com.android.ide.eclipse.gldebugger_23.0.2.1259578

eturn glScalef;
    case 296: 
     return glScalex;
    case 297: 
     return glScalexOES;
    case 298: 
     return glScissor;
    case 299: 
     return glSelectPerfMonitorCountersAMD;
    case 300: 
     return glSetFenceNV;
    case 301: 
     return glShadeModel;
    case 302: 
     return glShaderBinary;
    case 303: 
     return glShaderSource;
    case 304: 
     return glStartTilingQCOM;
    case 305: 
     return glStencilFunc;
    case 306: 
     return glStencilFuncSeparate;
    case 307: 
     return glStencilMask;
    case 308: 
     return glStencilMaskSeparate;
    case 309: 
     return glStencilOp;
    case 310: 
     return glStencilOpSeparate;
    case 311: 
     return glTestFenceNV;
    case 312: 
     return glTexCoordPointer;
    case 313: 
     return glTexEnvf;
    case 314: 
     return glTexEnvfv;
    case 315: 
     return glTexEnvi;
    case 316: 
     return glTexEnviv;
    case 317: 
     return glTexEnvx;
    case 318: 
     return glTexEnvxOES;
    case 319: 
     return glTexEnvxv;
    case 320: 
     return glTexEnvxvOES;
    case 321: 
     return glTexGenfOES;
    case 322: 
     return glTexGenfvOES;
    case 323: 
     return glTexGeniOES;
    case 324: 
     return glTexGenivOES;
    case 325: 
     return glTexGenxOES;
    case 326: 
     return glTexGenxvOES;
    case 327: 
     return glTexImage2D;
    case 328: 
     return glTexImage3DOES;
    case 329: 
     return glTexParameterf;
    case 330: 
     return glTexParameterfv;
    case 331: 
     return glTexParameteri;
    case 332: 
     return glTexParameteriv;
    case 333: 
     return glTexParameterx;
    case 334: 
     return glTexParameterxOES;
    case 335: 
     return glTexParameterxv;
    case 336: 
     return glTexParameterxvOES;
    case 337: 
     return glTexSubImage2D;
    case 338: 
     return glTexSubImage3DOES;
    case 339: 
     return glTranslatef;
    case 340: 
     return glTranslatex;
    case 341: 
     return glTranslatexOES;
    case 342: 
     return glUniform1f;
    case 343: 
     return glUniform1fv;
    case 344: 
     return glUniform1i;
    case 345: 
     return glUniform1iv;
    case 346: 
     return glUniform2f;
    case 347: 
     return glUniform2fv;
    case 348: 
     return glUniform2i;
    case 349: 
     return glUniform2iv;
    case 350: 
     return glUniform3f;
    case 351: 
     return glUniform3fv;
    case 352: 
     return glUniform3i;
    case 353: 
     return glUniform3iv;
    case 354: 
     return glUniform4f;
    case 355: 
     return glUniform4fv;
    case 356: 
     return glUniform4i;
    case 357: 
     return glUniform4iv;
    case 358: 
     return glUniformMatrix2fv;
    case 359: 
     return glUniformMatrix3fv;
    case 360: 
     return glUniformMatrix4fv;
    case 361: 
     return glUnmapBufferOES;
    case 362: 
     return glUseProgram;
    case 363: 
     return glValidateProgram;
    case 364: 
     return glVertexAttrib1f;
    case 365: 
     return glVertexAttrib1fv;
    case 366: 
     return glVertexAttrib2f;
    case 367: 
     return glVertexAttrib2fv;
    case 368: 
     return glVertexAttrib3f;
    case 369: 
     return glVertexAttrib3fv;
    case 370: 
     return glVertexAttrib4f;
    case 371: 
     return glVertexAttrib4fv;
    case 372: 
     return glVertexAttribPointer;
    case 373: 
     return glVertexPointer;
    case 374: 
     return glViewport;
    case 375: 
     return glWeightPointerOES;
    case 376: 
     return glReadBuffer;
    case 377: 
     return glDrawRangeElements;
    case 378: 
     return glTexImage3D;
    case 379: 
     return glTexSubImage3D;
    case 380: 
     return glCopyTexSubImage3D;
    case 381: 
     return glCompressedTexImage3D;
    case 382: 
     return glCompressedTexSubImage3D;
    case 383: 
     return glGenQueries;
    case 384: 
     return glDeleteQueries;
    case 385: 
     return glIsQuery;
    case 386: 
     return glBeginQuery;
    case 387: 
     return glEndQuery;
    case 388: 
     return glGetQueryiv;
    case 389: 
     return glGetQueryObjectuiv;
    case 390: 
     return glUnmapBuffer;
    case 391: 
     return glGetBufferPointerv;
    case 392: 
     return glDrawBuffers;
    case 393: 
     return glUniformMatrix2x3fv;
    case 394: 
     return glUniformMatrix3x2fv;
    case 395: 
     return glUniformMatrix2x4fv;
    case 396: 
     return glUniformMatrix4x2fv;
    case 397: 
     return glUniformMatrix3x4fv;
    case 398: 
     return glUniformMatrix4x3fv;
    case 399: 
