
  return super.getResource(name);
 }
 
 public Enumeration<URL> getResources(String name)
 {
  if (isFiltered(name, getId())) {
   return null;
  }
  return super.getResources(name);
 }
 
 public Class<?> loadClass(String name)
  throws ClassNotFoundException
 {
  if (isFiltered(name, getId())) {
   return null;
  }
  return super.loadClass(name);
 }
 
 private boolean isFiltered(String name, String pkgName)
 {
  String lastName = getName(name, pkgName);
  return (!isIncluded(lastName)) || (isExcluded(lastName));
 }
 
 private String getName(String name, String pkgName)
 {
  if ((!".".equals(pkgName)) && (pkgName.length() + 1 <= name.length())) {
   return name.substring(pkgName.length() + 1);
  }
  return name;
 }
 
 private boolean isIncluded(String name)
 {
  if (includes == null) {
   return true;
  }
  return isInList(name, includes);
 }
 
 private boolean isExcluded(String name)
 {
  if (excludes == null) {
   return false;
  }
  return isInList(name, excludes);
 }
 
 private boolean isInList(String name, String[] list)
 {
  for (int i = 0; i < list.length; i++)
  {
   int len = list[i].length();
   if (len != 0)
   {
    if ((list[i].charAt(0) == '*') && (len == 1)) {
     return true;
    }
    if ((list[i].charAt(len - 1) == '*') && 
     (name.startsWith(list[i].substring(0, len - 1)))) {
     return true;
    }
    if (name.equals(list[i])) {
     return true;
    }
   }
  }
  return false;
 }
 
 public Collection<String> listResources(String path, String filePattern)
 {
  Collection<String> result = super.listResources(path, filePattern);
  for (Iterator<String> resources = result.iterator(); resources.hasNext();)
  {
   String resource = (String)resources.next();
   int lastSlash = resource.lastIndexOf('/');
   String file
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Further reading...

For more information on Java 1.5 Tiger, you may find Java 1.5 Tiger, A developer's Notebook by D. Flanagan and B. McLaughlin from O'Reilly of interest.

New!JAR listings


Copyright 2006-2019. Infinite Loop Ltd