     return glBlitFramebuffer;
    case 400: 
     return glRenderbufferStorageMultisample;
    case 401: 
     return glFramebufferTextureLayer;
    case 402: 
     return glMapBufferRange;
    case 403: 
     return glFlushMappedBufferRange;
    case 404: 
     return glBindVertexArray;
    case 405: 
     return glDeleteVertexArrays;
    case 406: 
     return glGenVertexArrays;
    case 407: 
     return glIsVertexArray;
    case 408: 
     return glGetIntegeri_v;
    case 409: 
     return glBeginTransformFeedback;
    case 410: 
     return glEndTransformFeedback;
    case 411: 
     return glBindBufferRange;
    case 412: 
     return glBindBufferBase;
    case 413: 
     return glTransformFeedbackVaryings;
    case 414: 
     return glGetTransformFeedbackVarying;
    case 415: 
     return glVertexAttribIPointer;
    case 416: 
     return glGetVertexAttribIiv;
    case 417: 
     return glGetVertexAttribIuiv;
    case 418: 
     return glVertexAttribI4i;
    case 419: 
     return glVertexAttribI4ui;
    case 420: 
     return glVertexAttribI4iv;
    case 421: 
     return glVertexAttribI4uiv;
    case 422: 
     return glGetUniformuiv;
    case 423: 
     return glGetFragDataLocation;
    case 424: 
     return glUniform1ui;
    case 425: 
     return glUniform2ui;
    case 426: 
     return glUniform3ui;
    case 427: 
     return glUniform4ui;
    case 428: 
     return glUniform1uiv;
    case 429: 
     return glUniform2uiv;
    case 430: 
     return glUniform3uiv;
    case 431: 
     return glUniform4uiv;
    case 432: 
     return glClearBufferiv;
    case 433: 
     return glClearBufferuiv;
    case 434: 
     return glClearBufferfv;
    case 435: 
     return glClearBufferfi;
    case 436: 
     return glGetStringi;
    case 437: 
     return glCopyBufferSubData;
    case 438: 
     return glGetUniformIndices;
    case 439: 
     return glGetActiveUniformsiv;
    case 440: 
     return glGetUniformBlockIndex;
    case 441: 
     return glGetActiveUniformBlockiv;
    case 442: 
     return glGetActiveUniformBlockName;
    case 443: 
     return glUniformBlockBinding;
    case 444: 
     return glDrawArraysInstanced;
    case 445: 
     return glDrawElementsInstanced;
    case 446: 
     return glFenceSync;
    case 447: 
     return glIsSync;
    case 448: 
     return glDeleteSync;
    case 449: 
     return glClientWaitSync;
    case 450: 
     return glWaitSync;
    case 451: 
     return glGetInteger64v;
    case 452: 
     return glGetSynciv;
    case 453: 
     return glGetInteger64i_v;
    case 454: 
     return glGetBufferParameteri64v;
    case 455: 
     return glGenSamplers;
    case 456: 
     return glDeleteSamplers;
    case 457: 
     return glIsSampler;
    case 458: 
     return glBindSampler;
    case 459: 
     return glSamplerParameteri;
    case 460: 
     return glSamplerParameteriv;
    case 461: 
     return glSamplerParameterf;
    case 462: 
     return glSamplerParameterfv;
    case 463: 
     return glGetSamplerParameteriv;
    case 464: 
     return glGetSamplerParameterfv;
    case 465: 
     return glVertexAttribDivisor;
    case 466: 
     return glBindTransformFeedback;
    case 467: 
     return glDeleteTransformFeedbacks;
    case 468: 
     return glGenTransformFeedbacks;
    case 469: 
     return glIsTransformFeedback;
    case 470: 
     return glPauseTransformFeedback;
    case 471: 
     return glResumeTransformFeedback;
    case 472: 
     return glGetProgramBinary;
    case 473: 
     return glProgramBinary;
    case 474: 
     return glProgramParameteri;
    case 475: 
     return glInvalidateFramebuffer;
    case 476: 
     return glInvalidateSubFramebuffer;
    case 477: 
     return glTexStorage2D;
    case 478: 
     return glTexStorage3D;
    case 479: 
     return glGetInternalformativ;
    case 502: 
     return glActiveShaderProgramEXT;
    case 503: 
     return glAlphaFuncQCOM;
    case 504: 
     return glBeginQueryEXT;
    case 505: 
     return glBindProgramPipelineEXT;
    case 506: 
     return glBlitFramebufferANGLE;
    case 507: 
     return glCreateShaderProgramvEXT;
    case 508: 
     return glDeleteProgramPipelinesEXT;
    case 509: 
     return glDeleteQueriesEXT;
    case 510: 
     return glDrawBuffersNV;
    case 511: 
     return glEndQueryEXT;
    case 512: 
     return glFramebufferTexture2DMultisampleEXT;
    case 513: 
     return glGenProgramPipelinesEXT;
    case 514: 
     return glGenQueriesEXT;
    case 515: 
     return glGetGraphicsResetStatusEXT;
    case 516: 
     return glGetObjectLabelEXT;
    case 517: 
     return glGetProgramPipelineInfoLogEXT;
    case 518: 
     return glGetProgramPipelineivEXT;
    case 519: 
     return glGetQueryObjectuivEXT;
    case 520: 
     return glGetQueryivEXT;
    case 521: 
     return glGetnUniformfvEXT;
    case 522: 
     return glInsertEventMarkerEXT;
    case 523: 
     return glIsProgramPipelineEXT;
    case 524: 
     return glIsQueryEXT;
    case 525: 
     return glLabelObjectEXT;
    case 526: 
     return glPopGroupMarkerEXT;
    case 527: 
     return glProgramParameteriEXT;
    case 528: 
     return glProgramUniform1fEXT;
    case 529: 
     return glProgramUniform1fvEXT;
    case 530: 
     return glProgramUniform1iEXT;
    case 531: 
     return glProgramUniform1ivEXT;
    case 532: 
     return glProgramUniform2fEXT;
    case 533: 
     return glProgramUniform2fvEXT;
    case 534: 
     return glProgramUniform2iEXT;
    case 535: 
     return glProgramUniform2ivEXT;
    case 536: 
     return glProgramUniform3fEXT;
    case 537: 
     return glProgramUniform3fvEXT;
    case 538: 
     return glProgramUniform3iEXT;
    case 539: 
     return glProgramUniform3ivEXT;
    case 540: 
     return glProgramUniform4fEXT;
    case 541: 
     return glProgramUniform4fvEXT;
    case 542: 
     return glProgramUniform4iEXT;
    case 543: 
     return glProgramUniform4ivEXT;
    case 544: 
     return glProgramUniformMatrix2fvEXT;
    case 545: 
     return glProgramUniformMatrix3fvEXT;
    case 546: 
     return glProgramUniformMatrix4fvEXT;
    case 547: 
     return glPushGroupMarkerEXT;
    case 548: 
     return glReadBufferNV;
    case 549: 
     return glReadnPixelsEXT;
    case 550: 
     return glRenderbufferStorageMultisampleANGLE;
    case 551: 
     return glRenderbufferStorageMultisampleAPPLE;
    case 552: 
     return glRenderbufferStorageMultisampleEXT;
    case 553: 
     return glResolveMultisampleFramebufferAPPLE;
    case 554: 
     return glTexStorage1DEXT;
    case 555: 
     return glTexStorage2DEXT;
    case 556: 
     return glTexStorage3DEXT;
    case 557: 
     return glTextureStorage1DEXT;
    case 558: 
     return glTextureStorage2DEXT;
    case 559: 
     return glTextureStorage3DEXT;
    case 560: 
     return glUseProgramStagesEXT;
    case 561: 
     return glValidateProgramPipelineEXT;
    case 2000: 
     return eglGetDisplay;
    case 2001: 
     return eglInitialize;
    case 2002: 
     return eglTerminate;
    case 2003: 
     return eglGetConfigs;
    case 2004: 
     return eglChooseConfig;
    case 2005: 
     return eglGetConfigAttrib;
    case 2006: 
     return eglCreateWindowSurface;
    case 2007: 
     return eglCreatePixmapSurface;
    case 2008: 
     return eglCreatePbufferSurface;
    case 2009: 
     return eglDestroySurface;
    case 2010: 
     return eglQuerySurface;
    case 2011: 
     return eglCreateContext;
    case 2012: 
     return eglDestroyContext;
    case 2013: 
     return eglMakeCurrent;
    case 2014: 
     return eglGetCurrentContext;
    case 2015: 
     return eglGetCurrentSurface;
    case 2016: 
     return eglGetCurrentDisplay;
    case 2017: 
     return eglQueryContext;
    case 2018: 
     return eglWaitGL;
    case 2019: 
     return eglWaitNative;
    case 2020: 
     return eglSwapBuffers;
    case 2021: 
     return eglCopyBuffers;
    case 2022: 
     return eglGetError;
    case 2023: 
     return eglQueryString;
    case 2024: 
     return eglGetProcAddress;
    case 2025: 
     return eglSurfaceAttrib;
    case 2026: 
     return eglBindTexImage;
    case 2027: 
     return eglReleaseTexImage;
    case 2028: 
     return eglSwapInterval;
    case 2029: 
     return eglBindAPI;
    case 2030: 
     return eglQueryAPI;
    case 2031: 
     return eglWaitClient;
    case 2032: 
     return eglReleaseThread;
    case 2033: 
     return eglCreatePbufferFromClientBuffer;
    case 2034: 
     return eglLockSurfaceKHR;
    case 2035: 
     return eglUnlockSurfaceKHR;
    case 2036: 
     return eglCreateImageKHR;
    case 2037: 
     return eglDestroyImageKHR;
    case 2038: 
     return eglCreateSyncKHR;
    case 2039: 
     return eglDestroySyncKHR;
    case 2040: 
     return eglClientWaitSyncKHR;
    case 2041: 
     return eglGetSyncAttribKHR;
    case 2042: 
     return eglSetSwapRectangleANDROID;
    case 2043: 
     return eglGetRenderBufferANDROID;
    case 2044: 
     return eglGetSystemTimeFrequencyNV;
    case 2045: 
     return eglGetSystemTimeNV;
    case 3000: 
     return invalid;
    case 3001: 
     return glVertexAttribPointerData;
    }
    return null;
   }
   
   public static Internal.EnumLiteMap<Function> internalGetValueMap()
   {
    return internalValueMap;
   }
   
   private static Internal.EnumLiteMap<Function> internalValueMap = new Internal.EnumLiteMap()
   {
    public GLProtoBuf.GLMessage.Function findValueByNumber(int number)
    {
     return GLProtoBuf.GLMessage.Function.valueOf(number);
    }
   };
   private final int index;
   private final int value;
   
   private Function(int index, int value)
   {
    this.index = index;
    this.value = value;
   }
  }
  
  public static final class DataType
   extends GeneratedMessageLite
  {
   private DataType()
   {
    initFields();
   }
   
   public static DataType getDefaultInstance()
   {
    return defaultInstance;
   }
   
   public DataType getDefaultInstanceForType()
   {
    return defaultInstance;
   }
   
   public static enum Type
    implements Internal.EnumLite
   {
    VOID(0, 1), CHAR(1, 2), BYTE(2, 3), INT(3, 4), FLOAT(4, 5), BOOL(5, 6), ENUM(6, 7), INT64(7, 8);
    
    public final int getNumber()
    {
     return value;
    }
    
    public static Type valueOf(int value)
    {
     switch (value)
     {
     case 1: 
      return VOID;
     case 2: 
      return CHAR;
     case 3: 
      return BYTE;
     case 4: 
      return INT;
     case 5: 
      return FLOAT;
     case 6: 
      return BOOL;
     case 7: 
      return ENUM;
     case 8: 
      return INT64;
     }
     return null;
    }
    
    public static Internal.EnumLiteMap<Type> internalGetValueMap()
    {
     return internalValueMap;
    }
    
    private static Internal.EnumLiteMap<Type> internalValueMap = new Internal.EnumLiteMap()
    {
     public GLProtoBuf.GLMessage.DataType.Type findValueByNumber(int number)
     {
      return GLProtoBuf.GLMessage.DataType.Type.valueOf(number);
     }
    };
    private final int index;
    private final int value;
    
    private Type(int index, int value)
    {
     this.index = index;
     this.value = value;
    }
   }
   
   public boolean hasType()
   {
    return hasType;
   }
   
   public Type getType()
   {
    return type_;
   }
   
   private boolean isArray_ = false;
   
   public boolean hasIsArray()
   {
    return hasIsArray;
   }
   
   public boolean getIsArray()
   {
    return isArray_;
   }
   
   private List<Integer> intValue_ = Collections.emptyList();
   
   public List<Integer> getIntValueList()
   {
    return intValue_;
   }
   
   public int getIntValueCount()
   {
    return intValue_.size();
   }
   
   public int getIntValue(int index)
   {
    return ((Integer)intValue_.get(index)).intValue();
   }
   
   private List<Float> floatValue_ = Collections.emptyList();
   
   public List<Float> getFloatValueList()
   {
    return floatValue_;
   }
   
   public int getFloatValueCount()
   {
    return floatValue_.size();
   }
   
   public float getFloatValue(int index)
   {
    return ((Float)floatValue_.get(index)).floatValue();
   }
   
   private List<ByteString> charValue_ = Collections.emptyList();
   
   public List<ByteString> getCharValueList()
   {
    return charValue_;
   }
   
   public int getCharValueCount()
   {
    return charValue_.size();
   }
   
   public ByteString getCharValue(int index)
   {
    return (ByteString)charValue_.get(index);
   }
   
   private List<ByteString> rawBytes_ = Collections.emptyList();
   
   public List<ByteString> getRawBytesList()
   {
    return rawBytes_;
   }
   
   public int getRawBytesCount()
   {
    return rawBytes_.size();
   }
   
   public ByteString getRawBytes(int index)
   {
    return (ByteString)rawBytes_.get(index);
   }
   
   private List<Boolean> boolValue_ = Collections.emptyList();
   
   public List<Boolean> getBoolValueList()
   {
    return boolValue_;
   }
   
   public int getBoolValueCount()
   {
    return boolValue_.size();
   }
   
   public boolean getBoolValue(int index)
   {
    return ((Boolean)boolValue_.get(index)).booleanValue();
   }
   
   private List<Long> int64Value_ = Collections.emptyList();
   
   public List<Long> getInt64ValueList()
   {
    return int64Value_;
   }
   
   public int getInt64ValueCount()
   {
    return int64Value_.size();
   }
   
   public long getInt64Value(int index)
   {
    return ((Long)int64Value_.get(index)).longValue();
   }
   
   private void initFields()
   {
    type_ = Type.VOID;
   }
   
   public final boolean isInitialized()
   {
    if (!hasType) {
     return false;
    }
    if (!hasIsArray) {
     return false;
    }
    return true;
   }
   
   public void writeTo(CodedOutputStream output)
    throws IOException
   {
    getSerializedSize();
    if (hasType()) {
     output.writeEnum(1, getType().getNumber());
    }
    if (hasIsArray()) {
     output.writeBool(2, getIsArray());
    }
    for (Iterator localIterator1 = getIntValueList().iterator(); localIterator1.hasNext();)
    {
     int element = ((Integer)localIterator1.next()).intValue();
     output.writeInt32(3, element);
    }
    for (localIterator1 = getFloatValueList().iterator(); localIterator1.hasNext();)
    {
     float element = ((Float)localIterator1.next()).floatValue();
     output.writeFloat(4, element);
    }
    for (ByteString element : getCharValueList()) {
     output.writeBytes(5, element);
    }
    for (ByteString element : getRawBytesList()) {
     output.writeBytes(6, element);
    }
    for (localIterator1 = getBoolValueList().iterator(); localIterator1.hasNext();)
    {
     boolean element = ((Boolean)localIterator1.next()).booleanValue();
     output.writeBool(7, element);
    }
    for (Iterator localIterator2 = getInt64ValueList().iterator(); localIterator2.hasNext();)
    {
     long element = ((Long)localIterator2.next()).longValue();
     output.writeInt64(8, element);
    }
   }
   
   private int memoizedSerializedSize = -1;
   
   public int getSerializedSize()
   {
    int size = memoizedSerializedSize;
    if (size != -1) {
     return size;
    }
    size = 0;
    if (hasType()) {
     size = size + CodedOutputStream.computeEnumSize(1, getType().getNumber());
    }
    if (hasIsArray()) {
     size = size + CodedOutputStream.computeBoolSize(2, getIsArray());
    }
    int dataSize = 0;
    for (Iterator localIterator1 = getIntValueList().iterator(); localIterator1.hasNext();)
    {
     int element = ((Integer)localIterator1.next()).intValue();
     
     dataSize = dataSize + CodedOutputStream.computeInt32SizeNoTag(element);
    }
    size += dataSize;
    size += 1 * getIntValueList().size();
    
    int dataSize = 0;
    dataSize = 4 * getFloatValueList().size();
    size += dataSize;
    size += 1 * getFloatValueList().size();
    
    int dataSize = 0;
    for (ByteString element : getCharValueList()) {
     dataSize = dataSize + CodedOutputStream.computeBytesSizeNoTag(element);
    }
    size += dataSize;
    size += 1 * getCharValueList().size();
    
    int dataSize = 0;
    for (ByteString element : getRawBytesList()) {
     dataSize = dataSize + CodedOutputStream.computeBytesSizeNoTag(element);
    }
    size += dataSize;
    size += 1 * getRawBytesList().size();
    
    int dataSize = 0;
    dataSize = 1 * getBoolValueList().size();
    size += dataSize;
    size += 1 * getBoolValueList().size();
    
    int dataSize = 0;
    for (Iterator localIterator2 = getInt64ValueList().iterator(); localIterator2.hasNext();)
    {
     long element = ((Long)localIterator2.next()).longValue();
     
     dataSize = dataSize + CodedOutputStream.computeInt64SizeNoTag(element);
    }
    size += dataSize;
    size += 1 * getInt64ValueList().size();
    
    memoizedSerializedSize = size;
    return size;
   }
   
   public static DataType parseFrom(ByteString data)
    throws InvalidProtocolBufferException
   {
    return ((Builder)newBuilder().mergeFrom(data)).buildParsed();
   }
   
   public static DataType parseFrom(ByteString data, ExtensionRegistryLite extensionRegistry)
    throws InvalidProtocolBufferException
   {
    return 
     ((Builder)newBuilder().mergeFrom(data, extensionRegistry)).buildParsed();
   }
   
   public static DataType parseFrom(byte[] data)
    throws InvalidProtocolBufferException
   {
    return ((Builder)newBuilder().mergeFrom(data)).buildParsed();
   }
   
   public static DataType parseFrom(byte[] data, ExtensionRegistryLite extensionRegistry)
    throws InvalidProtocolBufferException
   {
    return 
     ((Builder)newBuilder().mergeFrom(data, extensionRegistry)).buildParsed();
   }
   
   public static DataType parseFrom(InputStream input)
    throws IOException
   {
    return ((Builder)newBuilder().mergeFrom(input)).buildParsed();
   }
   
   public static DataType parseFrom(InputStream input, ExtensionRegistryLite extensionRegistry)
    throws IOException
   {
    return 
     ((Builder)newBuilder().mergeFrom(input, extensionRegistry)).buildParsed();
   }
   
   public static DataType parseDelimitedFrom(InputStream input)
    throws IOException
   {
    Builder builder = newBuilder();
    if (builder.mergeDelimitedFrom(input)) {
     return builder.buildParsed();
    }
    return null;
   }
   
   public static DataType parseDelimitedFrom(InputStream input, ExtensionRegistryLite extensionRegistry)
    throws IOException
   {
    Builder builder = newBuilder();
    if (builder.mergeDelimitedFrom(input, extensionRegistry)) {
     return builder.buildParsed();
    }
    return null;
   }
   
   public static DataType parseFrom(CodedInputStream input)
    throws IOException
   {
    return ((Builder)newBuilder().mergeFrom(input)).buildParsed();
   }
   
   public static DataType parseFrom(CodedInputStream input, ExtensionRegistryLite extensionRegistry)
    throws IOException
   {
    return 
     newBuilder().mergeFrom(input, extensionRegistry).buildParsed();
   }
   
   public static Builder newBuilder()
   {
    return Builder.access$12();
   }
   
   public Builder newBuilderForType()
   {
    return newBuilder();
   }
   
   public static Builder newBuilder(DataType prototype)
   {
    return newBuilder().mergeFrom(prototype);
   }
   
   public Builder toBuilder()
   {
    return newBuilder(this);
   }
   
   public static final class Builder
    extends GeneratedMessageLite.Builder<GLProtoBuf.GLMessage.DataType, Builder>
   {
    private GLProtoBuf.GLMessage.DataType result;
    
    private static Builder create()
    {
     Builder builder = new Builder();
     result = new GLProtoBuf.GLMessage.DataType(null);
     return builder;
    }
    
    protected GLProtoBuf.GLMessage.DataType internalGetResult()
    {
     return result;
    }
    
    public Builder clear()
    {
     if (result == null) {
      throw new IllegalStateException(
       "Cannot call clear() after build().");
     }
     result = new GLProtoBuf.GLMessage.DataType(null);
     return this;
    }
    
    public Builder clone()
    {
     return create().mergeFrom(result);
    }
    
    public GLProtoBuf.GLMessage.DataType getDefaultInstanceForType()
    {
     return GLProtoBuf.GLMessage.DataType.getDefaultInstance();
    }
    
    public boolean isInitialized()
    {
     return result.isInitialized();
    }
    
    public GLProtoBuf.GLMessage.DataType build()
    {
     if ((result != null) && (!isInitialized())) {
      throw newUninitializedMessageException(result);
     }
     return buildPartial();
    }
    
    private GLProtoBuf.GLMessage.DataType buildParsed()
     throws InvalidProtocolBufferException
    {
     if (!isInitialized()) {
      throw 
       newUninitializedMessageException(result).asInvalidProtocolBufferException();
     }
     return buildPartial();
    }
    
    public GLProtoBuf.GLMessage.DataType buildPartial()
    {
     if (result == null) {
      throw new IllegalStateException(
       "build() has already been called on this Builder.");
     }
     if (result.intValue_ != Collections.EMPTY_LIST) {
      result.intValue_ = 
       Collections.unmodifiableList(result.intValue_);
     }
     if (result.floatValue_ != Collections.EMPTY_LIST) {
      result.floatValue_ = 
       Collections.unmodifiableList(result.floatValue_);
     }
     if (result.charValue_ != Collections.EMPTY_LIST) {
      result.charValue_ = 
       Collections.unmodifiableList(result.charValue_);
     }
     if (result.rawBytes_ != Collections.EMPTY_LIST) {
      result.rawBytes_ = 
       Collections.unmodifiableList(result.rawBytes_);
     }
     if (result.boolValue_ != Collections.EMPTY_LIST) {
      result.boolValue_ = 
       Collections.unmodifiableList(result.boolValue_);
     }
     if (result.int64Value_ != Collections.EMPTY_LIST) {
      result.int64Value_ = 
       Collections.unmodifiableList(result.int64Value_);
     }
     GLProtoBuf.GLMessage.DataType returnMe = result;
     result = null;
     return returnMe;
    }
    
    public Builder mergeFrom(GLProtoBuf.GLMessage.DataType other)
    {
     if (other == GLProtoBuf.GLMessage.DataType.getDefaultInstance()) {
      return this;
     }
     if (other.hasType()) {
      setType(other.getType());
     }
     if (other.hasIsArray()) {
      setIsArray(other.getIsArray());
     }
     if (!intValue_.isEmpty())
     {
      if (result.intValue_.isEmpty()) {
       result.intValue_ = new ArrayList();
      }
      result.intValue_.addAll(intValue_);
     }
     if (!floatValue_.isEmpty())
     {
      if (result.floatValue_.isEmpty()) {
       result.floatValue_ = new ArrayList();
      }
      result.floatValue_.addAll(floatValue_);
     }
     if (!charValue_.isEmpty())
     {
      if (result.charValue_.isEmpty()) {
       result.charValue_ = new ArrayList();
      }
      result.charValue_.addAll(charValue_);
     }
     if (!rawBytes_.isEmpty())
     {
      if (result.rawBytes_.isEmpty()) {
       result.rawBytes_ = new ArrayList();
      }
      result.rawBytes_.addAll(rawBytes_);
     }
     if (!boolValue_.isEmpty())
     {
      if (result.boolValue_.isEmpty()) {
       result.boolValue_ = new ArrayList();
      }
      result.boolValue_.addAll(boolValue_);
     }
     if (!int64Value_.isEmpty())
     {
      if (result.int64Value_.isEmpty()) {
       result.int64Value_ = new ArrayList();
      }
      result.int64Value_.addAll(int64Value_);
     }
     return this;
    }
    
    public Builder mergeFrom(CodedInputStream input, ExtensionRegistryLite extensionRegistry)
     throws IOException
    {
     for (;;)
     {
      int tag = input.readTag();
      switch (tag)
      {
      case 0: 
       return this;
      default: 
       if (!parseUnknownField(input, extensionRegistry, tag)) {
        return this;
       }
       break;
      case 8: 
       int rawValue = input.readEnum();
       GLProtoBuf.GLMessage.DataType.Type value = GLProtoBuf.GLMessage.DataType.Type.valueOf(rawValue);
       if (value != null) {
        setType(value);
       }
       break;
      case 16: 
       setIsArray(input.readBool());
       break;
      case 24: 
       addIntValue(input.readInt32());
       break;
      case 26: 
       int length = input.readRawVarint32();
       int limit = input.pushLimit(length);
       while (input.getBytesUntilLimit() > 0) {
        addIntValue(input.readInt32());
       }
       input.popLimit(limit);
       break;
      case 37: 
       addFloatValue(input.readFloat());
       break;
      case 34: 
       int length = input.readRawVarint32();
       int limit = input.pushLimit(length);
       while (input.getBytesUntilLimit() > 0) {
        addFloatValue(input.readFloat());
       }
       input.popLimit(limit);
       break;
      case 42: 
       addCharValue(input.readBytes());
       break;
      case 50: 
       addRawBytes(input.readBytes());
       break;
      case 56: 
       addBoolValue(input.readBool());
       break;
      case 58: 
       int length = input.readRawVarint32();
       int limit = input.pushLimit(length);
       while (input.getBytesUntilLimit() > 0) {
        addBoolValue(input.readBool());
       }
       input.popLimit(limit);
       break;
      case 64: 
       addInt64Value(input.readInt64());
       break;
      case 66: 
       int length = input.readRawVarint32();
       int limit = input.pushLimit(length);
       while (input.getBytesUntilLimit() > 0) {
        addInt64Value(input.readInt64());
       }
       input.popLimit(limit);
      }
     }
    }
    
    public boolean hasType()
    {
     return result.hasType();
    }
    
    public GLProtoBuf.GLMessage.DataType.Type getType()
    {
     return result.getType();
    }
    
    public Builder setType(GLProtoBuf.GLMessage.DataType.Type value)
    {
     if (value == null) {
      throw new NullPointerException();
     }
     result.hasType = true;
     result.type_ = value;
     return this;
    }
    
    public Builder clearType()
    {
     result.hasType = false;
     result.type_ = GLProtoBuf.GLMessage.DataType.Type.VOID;
     return this;
    }
    
    public boolean hasIsArray()
    {
     return result.hasIsArray();
    }
    
    public boolean getIsArray()
    {
     return result.getIsArray();
    }
    
    public Builder setIsArray(boolean value)
    {
     result.hasIsArray = true;
     result.isArray_ = value;
     return this;
    }
    
    public Builder clearIsArray()
    {
     result.hasIsArray = false;
     result.isArray_ = false;
     return this;
    }
    
    public List<Integer> getIntValueList()
    {
     return Collections.unmodifiableList(result.intValue_);
    }
    
    public int getIntValueCount()
    {
     return result.getIntValueCount();
    }
    
    public int getIntValue(int index)
    {
     return result.getIntValue(index);
    }
    
    public Builder setIntValue(int index, int value)
    {
     result.intValue_.set(index, Integer.valueOf(value));
     return this;
    }
    
    public Builder addIntValue(int value)
    {
     if (result.intValue_.isEmpty()) {
      result.intValue_ = new ArrayList();
     }
     result.intValue_.add(Integer.valueOf(value));
     return this;
    }
    
    public Builder addAllIntValue(Iterable<? extends Integer> values)
    {
     if (result.intValue_.isEmpty()) {
      result.intValue_ = new ArrayList();
     }
     GeneratedMessageLite.Builder.addAll(values, result.intValue_);
     return this;
    }
    
    public Builder clearIntValue()
    {
     result.intValue_ = Collections.emptyList();
     return this;
    }
    
    public List<Float> getFloatValueList()
    {
     return Collections.unmodifiableList(result.floatValue_);
    }
    
    public int getFloatValueCount()
    {
     return result.getFloatValueCount();
    }
    
    public float getFloatValue(int index)
    {
     return result.getFloatValue(index);
    }
    
    public Builder setFloatValue(int index, float value)
    {
     result.floatValue_.set(index, Float.valueOf(value));
     return this;
    }
    
    public Builder addFloatValue(float value)
    {
     if (result.floatValue_.isEmpty()) {
      result.floatValue_ = new ArrayList();
     }
     result.floatValue_.add(Float.valueOf(value));
     return this;
    }
    
    public Builder addAllFloatValue(Iterable<? extends Float> values)
    {
     if (result.floatValue_.isEmpty()) {
      result.floatValue_ = new ArrayList();
     }
     GeneratedMessageLite.Builder.addAll(values, result.floatValue_);
     return this;
    }
    
    public Builder clearFloatValue()
    {
     result.floatValue_ = Collections.emptyList();
     return this;
    }
    
    public List<ByteString> getCharValueList()
    {
     return Collections.unmodifiableList(result.charValue_);
    }
    
    public int getCharValueCount()
    {
     return result.getCharValueCount();
    }
    
    public ByteString getCharValue(int index)
    {
     return result.getCharValue(index);
    }
    
    public Builder setCharValue(int index, ByteString value)
    {
     if (value == null) {
      throw new NullPointerException();
     }
     result.charValue_.set(index, value);
     return this;
    }
    
    public Builder addCharValue(ByteString value)
    {
     if (value == null) {
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Further reading...

For more information on Java 1.5 Tiger, you may find Java 1.5 Tiger, A developer's Notebook by D. Flanagan and B. McLaughlin from O'Reilly of interest.

New!JAR listings


Copyright 2006-2019. Infinite Loop Ltd